Sepedi 2000 (NSO00)
34

Matlapa a bobedi

(Doit. 10:1-5)

341Morena a re go Moshe: “Ipetlele matlapa a mabedi a a swanago le ale a pele, mme nna ke tla ngwala mantšu a a bego a le mola matlapeng a pele a o a pšhatlilego. 2Itokišetše la bosasa mosong, o namele thaba ya Sinai gomme o gahlane le nna kua godimo ga yona. 3Go se be le o tee yo a namelago le wena; go se be le o tee yo a bonwago mo gongwe thabeng; le gona go se be le sehuswane goba kgomo ye e fulago patogeng ya thaba.” 4Ka gona Moshe a betla matlapa a mangwe a mabedi gomme a tsoga e sa le ka moswane, a namela thaba ya Sinai a a swere, ka moo Morena a bego a mo laetše ka gona.

5Morena a theoga ka leru, a ema moo go yena, a bolela leina la gagwe, la Morena.34:5 “Morena” Lebelela Eks. 3:14. 6

34:6-7
Eks. 20:5-6
Num. 14:18
Doit. 5:9-10
7:9-10
Morena a putla pele ga gagwe a bega a re: “Nna, Morena, ke Modimo wa lešoko le kwelobohloko, yo a sa befelwego ka bjako, le gona yo a nago le lerato le legolo le potego. 7Ke botegela kholofetšo ya ka melokong ye diketekete,34:7 “melokong ye diketekete” goba “diketeketeng” mme ka lebalela batho makgopo le dibe tša bona; eupša nka se lese go otla bana le ditlogolo go iša molokong wa boraro le wa bone ka lebaka la dibe tša batswadi ba bona.”

8Ka bjako Moshe a obama, a itahlela fase, 9a rapela a re: “Mong wa ka, ge ke tloga ke go kgahla, Morena, hle, sepela le rena. Setšhaba se se na le melala ye methata, fela re lebalele bokgopo bja rena le sebe sa rena, mme o re amogele re be setšhaba sa gago.”

Kgwerano e a mpshafatšwa

(Eks. 23:14-19; Doit. 7:1-5; 16:1-17)

10Morena a re go Moshe: “Bjale ke dira kgwerano le setšhaba sa geno. Ke tla dira mehlolo setšhaba se ntebeletše ye e sego ya ka ya dirwa setšhabeng se sengwe lefaseng lohle. Ditšhaba ka moka di tla bona tše kgolo tše nna, Morena, ke tlago di dira, gobane tše ke tlago di dira ka lena di a šiiša. 11Le phethe melao ye ke le fago yona lehono. Ke tla leleka Baamore, Bakanana, Bahete, Baperise, Bahibe le Bajebuse ge le goroga. 12Le se ke la dira kgwerano le badudi ba naga ye le yago go yona, gobane seo e ka ba molaba go lena. 13

34:13
Doit. 16:21
Lena le kgerešeng dialetare tša bona, le thubaganye dikokwane tša bona tša borapedi tša maswika, le remeng dikota tša bona tša borapedi.

14“Le se ke la khunamela medimo ye mengwe, gobane nna, Morena, ke Modimo yo a sa kgotlelelego tirelo ya medimo ye mengwe. 15Le se ke la dira kgwerano le badudi ba naga yeo, gobane ba ka re ge ba kgeloga go nna ka go khunamela medimo ya bona e šele, ba e direla le dihlabelo, ba le laletša gore le e khunamele le bona, la ja le dihlabelo tšeo tša bona. 16Le barwa ba lena ba ka nyala basadi ba šele bao, gomme bona ba ba kgeloša go nna ka go dira gore ba khunamele medimo yeo ya bona.

17

34:17
Eks. 20:4
Lef. 19:4
Doit. 5:8
27:15
“Le se ke la itirela medimo ya tshipi mme la e rapela.

