Sepedi 2000 (NSO00)
1

Pono ya Hesekiele ya setulo sa bogoši sa Modimo

11-3

1:1
Kut. 19:11
1:2
2 Dikg. 24:10-16
2 Dikr. 36:9-10
Nna, moprista Hesekiele, morwa wa Busi, ke be ke dula le mathopša a Bajuda kgauswi le noka ya Kebara, nageng ya Babilonia. Ya re ka letšatši la bohlano la kgwedi ya bone ya ngwaga wa masome a mararo,1:1 “ngwaga wa masome a mararo” Ga go tsebje gore ngwaga woo ke ofe. legodimo la bulega gomme ka bona Modimo ponong. E be e le ngwaga wa bohlano wa ge Kgoši Joyakine a thopilwe. Gona moo Babilonia, kgauswi le noka ya Kebara, ka kwa Morena a bolela le nna, gomme maatla a gagwe a nkaparela.

4Ya re ge ke iša mahlo ka bona ledimo le etla le etšwa ka leboa. Legadima le be le thala lerung le legolo, gomme leratadima leo leru le bego le le go lona le tagile. Moo legadima le bego le benya gona ka bona se sengwenyana se nkego ke tshipi ye e phadimago. 5

1:5
Kut. 4:6
Ka gare ga ledimo leo ka bona se se swanago le diphedi tše nne tše di bopegilego bjalo ka batho, 6eupša se sengwe le se sengwe se be se na le difahlego tše nne le diphego tše nne. 7Maoto a tšona a be a otlologile, a se na makopano, gomme dingatha tša tšona di swana le tša poo, di le bjalo ka mphiri wo o phadimišitšwego. 8Ka ntle le difahlego tša tšona tše nne le diphego tša tšona tše nne, se sengwe le se sengwe sa tšona se be se na le diatla tše nne tša motho, seatla se sengwe le se sengwe se le ka fase ga lephego. 9Diphego tše pedi tša sephedi se sengwe le se sengwe di be di phurologile di kgomana le tša tše dingwe ka dintlha mo e lego gore di be di dirile dikhutlo tše nne. Ge di sepela di be di sepela mmogo ntle le go retologa.

10

1:10
Hes. 10:14
Kut. 4:7
Sephedi se sengwe le se sengwe se be se na le difahlego tše nne: sa motho ka pele, sa tau ka go la go ja, sa poo ka go la nngele, le sa ntšhu morago. 11Diphego tše pedi1:11 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “diphego tše pedi” Seheberu se re “difahlego tša tšona le diphego tša tšona”. tša sephedi se sengwe le se sengwe di be di phagame di kgomana le dintlha tša diphego tša diphedi tše di lego kgauswi le tšona, gomme diphego tše dingwe tše pedi di khurumeditše mebele ya diphedi tšeo. 12Sephedi se sengwe le se sengwe se be se lebeletše ka mahlakoreng ka mane, ka gona diphedi tšeo di kgona go ya mmogo mo di ratago ntle le go retologa.

13

1:13
Kut. 4:5
Gare ga1:13 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Gare ga” Seheberu se re “Gomme sebopego sa”. diphedi tšeo go be go na le selo se se bego se sepelasepela se se bego se swana le magala a a tukago bjalo ka dirumola. Mollo woo o be o na le seetša se segolo mme o etšwa dikgadima. 14Diphedi tšeo tšona di be di eya kua le kua ka lebelo la legadima.

15

1:15-21
Hes. 10:9-13
Ge ke lebeledišiša diphedi tšeo tše nne gabotse, ka bona maotwana a mane a kgoma fase, le lengwe le le lengwe le le kgauswi le sephedi.1:15 “sephedi” Seheberu se oketša ka “difahlego tša tšona”. 16Maotwana ao a mane a be a swana, le lengwe le le lengwe le phadima bjalo ka legakabje, le na le leotwana le lengwe le le le putlago ka bogare, 17gore maotwana ao a kgone go thwethwela ka mathokong a mane ntle le go retologa. 18
1:18
Kut. 4:8
Dirime tša ona e be e le tše dikgolo tša go boifiša, mme di tletše mahlo. 19Ge diphedi tšeo di sepela, maotwana le ona a be a sepela natšo, gomme ge di kukegela godimo, le ona a kukege natšo. 20Diphedi tšeo di be di eya mo di ratago gona, gomme maotwana le ona a eya mo di yago, ka gobane di be di a laola. 21Ka gona nako ye nngwe le ye nngwe ge di sepela goba di ema goba di kukegela godimo, maotwana le ona a be a dira bjalo.

22

1:22
Kut. 4:6
Ka godimo ga dihlogo tša diphedi tšeo go be go na le selo se nkego ke leratadima le le edišago seetša se se boifišago se se phadimago bjalo ka legakabje. 23Ka fase ga leratadima leo go be go eme diphedi tšeo, se sengwe le se sengwe se phurolletše diphego tše pedi go tša diphedi tše se bego se le kgauswi le sona, gomme ka tše dingwe tše pedi se ikhurumeditše mmele. 24
1:24
Kut. 1:4-15
19:6
Ka kwa modumo wa diphego tša tšona ge di fofa; o be o kwagala bjalo ka modumo wa meetse a mantši, o etša lentšu la Modimo Ramaatlaohle, nke ke mošito wa madiradira. Ge di sa fofe di be di iša diphego fase, 25eupša go no šala go kwagala modumo wo o tšwago leratadimeng ka godimo ga dihlogo tša tšona.

26

1:26
Hes. 10:1
Kut. 4:2-3
Ka godimo ga leratadima leo go be go na le selo sa go swana le setulo sa bogoši se se dirilwego ka magakabje a botala bja legodimo, gomme godimo ga sona go dutše yo nkego ke motho. 27
1:27
Hes. 8:2
Yena o be a phadima bjalo ka mophiri wo o lego gare ga mollo. O be a phadima mo gohle bjalo ka mollo wo o tukago wa seetša se segolo. 28Go phadima moo go be go na le mebala ya molalatladi wo o bonalago marung ge pula e seno khula. Ke ka moo seetša se se fahlago sa letago la Morena se bego se bonala ka gona.