Sepedi 2000 (NSO00)
35

Melawana mabapi le Sabatha

351Moshe a rapa pitšo ya setšhaba ka moka sa Israele, a re go sona: “Tše Morena a le laetšego gore le di dire šedi: 2

35:2
Eks. 20:8-11
23:12
31:15
34:21
Lef. 23:3
Doit. 5:12-14
Mediro ya lena le ka e dira matšatšing a a selelago, eupša letšatši la bošupa e be le lekgethwa, letšatši le legolo la go khutša le le abetšwego nna, Morena. Mang le mang yo a dirago modiro ka letšatši leo a bolawe. 3Ešita le mollo ka malapeng a lena le se ke la o gotša ka tšatši la Sabatha.”

Dikabelo tša Tente ye kgethwa

(Eks. 25:1-9)

4Moshe a re go setšhaba ka moka sa Israele: “Sese se Morena a le laetšego sona: 5Le ntšhetše Morena dimpho. Yo mongwe le yo mongwe yo a ratago go ntšha mpho, a ntšhe ya gauta goba ya silibera goba ya mphiri. 6Le ntšhe le mašela a boletiana, le wulu ya botala bja legodimo, le ya bohubedu bja moretele, le ya bohubedu bja madi, le lešela le le dirilwego ka boya bja dipudi, 7le matlalo a dikgapa a a tloditšwego ka letsoku, le mekgopana ye boletiana, le dikota tša mogohlo, 8le makhura a go tukiša mabone, le dinoko tša makhura a tlotšo le tša seorelo sa go nkga bose, 9le dikarneliene le magakabje a mangwe a go rokelelwa seaparong se sekgethwa35:9 “seaparong se sekgethwa” Lebelela Eks. 25:7. sa Moprista yo Mogolo le phaphathianeng ya sehubeng sa gagwe.”

Ditlabakelo tša Tente ya bodulo bja Morena

(Eks. 39:32-43)

10“Bomakgone bohle magareng a lena ba tle ba dire tšohle tše Morena a di laetšego. 11Ba dire Tente le sepipetši sa yona sa ka gare le sa ka ntle, le dikgwaetšo tša yona, le mahlomo a yona a go thekga, le dipalelo tša yona, le dikota tša yona, le mabogato a yona, 12le Polokelo ya Kgwerano, le mapara a yona, le sekhurumelo sa yona, le seširo sa go e šira, 13le tafola, le mapara a yona, le ditlabakelo ka moka tša yona, le dinkgwa tše di abetšwego Modimo, 14le sehlomamabone sa lebone le ditlabakelo tša sona, le mabone le makhura a ona, 15le aletare ya seorelo le mapara a yona, le makhura a tlotšo, le seorelo sa go nkga bose, le seširo sa mojako wa Tente, 16le aletare ya dihlabelo, le papetla ya yona ya mphiri e kgomareditšwe, le mapara a yona, le ditlabakelo ka moka tša yona, le sebjana sa go hlapela le bogato bja sona, 17le diširo tša kgoro le dikota tša yona, le mabogato a tšona, le seširo sa mojako wa kgoro, 18le dibapola le dithapo tša Tente le kgoro, 19le diaparo tša botšhepi tše baprista ba swanetšego go di apara ge ba dira mošomo wa baprista ka Felo mo Gokgethwa, diaparo tše dikgethwa tša Arone, moprista, le tša barwa ba gagwe.”

Setšhaba se tliša dikabelo tša sona

20Setšhaba ka moka sa Israele sa tloga go Moshe, 21gomme yo mongwe le yo mongwe yo a ikwago a tlišetša Morena mpho ya go aga Tente ya bodulo bja Morena. Ba tliša dilo ka moka tše di tsomegago go tlo dirišwa tirelong le go tlo roka diaparo tše dikgethwa. 22Mang le mang yo a ratago, banna le basadi, ba tliša dithobošo le mangina le dipalamonwana le dipheta, le magakabje a mehutahuta a gauta, mme ba di abela Morena. 23Mang le mang yo a bego a na le mašela a boletiana, goba wulu ya botala bja legodimo, le ya bohubedu bja moretele, le ya bohubedu bja madi, goba lešela le le dirilwego ka boya bja dipudi, goba matlalo a dikgapa a a tloditšwego ka letsoku, goba mekgopana ye boletiana, a di tliša. 24Bohle ba ba bego ba kgona go ntšha dimpho tša silibera goba tša mphiri, ba tlišetša Morena dimpho tša bona, le bohle ba ba bego ba na le dikota tša mogohlo tše di bego di ka dirišwa, le bona ba di tliša. 25Bomakgone bohle ba basadi ba tliša ditlhale tša lešela le boletiana le ditlhale tša wulu ya botala bja legodimo, le ya bohubedu bja moretele, le ya bohubedu bja madi tše ba bego ba di ohlile. 26Ba ohla le tlhale ya boya bja dipudi. 27Baetapele ba tliša dikarneliene le magakabje a mangwe a go rokelelwa seaparong se sekgethwa le phaphathianeng ya sehubeng, 28le dinoko le makhura, e le tša mabone le tša makhura a tlotšo le tša seorelo sa go nkga bose. 29Baisraele ka moka bao ba bego ba ikwa ba ile ba ithaopa ba tliša dikabelo tša bona go Morena, gore go tle go dirwe modiro woo Morena a bego a laetše Moshe go o dira.

Badiri ba Tente ya bodulo bja Morena

(Eks. 31:1-11)

30Moshe a re go Baisraele: “Morena o kgethile Betsaliele, morwa wa Uri, wa kgorwana ya Hure, wa kgoro ya Juda. 31Modimo o mo hlamile ka maatla a gagwe, mme o mo file tsebo le tlhaologanyo le bokgoni go dira modiro ofe le ofe wa bokgwari, 32e lego go beakanya mediro ya bokgwari, le go e šoma ka gauta le silibera le mphiri, 33le go seta magakabje a go rokelelwa, le go betla dikota, le go dira mošomo ofe le ofe wa bokgwari. 34Morena o file yena le Oholiabe, morwa wa Ahisamake, wa kgoro ya Dane, mpho ya go kgona go ruta ba bangwe bokgoni bja bona. 35Morena o ba file bokgoni medirong ka moka ye e dirwago ke batloki le babeakanyi le balogi ba mašela a boletiana, le ba wulu ya botala bja legodimo, le ya bohubedu bja moretele, le ya bohubedu bja madi, le ba mašela a mangwe. Ba kgona go dira mešomo ya mehutahuta, mme ke babeakanyi ba dikgwari.