18

34:18
Eks. 12:14-20
Lef. 23:6-8
Num. 28:16-25
“Le bineng Monyanya wa Dinkgwa tše di se nago komelo. Le je dinkgwa tše di se nago komelo matšatši a a šupago mo kgweding ya Abibi, ka mo ke le laetšego ka gona, ka gobane ke ka yona kgwedi yeo mo le tšwilego Egepeta.

19

34:19
Eks. 13:2
“Leitšibolo le letona la motho goba la seruiwa ke la ka, 20
34:20
Eks. 13:13
eupša leitšibolo le letona la pokolo le le rekolle ka kwanyana. Ge le sa le rekolle, gona le le robe molala. Le rekolleng mošemane yo mongwe le yo mongwe wa leitšibolo.

“Go se be le o tee yo a tlago pele ga ka a se a swara kabelo.

21

34:21
Eks. 20:9-10
23:12
31:15
35:2
Lef. 23:3
Doit. 5:13-14
“Mediro ya lena le e dire ka matšatši a a selelago, fela ka letšatši la bošupa le se šome, le ge e ka ba mabakeng a ge go lengwa goba go bunwa.

22

34:22
Lef. 23:15-21,39-43
Num. 28:26-31
“Le bineng Monyanya wa Puno ge le thoma go buna mabele a lena a pele, gomme le bine le Monyanya wa Kgobelo ge le kgobela dienywa tša lena lehlabula.

23“Gararo mo ngwageng banna ba gabolena ka moka ba tle go khunamela nna, Morena, Modimo wa Israele. 24Ge ke lelekile ditšhaba ge le goroga gomme ke katološitše naga ya lena, ga go yo a kago leka go thopa naga ya lena nakong ya ge go binwa menyanya ye meraro ye.

25

34:25
Eks. 12:10
“Ge le ntirela sehlabelo le se ke la se tliša le senkgwa se se nago komelo. Le se ke la latša seruiwa se se hlabilwego Monyanyeng wa Paseka go fihlela ka la ka moswane.

26

34:26
Doit. 24:21
26:2
“Ngwakong wa Morena Modimo wa lena le tliše dibjalo tše kaonekaone tše le di bunago pele.

“Le se ke la apea kwanyana goba putšanyana ka maswi a mmayo.”

27Morena a re go Moshe: “Ngwala mantšu a, ka gobane ke dira kgwerano le wena le Baisraele go ya ka ona.”

28Moshe o dutše moo le Morena matšatši a masome a mane le mašego a ona a sa je selo a sa nwe selo. Gomme a ngwala mantšu a kgwerano e lego Melao ye Lesome matlapeng ao.

Moshe o theoga thabeng ya Sinai

29

34:29-35
2 Bakor. 3:7-16
Ge Moshe a theoga thabeng ya Sinai a swere Melao ye Lesome, sefahlego sa gagwe se be se phadima ka ge a be a boletše le Morena, fela yena o be a sa tsebe. 30Arone le Baisraele ka moka ba lebelela Moshe, ba bona sefahlego sa gagwe se phadima, mme ba boifa go mmatamela. 31Eupša Moshe a ba bitša, gomme Arone le baetapele ka moka ba setšhaba ba ya go yena, gomme Moshe a bolela le bona. 32Ka morago ga fao, Baisraele ka moka ba mmokanela, gomme Moshe a ba botša tšohle tše Morena a mmoditšego tšona thabeng ya Sinai a re ba di phethe. 33Ge Moshe a feditše go bolela nabo, a ikhurumetša sefahlego ka lešira. 34Ka mehla ge Moshe a tsena ka Tenteng ya bodulo bja Morena go bolela le yena, o be a tloša lešira. Ge a etšwa, o be a laodišetša setšhaba sa Israele tšohle tše a bego a laetšwe go ba botša tšona, 35gomme bona ba be ba bona sefahlego sa gagwe se phadima. Ka fao o be a ikhurumetša ka lešira go fihlela a eya gape go bolela le Morena.