Sepedi 2000 (NSO00)
18

Motho o ahlolwa ka ditiro tša gagwe

181Morena a re go nna: 2

18:2
Jer. 31:29
“Na ke seema mang se batho ba felago ba se hlaba ba re:

“ ‘Botatagobana ba lle diterebe tše bodila,

meno gwa šia a bana’?”

3Morena, Mong wa bohle, o re: “Ke ikana ke le Modimo yo a phelago, gore le ka se sa hlaba seema se mo setšhabeng sa Israele. 4Bophelo bja motho yo mongwe le yo mongwe ke bja ka, bo laolwa ke nna, bja tatagongwana le bja yena ngwana. Motho wa go dira dibe ke yena a tlago hwa.

5“Yo a ratago go phetha thato ya ka ka mehla o sepela ka molao, mme o dira tše di lokilego. 6Ga a je dijo tša didimo tša dithabeng goba a khunamela medingwana ya diswantšho ya Baisraele. Ga a tšhilafatše mosadi wa monna yo mongwe ka go otswa le yena, goba a robala le mosadi yo a bonego kgwedi. 7Ga a gatelele motho; o bušetša moadingwa se moadingwa a bego a beeleditše ka sona; ga a utswetše batho; o fa ba ba swerwego ke tlala dijo, le gona o apeša ba ba se nego diaparo. 8Ga a adime motho tšhelete ka go e tswadiša. O a itshwara gore a se dire tše mpe, gomme tshekong ga a ahlole ka go kgetholla. 9

18:9
Lef. 18:5
Motho yo mobjalo o hlompha melao ya ka gomme o phetha ditaelo tša ka gabotse. O lokile gomme ruri o tla phela.” O realo, Morena, Mong wa bohle.

10“Eupša motho yo mobjalo a ka no ba le morwa yo e lego mohlakodi le mmolai, yo a dirago se sengwe sa18:10 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “se sengwe sa” Seheberu ga se kwagale gabotse. dilo ka moka 11tšela tatagwe a sego a ka a di dira. O ja dijo tša didimo tša dithabeng, goba o tšhilafatša mosadi wa monna yo mongwe ka go otswa le yena, 12o gatelela badiidi le bahloki, o a hlakola goba ga a bušetše moadingwa se a mo swaretšego sona. O dira dilo tša makgapha, 13goba o adima batho tšhelete ka go e tswadiša. Na o tla phela? Aowaa, a ka se ke. Ge a dirile makgapha ao gona o tla hwa. E tla be e le moipolai yo a sa llelwego.

14“Morwa yoo le yena a ka ba le morwa yo a bonago dibe ka moka tše tatagwe a bego a di dira, fela yena a se di dire. 15A se je dijo tša didimo tša dithabeng goba a khunamela medingwana ya diswantšho ya Baisraele. A se tšhilafatše mosadi wa monna yo mongwe ka go otswa le yena, 16goba a gatelela motho, goba a se bušetše moadingwa se a mo swaretšego sona. A se hlakole batho, eupša a fa ba ba swerwego ke tlala dijo, le gona a apeša ba ba se nego diaparo. 17A itshwara gore a se dire tše mpe,18:17 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “A itshwara gore a se dire tše mpe”. Lebelela le temana 8. Seheberu se re “A se gatelele modiidi”. le gona a se adime motho tšhelete ka go e tswadiša. A latela melao ya ka a ba a phetha le ditaelo tša ka. A ka se hwe ka lebaka la bokgopo bja tatagwe, eupša ka nnete o tla phela. 18Tatagwe yena o be a gatelela batho, a bile a ba hlakola,18:18 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “a bile a ba hlakola” Seheberu ga se kwagale gabotse. gomme a dira batho ba gabo tše mpe. Ka gona o tla hwa ka lebaka la tša gagwe dibe.

19“Eupša lena le a botšiša le re: ‘Na morwa yo o reng a sa otlwe ka lebaka la dibe tša tatagwe?’ Ke ka lebaka la gore morwa yo o be a dira tše di lokilego le tše di nkgahlago. O be a phetha melao ya ka mme a e latela; ka lebaka leo ruri o tla phela. 20

18:20
Doit. 24:16
Go tla hwa yo a dirago dibe. Morwa wa motho a ka se otlwe ka lebaka la dibe tša tatagwe, goba tatagomotho a otlwa ka lebaka la dibe tša morwagwe. Moloki o tla putsetšwa boloki bja gagwe, le yo kgopo o tla otlelwa bokgopo bja gagwe.

21“Ge yo kgopo a ka tlogela dibe tša gagwe tšohle, mme a phetha melao ya ka, ge a ka dira tše di lokilego le tše di nkgahlago, a ka se hwe; ruri, o tla phela. 22O tla lebalelwa dibe tša gagwe ka moka; o tla phela ka ge a dirile tše di lokilego. 23Nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: Kgane le gopola gore ke kgahlwa ke lehu la yo kgopo? Aowaa, ke kgahlwa ke ge a ka tlogela ditsela tše mpe mme a phela.

24“Eupša ge moloki a ka tlogela go dira tše di lokilego gomme a thoma go dira tše kgopo, e lego makgapha ohle ao a dirwago ke bakgopo, na o tla fela a phela? Le gatee! Boloki bjohle bjo a bo dirilego bo ka se gopolwe. O tla hwa ka lebaka la go se botege ga gagwe le dibe tša gagwe.

25“Eupša lena le re: ‘Tše Morena a di dirago ga se tša loka.’ Ntheeletšeng, lena setšhaba sa Israele. Kgane tše ke di dirago ga se tša loka? Na tše di sego tša loka ga se tše di dirwago ke lena? 26Ge moloki a tlogela go dira tše di lokilego, a thoma go dira tše kgopo, mme a hwa, o hwa ka lebaka la tše kgopo tše a di dirilego. 27Ge yo kgopo a tlogela go dira dibe mme a dira tše di lokilego le tše di nkgahlago, o a iphološa. 28O lemoga tše a di dirago mme a tlogela go dira dibe. Ka gona ruri o tla phela, a ka se hwe. 29Gomme lena setšhaba sa Israele le re: ‘Tše Morena a di dirago ga se tša loka.’ Kgane le gopola gore ke nnete tše ke di dirago ga se tša loka? Na tše di sego tša loka ga se tše di dirwago ke lena?

30“Bjale nna, Morena, Mong wa bohle, ke tla ahlola yo mongwe le yo mongwe wa lena, setšhaba sa Israele, ka tše a di dirilego. Sokologang le tlogele dibe tšohle tše le di dirago, gore di se le iše tahlegong. 31Lahlang dibe tše le bego le di dira, le beng le dipelo tše difsa le menagano ye mefsa. Ke ka lebaka lang le nyaka go hwa, lena setšhaba sa Israele? 32Nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: Ga ke kgahlwe ke ge motho a ehwa. Ka gona tlogelang dibe tša lena mme le phele.”