Sepedi 2000 (NSO00)
8

81Morena a re go Moshe: “Botša Arone a phagamiše lepara la gagwe ka godimo ga dinoka le mekero le megobe ka moka, gomme a dire gore digwegwe di rotoge di tlale naga ya Egepeta.” 2Ke mo Arone a phagamišitšego lepara ka godimo ga meetse ohle, mme digwegwe tša unyologa tša tlala naga. 3Eupša boramaselamose ba diriša maselamose a bona, mme le bona ba dira gore digwegwe di rotogele nageng.

4Kgoši ya bitša Moshe le Arone, ya re go bona: “Rapelang Morena gore a tloše digwegwe tše, mme nna ke tla lesa setšhaba gore se sepele se yo direla Morena dihlabelo.”

5Moshe a mo fetola a re: “Ke tla thabela go go rapelela. Wena bea nako mme ke tla go rapelela, ka rapelela le bakgomana ba gago le setšhaba sa gago gore o ikhutše digwegwe, go se ke gwa šala le se tee nageng ge e se ka nokeng ya Naele.”

6Kgoši ya mo fetola ya re: “O nthapelele ka moswane.”

Moshe a re: “Ke tla dira ka moo o kgopelago, ke moo o tlago tseba gore ga go na le modimo yo a swanago le Morena Modimo wa rena. 7Wena le bakgomana ba gago le setšhaba sa gago le tla ikhutša digwegwe, gomme go ka se šale le se tee ge e se ka nokeng ya Naele.”

8Ke moo Moshe le Arone ba tlogilego pele ga kgoši, gomme Moshe a llela Morena gore a tloše digwegwe tšeo a bego a di rometše go kgoši. 9Morena o ile a dira ka moo Moshe a kgopetšego, gomme digwegwe ka nywakong le malapeng le mašemong tša hwa gai. 10Baegepeta ba di bokela ya ba dintotomatotoma, naga ya šala e nkga e re hang. 11Ge kgoši e bona gore digwegwe di hwile, ya retela pelo gape, bjalo ka ge Morena a boletše, gomme ya gana go theeletša Moshe le Arone.

Menang

12Morena a laela Moshe a re: “Botša Arone gore a itie mobu ka lepara la gagwe, gomme lerole nageng ya Egepeta ka moka le tla fetoga menang.” 13Ke moo Arone a iteilego mobu ka lepara la gagwe, gomme lerole ka moka la naga ya Egepeta la fetoga menang, ya bokanela batho le diphoofolo. 14Boramaselamose ba leka go diriša maletlana a bona go dira menang, eupša ba palelwa. Menang ya tsenelela mo gohle, 15

8:15
Luk. 11:20
boramaselamose ba re go kgoši: “Tše ke ditiro tša Modimo.” Fela pelo ya kgoši ya thatafala bjalo ka ge Morena a boletše, gomme a gana go theeletša Moshe le Arone.

Diboba

16Morena a re go Moshe: “Ka la ka moswane o tsogele o yo letela kgoši ge a eya nokeng, gomme o mmotše o re Morena o re: ‘Lesa setšhaba sa ka se sepele, gore se yo nkhunamela. 17Eupša ge o ka gana se sepela, ke tla go otla ka go go romela diboba, wena le bakgomana ba gago le setšhaba sa gago. Dintlo tša Baegepeta di tla tlala diboba, gomme fase e tla ba legogwa la tšona fela. 18Fela ke tla šikologa selete sa Goshene mo go dulago setšhaba sa ka, gore kua ntshe go se be le diboba, gore o tle o lemoge gore nna, Morena, ke nna ke šomago nageng ye. 19Setšhaba sa ka le sa gago nka se di sware go swana.8:19 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “nka se di sware go swana” Seheberu se re “nka se di phološe”. Mohlolo wo o tla direga ka la ka moswane.’ ” 20Morena a romela metšhitšhi ye megolo ya diboba mošate le mantlong a bakgomana ba mošate. Diboba tša lobiša naga ka moka ya Egepeta.

21Ke moka kgoši a bitša Moshe le Arone, gomme a re go bona: “Sepelang le ye go direla Modimo wa lena dihlabelo mo nageng ye.”

22Moshe a mo fetola a re: “Go ka se loke go dira ka mokgwa woo, ka gobane Baegepeta ba tla bona e le bohlola ka diruiwa tše re tlago di hlabela Modimo wa rena. Ge re ka dira dihlabelo ka diruiwa tše di iletšwago ke Baegepeta bona ba re lebeletše, a ba tla se re bolaye ka maswika? 23Re swanetše go sepela leeto la matšatši a mararo re tšwele lešokeng go direla Morena Modimo wa rena dihlabelo ka moo a re laetšego ka gona.”

24Kgoši ya re: “Ke tla le lesa la sepela la yo direla Morena Modimo wa lena dihlabelo kua lešokeng, fela le se ke la sepelela kgole kudu. Le nthapeleleng.”

25Moshe a mo fetola a re: “Gona bjale ge ke seno tloga fa, ke tla rapela Morena gore ka la ka moswane diboba di tlogele kgoši le bakgomana ba yona le setšhaba sa yona. Fela kgoši a se ke a re fora gape ka go thibela setšhaba go ya go direla Morena dihlabelo.”

26Moshe a tloga pele ga kgoši a ya go rapela, 27gomme Morena a dira ka moo Moshe a kgopetšego ka gona. Diboba tša tlogela kgoši le bakgomana ba yona le setšhaba sa yona; gwa se šale le seboba se tee! 28Fela le ka wona mohla woo kgoši o ile a thatafatša pelo, mme a gana gape go lesa setšhaba se sepela.