Sepedi 2000 (NSO00)
6

61Ke moo Morena a rilego go Moshe: “Bjale ke gona o tlago bona se ke tlago se dira kgoši. Ke tla mo gapeletša go lesa setšhaba sa ka gore se sepele. Ee, ke tla mo gapeletša go ba raka nageng ya gagwe.”

Modimo o bitša Moshe

2

6:2-3
Gen. 17:1
28:3
35:11
Eks. 3:13-15
Modimo a re go Moshe: “Ke nna Morena. 3Ke iponagaditše go Abrahama le Isaka le Jakobo ke le Modimo Ramaatlaohle, fela ga ka itsebiša bona ka leina la ka la Morena.6:3 “Morena” Lebelela Eks. 3:14. 4Gape ke dirile kgwerano ya ka le bona, ke ba holofetša naga ya Kanana, naga yeo ba bego ba falaletše go yona. 5Bjale nna ke kwele metsetlo ya Baisraele bao Baegepeta ba ba dirilego makgoba, gomme ke gopotše kgwerano ya ka. 6Ka gona botša Baisraele gore ke re go bona: ‘Ke nna Morena; ke tla le ntšha mešomong ye boima, ka le lokolla bokgobeng bja lena go Baegepeta. Ke tla emiša letsogo la ka le le maatla ba welwa ke kotlo ye šoro, gomme lena ka le phološa. 7Ke tla le dira setšhaba sa ka, mme nna ka ba Modimo wa lena. Le tla tseba gore ke nna Morena Modimo wa lena ge ke le ntšha mešomong ye boima ya Baegepeta. 8Ke tla le goroša nageng ye ke e enetšego Abrahama le Isaka le Jakobo; ke tla le fa yona ya ba bohwa bja lena. Ke nna Morena.’ ” 9Moshe o ile a botša Baisraele taba tše, eupša bona ba gana go mo theeletša ka ge ba be ba nolegile moko ka lebaka la bošoro bja bokgoba.

10Morena a napa a re go Moshe: 11“Sepela o botše kgoši ya Egepeta gore a lese Baisraele ba tloge mo nageng ya gagwe.”

12Fela Moshe a mo fetola a re: “E ka re le Baisraele ba sa ntheeletše, kgoši yena a ntheeletša bjang? Nna polelo e a mpalela.”

13Morena o laetše Moshe le Arone go ya go Baisraele le go kgoši ya Egepeta gore ba ete Baisraele pele ba ba ntšhe Egepeta.

Lešika la Moshe le Arone

14Dihlogo tša malapa a bona ke tše: Rubene, leitšibolo la Jakobo, o bile le barwa ba: Enoko, Palu, Hetserone le Karmi. Bona e bile borakgolokhukhu ba dikgorwana tša Rubene. 15Simeone yena o bile le barwa ba: Jemuele, Jamine, Ohade, Jakine, Tsohare le Shaulo, morwa wa mosadi wa Mokanana. Bona e bile borakgolokhukhu ba dikgorwana tša Simeone. 16

6:16-19
Num. 3:17-20
26:57-58
1 Dikr. 6:16-19
Lefi yena o bile le barwa ba: Gershone, Kehate le Merari. Bona e bile borakgolokhukhu ba dikgorwana tša Lefi. Lefi o phetše mengwaga ye 137. 17Gershone o bile le barwa ba: Libni le Shimi, gomme le bona ba bile le magorwanagorwana. 18Kehate o bile le barwa ba: Amramo, Jitsara, Hebrone le Usiele. Kehate o phetše mengwaga ye 133. 19Merari o bile le barwa ba: Magli le Mushi. Tše ke tšona dikgorwana tša Lefi le ditlogolo tša ona.

20Amramo o ile a nyala rakgadiagwe yo a bitšwago Jogobede, gomme yena a mmelegela Arone le Moshe. Amramo o phetše mengwaga ye 137. 21Jitsara o bile le barwa ba: Korage, Nefege le Sikri. 22Usiele le yena o bile le barwa ba: Mishaele, Elitsafane le Sitri.

23Arone o nyetše Elisheba, morwedi wa Aminadaba, kgaetšedi ya Nagshone. Elisheba o mmelegetše Nadaba, Abihu, Eleasara le Ithamara. 24Korage o bile le barwa ba: Asire, Elkana le Abiasafo; bona e bile borakgolokhukhu ba dikgorwana tša Korage. 25Eleasara, morwa wa Arone, yena o ile a nyala morwedi yo mongwe wa Putiele, gomme yena a mmelegela Finease. Ba e bile bona dihlogo tša malapa le dikgorwana tša kgoro ya Lefi.

26Ge e le Moshe le Arone ke bona bao Morena a rilego go bona: “Ntšhang dikgoro tša Baisraele nageng ya Egepeta ka go hlatlamana ga tšona.” 27Gomme Moshe le Arone e bile bona ba go bolela le kgoši ya Egepeta gore a lokolle Baisraele.

Morena o laya Moshe le Arone

28Mola Morena a bolela le Moshe nageng ya Egepeta, 29o ile a re: “Ke nna Morena. Botša kgoši ya Egepeta tšohle tše ke go botšago tšona.”

30Eupša Moshe a mo fetola a re: “Hle, Morena, o a tseba gore nna polelo e a mpalela; kgoši o tla be a ntheetša a ekwa eng?”