Sepedi 2000 (NSO00)
7

71Morena a re: “Bjale tseba ke tla go dira gore o be bjalo ka Modimo go kgoši, gomme Arone, morwarrago, o tla bolela naye a le bjalo ka moprofeta wa gago. 2Wena o botše Arone ka moka tše ke go laelago tšona, gomme yena o tla botša kgoši gore a lese Baisraele ba tšwe mo nageng ye. 3-4

7:3
Dit. 7:36
Fela nna ke tla thatafatša pelo ya kgoši, mme a ka se go theeletše, le ge nka atiša mehlolo ya ka mo nageng ya Egepeta. Ke moo ke tlago swara Egepeta ka diatla ka e tlišetša kotlo ye šoro, mme ka ntšha dikgoro tša setšhaba sa ka nageng ye. 5Baegepeta bona ba tla tseba gore ke nna Morena ge ke ba emela ka maoto, mme ke ntšha Baisraele go bona.”

6Moshe le Arone ba dirile ka mo Morena a ba laetšego ka gona. 7Moshe o be a na le mengwaga ye masome a seswai, Arone yena a na le ye masome a seswai le metšo ye meraro ge ba bolela le kgoši.

Lepara la Arone

8Morena o rile go Moshe le Arone: 9“Ge kgoši a ka re le dire mohlolo, o botše Arone gore a tšee lepara la gagwe a le lahlele fase dinaong tša kgoši, gomme le tla fetoga noga.” 10Ke gona Moshe le Arone ba ilego go kgoši mme ba dira ka moo Morena a ba laetšego ka gona. Arone a lahlela lepara la gagwe fase pele ga kgoši le bakgomana ba gagwe, mme la fetoga noga. 11Ke moo kgoši a biditšego dihlalefi le didupe le boramaselamose, mme ka maselamose a bona le bona ba dira bjalo. 12Yo mongwe le yo mongwe wa bona a lahlela lepara la gagwe fase, mme la fetoga noga. Eupša lepara la Arone la metša a bona. 13Kgoši a fela a thatafetše pelo, a gana go theeletša Moshe le Arone, gwa ba bjalo ka ge Morena a boletše.

Mašula a wela Egepeta

Madi

14Ke moo Morena a rilego go Moshe: “Kgoši e retetše pelo mme e gana go lesa setšhaba se sepela. 15Sepela o gahlane le yena e sa le ka meso ge a theogela nokeng ya Naele. O tšee lepara la gago lela la go fetoga noga, gomme o mo letele lekoribeng la noka. 16O re go yena: ‘Morena, Modimo wa Baheberu, o nthomile go go botša gore o lese setšhaba sa gagwe se sepele, gore se yo mo khunamela lešokeng. Fela go fihlela bjale o ganne. 17

7:17
Kut. 16:4
Bjale, Morena o re o tla tseba gore yena ke yena mang ka seo a tlago se dira. Šedio ge, ke tlile go itia meetse a noka ye ka lepara le, gomme meetse a tla fetošwa madi. 18Dihlapi di tla hwa mme noka ya nkga mo e lego gore Baegepeta ba ka se sa kgona go nwa meetse a yona.’ ”

19Morena a re go Moshe: “Laela Arone gore a tšee lepara la gagwe a le lobalatše ka godimo ga meetse a Egepeta: ka godimo ga dinoka le mekero le megobe ka moka. Meetse ohle a tla fetoga madi, gomme nageng ka moka go tla ba le madi, ešita le magopong le meeteng.”

20Moshe le Arone ba ile ba dira ka mo Morena a ba laetšego ka gona. Ba le pele ga kgoši le bakgomana Arone a emiša lepara la gagwe a itia meetse a noka, mme meetse ohle a noka a fetoga madi. 21Dihlapi tša ka nokeng tša hwa, gwa šala go nkga go re phu mo Baegepeta ba ilego ba šitwa go nwa nokeng. Nageng ka moka ya Egepeta gwa ba madi.

22Eupša boramaselamose ba kgoši le bona ba dira sona seo ka maselamose a bona, pelo ya kgoši ya thatafalela go ya pele. Gwa phethagala le le boletšwego ke Morena, kgoši ya gana go theeletša Moshe le Arone. 23A napa a retologa a ipoelela mošate, gomme le tšona tšeo tša se mo tsene. 24Baegepeta ka moka ba epa didiba tša meetse a go nwa lebopong la noka, gobane ba be ba šitwa ke go nwa meetse a ka nokeng.

25Go ile gwa feta matšatši a a šupago ka morago ga ge Morena a iteile meetse a noka.

Digwegwe

26Ya ba gona Morena a rego go Moshe: “Yaa go kgoši o mmotše gore Morena o re: ‘Lesa setšhaba sa ka se sepele, gore se yo nkhunamele. 27Ge o gana ke tla otla naga ya gago ka go e tlatša digwegwe. 28Noka ya Naele e tla re go tlala digwegwe tša ba tša pharuma tša tšwa ka nokeng, tša rotogela ntlong ya mošate, tša tsenelela phapošing ya gago, le godimo ga malao a gago, le nywakong ya bakgomana ba gago le ya setšhaba sa gago, ešita le dibešong le ka dipitšeng. 29Di tla pharumela godimo ga gago le setšhaba sa gago le bakgomana ba gago ka moka.’ ”