Sepedi 2000 (NSO00)
38

Aletare ya dihlabelo e a dirwa

(Eks. 27:1-8)

381A dira aletare ya dihlabelo ka dikota tša mogohlo. Ya lekalekana ka thoko tšohle: ya ba ya botelele bja dimetara tše 2,3, bophara bja dimetara tše 2,3, bogodimo ya ba bja dimetara tše 1,4. 2A dira dinakana dikhutlong ka dine mme ya ba selo se tee le aletare. Ka moka ga yona a e manega ka mphiri. 3A dira ditlabakelo ka moka tša aletare – dibjana tša go olelela melora, digarafo, meruswi, diforoko tša mašimelo, le dibjana tša magala. Ditlabakelo tša yona tšohle a di dira ka mphiri. 4A dira papetla ya mphiri mme a e bea ka fase ga morumo wa aletare gore e be gare ga bogodimo bja aletare. 5A dira mekgoko ye mene ya go e kuka, mme a e khwamela dikhutlong ka dine tša papetla yeo. 6A e betlela mapara a go e rwala ka dikota tša mogohlo, a a manega ka mphiri, 7gomme a a tsenya ka mahlakoreng a mabedi a aletare. Aletare o e dirile ka diphaphathi gomme ya ba lehoa.

Sebjana sa mphiri sa go hlapela se a dirwa

(Eks. 30:18)

8

38:8
Eks. 30:18
O ile a dira sebjana sa mphiri sa go hlapela gotee le bogato bja sona bja mphiri ka diipone tša basadi bao ba bego ba šoma mojakong wa Tente ya bodulo bja Morena.

Kgoro ya Tente ya bodulo bja Morena

(Eks. 27:9-19)

9A aga kgoro ya Tente ya bodulo bja Morena ka legora la diširo tša lešela le boletiana. Ka lehlakoreng la ka borwa diširo ya ba tša botelele bja dimetara tše 46, 10mme tša lekeletšwa ka dikgwaetšo le mapheko a silibera dikoteng tša mphiri tše masome a mabedi tše di lego mabogatong a masome a mabedi a mphiri. 11Kgoro ya ba ka wona mokgwa woo le ka lehlakoreng la ka leboa. 12Ka lehlakoreng la ka bodikela gwa ba le diširo tša botelele bja dimetara tše 23, tša lekelela dikoteng tše lesome tše di tsemilwego mabogatong a lesome, le dikgwaetšo le mapheko a a dirilwego ka silibera. 13Le ka bohlabela, ka moo go bego go le mojako, kgoro ya ba ya bophara bja dimetara tše 23. 14-15Ka thoko ye nngwe le ye nngwe ya mojako gwa ba le diširo tša dimetara tše 6,9 tše di lekelelago dikoteng tše tharo tše di tsemilwego mabogatong a mararo. 16Diširo ka moka go dikologa kgoro tša dirwa ka lešela le boletiana. 17Mabogato a dikota ona a dirwa ka mphiri, ge e le dikgwaetšo le mapheko le manego ya bogodimo bja dikota tšona tša dirwa ka silibera. Dikota ka moka tša kgoro go dikologa tša kopanywa ka mapheko a silibera. 18Seširo sa mojako wa kgoro sa dirwa ka lešela le boletiana le le logeletšwego wulu ya botala bja legodimo, le ya bohubedu bja moretele, le ya bohubedu bja madi la mologelelo wa mebala ya mekgabišo ya bokgwari. Ya ba sa botelele bja dimetara tše 9,2 le bogodimo bja dimetara tše 2,3, go no swana le diširo tša kgoro. 19Seširo sa thekgwa ka dikota tše nne tše di tsemilwego mabogatong a mane a mphiri. Dikgwaetšo le manego ya bogodimo bja tšona le mapheko a tšona tša dirwa ka silibera. 20Dibapola ka moka tša Tente le tša kgoro go dikologa tša dirwa ka mphiri.

Ditshipi tše di dirišitšwego Tenteng ya bodulo bja Morena

21Le ke lenaneo la bontši bja ditshipi tše di dirišitšwego Tenteng ya bodulo bja Morena, moo go bego go beilwe matlapa a mabedi ao go ona go bego go ngwadilwe Melao ye Lesome. Moshe o ntšhitše taelo ya gore go dirwe lenaneo le, mme lona la dirwa ke Balefi ba ba bego ba šoma ba laetšwe ke Ithamara, morwa wa Arone, moprista.

22Betsaliele, morwa wa Uri, wa kgorwana ya Hure, wa kgoro ya Juda, o dirile tšohle tše Morena a di laetšego. 23Mothuši wa gagwe, Oholiabe, morwa wa Ahisamake, wa kgoro ya Dane, e bile motloki le mmeakanyi le mologi wa lešela le boletiana, le wa wulu ya botala bja legodimo, le ya bohubedu bja moretele, le ya bohubedu bja madi.

24Gauta ka moka ye e bego e abetšwe Morena ya Tente ye kgethwa e be e le ya boima bja dikilokramo tše 878 ye e etšwego go ya ka boima bja papetlana ya gauta ya ka Felo mo Gokgethwa. 25

38:25-26
Eks. 30:11-16
Silibera ye e ntšhitšwego ke batho ba ba badilwego e be e le ya boima bja dikilokramo tše 3 020 ye e etšwego go ya ka boima bja papetlana ya silibera ya ka Felo mo Gokgethwa. 26
38:26
Mat. 17:24
Tšhelete ye e be e lekana le ye e ntšhitšwego ke batho ka moka bao ba bego ba badilwe, yo mongwe le yo mongwe a ntšhitše tšhelete ya boima bja dikramo tše 6, ge e elwa go ya ka boima bja papetlana ya silibera ya ka Felo mo Gokgethwa. Banna bao ba bego ba badilwe, ba mengwaga ye masome a mabedi goba go feta moo, e be e le ba 603 550. 27Ka silibera ya boima bja dikilokramo tše 3 000 go ile gwa bopša mabogato a lekgolo a Tente ye kgethwa le a seširo, dikilokramo tše 30 bogatong bjo bongwe le bjo bongwe. 28Ka dikilokramo tše 20 tšeo di šalago tša silibera o ile a dira mapheko, le dikgwaetšo tša dikota, le manego ya bogodimo bja dikota tšeo. 29Mphiri wo o bego o abetšwe Morena e ile ya ba wa dikilokramo tše 2 127. 30Ka wona o ile a dira mabogato a mojako wa Tente ya bodulo bja Morena, le aletare ya mphiri le papetla ya yona ya mphiri, le ditlabakelo ka moka tša aletare, 31le mabogato a kgoro go dikologa, le a mojako wa kgoro, le dibapola ka moka tša Tente ya bodulo bja Morena le tša kgoro go dikologa.