Sepedi 2000 (NSO00)
14

Modimo o tla otla ba ba khunamelago medingwana

141Bagolo ba bangwe ba Baisraele ba ile ba tla go nna ba fihla ba dula pele ga ka. 2Ke moka Morena a re go nna: 3“Wena motho wa nama, banna bao ba ikgafetše medingwana, ba dula ba nagana ka yona, gomme e ba diriša sebe. Bjale na nka napa ka dumela go ba eletša?

4“Ba botše seo nna, Morena, Mong wa bohle, ke se bolelago ke re: Moisraele yo mongwe le yo mongwe yo a ikgafetšego medingwana, a dula a nagana ka yona gomme e mo diriša sebe, gomme ka morago a tle a kgopele maele go moprofeta, o tla arabja ke nna – a arabja ka karabo ye e lebanego medingwana ya gagwe ye mentši. 5Medingwana ya setšhaba sa Israele e dirile gore setšhaba se mphuralele, eupša ge ke ba arabile ke holofela gore ba tla boa ba mpotegela.

6“Bjale ge, botša setšhaba sa Israele se nna, Morena, Mong wa bohle, ke se bolelago ke re: Sokologang, le tlogele medingwana yeo ya lena, le furalele le tšohle tša go šišimiša tše le di dirago.

7“Ge yo mongwe wa setšhaba sa Israele goba mofaladi yo a dulago nageng ya Israele a ka ikaroganya le nna a ikgafela medingwana, a dula a nagana ka yona, ya mo diriša sebe, gomme ka morago a ya go moprofeta go kgopela maele go Morena ka yena, o tla fetolwa ke nna, Morena, ka bonna. 8Ke tla mo lwantšha, ka mo rutela ba bantši, ka mo phara seka. Ke tla mo kgaola setšhabeng sa ka, gore le tle le lemoge gore Morena ke nna.

9“Ge moprofeta yo a ka forwa mme a fetola ka mokgwa wo o fošagetšego, e tla be e le ka gobane a forilwe ke nna, Morena. Ke tla mo fediša setšhabeng sa ka sa Israele. 10Moprofeta mmogo le yoo a ka kgopelago maele go yena ba tla otlwa, ba otlwa ka kotlo e tee. 11Seo ke tla be ke se direla gore setšhaba sa Israele se se sa aroga go nna, goba sa itšhilafatša ka dibe tša sona. Ke mo bona e tlago ba setšhaba sa ka, mme nna ka ba Modimo wa bona.” O realo, Morena, Mong wa bohle.

Noa, Daniele le Jobo

12Morena a re go nna: 13“Wena motho wa nama, ge badudi ba naga ye ba ka mphošetša ka go se mpotegele, ke tla ba otla ka go fediša dijo tša yona, ka bolaiša badudi ba yona tlala, ka gagara batho le diphoofolo tša yona. 14Le ge banna bale ba bararo, Noa, Daniele14:14 “Daniele” Yo ga se moprofeta Daniele. le Jobo ba ka be ba dula moo, go loka ga bona go be go tla phološa bona beng fela.” O realo, Morena, Mong wa bohle.

15“Le ge nka romela dibata tša gerema le naga tša bolaya batho, mme naga ya fetoga lešoka gwa se be le motho yo a fetago mo go yona ka lebaka la tšona, 16gomme le ge banna bao ba bararo ba ka be ba dula moo, ke ikana ke le Morena, Mong wa bohle, Modimo yo a phelago, gore ba be ba ka se kgone le go phološa barwa le barwedi ba bona. Go be go tla iphološa fela bona beng, mme naga yona ya fetoga lešoka.

17“Le ge nka no tsoša ntwa nageng yeo, mme ka re badudi bohle ba naga ye ba bolawe ka tšhoša, ka gagara batho le diphoofolo tša gona, 18le ge banna bao ba bararo ba ka be ba dula moo, ke ikana ke le Morena, Mong wa bohle, Modimo yo a phelago, gore ba be ba ka se kgone le go phološa barwa le barwedi ba bona. Go be go tla iphološa fela bona beng.

19“Ge nka romela leuba la bolwetši nageng yeo, ka bolaya batho ba bantši ke galefile, ka gagara batho le diphoofolo, 20le ge Noa, Daniele le Jobo ba ka be ba dula moo, ke ikana ke le Morena, Mong wa bohle, Modimo yo a phelago, gore ba be ba ka se kgone le go phološa barwa le barwedi ba bona. Go loka ga bona go be go tla phološa fela bona beng.”

21

14:21
Kut. 6:8
Morena, Mong wa bohle, o re: “Le ge Jerusalema nka e romela dikotlo tša ka tše nne tše di šiišago, e lego ntwa, tlala, dibata, le leuba la bolwetši gore di gagare batho le diphoofolo, 22mašaledi a tla no ba gona, e lego masogana le makgarebe, ba ba tlago ntšhwa mo motseng. Ba tla tla go lena, gomme e tla re ge le bona maitshwaro le mediro ya bona, la kgothatšega mabapi le masetlapelo ohle a ke a tlišeditšego Jerusalema. 23Le tla kgothatšega ge le bona maitshwaro le mediro ya bona, gobane le tla be le tseba gore tše ke e dirilego tšona ke di dirile ka lebaka.” O realo, Morena, Mong wa bohle.