Sepedi 2000 (NSO00)
33

Morena o laela Baisraele gore ba tloge thabeng ya Sinai

331

33:1
Gen. 12:7
26:3
28:13
Morena a re go Moshe: “Tloga felo fa, wena le setšhaba se o se ntšhitšego nageng ya Egepeta, o ye nageng ye ke enetšego Abrahama le Isaka le Jakobo ka re ke tla e fa bona le ditlogolo tša bona. 2Ke tla roma morongwa a go eta pele, gomme ke tla leleka Bakanana le Baamore le Bahete le Baperise le Bahibe le Bajebuse. 3Le ya nageng ya mokhora le monono. Eupša nna nka se ye le lena, ka gobane le setšhaba sa melala ye methata, gomme nka le feleletša tseleng.”

4Ge setšhaba se ekwa taba ye thata ye, sa thoma go itshola gomme sa se hlwe se apara dikgabišo. 5Morena o be a laetše Moshe gore a ba botše go re: “Le setšhaba sa melala ye methata. Ge nka sepela le lena, le ge e le lebakanyana fela, ke tla le feleletša sa ruri. Bjale ge, apolang dikgabišo tša lena, gomme nna ke tla bona gore ke dirang ka lena.” 6Ka gona, ge Baisraele ba tlogile thabeng ya Sinai, ba ile ba se hlwe ba apara dikgabišo.

Moshe Tenteng ya bodulo bja Morena

7Ka mehla ge setšhaba sa Israele se hloma mešaša, Moshe o be a tšea Tente ye kgethwa a e hlome kua ntle kgojana le mešaša. E be e bitšwa Tente ya bodulo bja Morena, gomme yo mongwe le yo mongwe yo a bego a nyaka go kopana le Morena o be a tšwela kua go yona. 8Ka mehla ge Moshe a tšwela kua go yona, setšhaba se be se ema mejakong ya mešaša ya sona se lebelela Moshe go fihlela a sobelela ka go yona. 9Ge Moshe a tsene, thololo ya leru e be e theoga e dule mojakong wa Tente, gomme Morena a bolele le Moshe a le lerung. 10E be e re ge setšhaba se bona thololo ya leru mojakong wa Tente, se obame. 11Morena o be a bolela le Moshe ba lebane ka difahlego, bjalo ka ge motho a bolela le mogweragwe. Ka morago ga fao Moshe o be a boela mešašeng. Fela lesogana le e bego e le mothuši wa gagwe, Joshua, morwa wa Nunu, le be le šala Tenteng.

Morena o holofetša setšhaba gore o tla ba le sona

12Moshe a re go Morena: “O ntaetše gore ke ntšhe setšhaba se, fela ga se wa mpotša gore o nthoma le mang. O boletše gore o ntseba gabotse, le gore ke a go kgahla. 13Bjale ge ke go kgahla, hle, ntsebiše maikemišetšo a gago, gore ke go tsebe gomme ke fele ke go kgahla. O gopole le gore batho ba ke setšhaba sa gago.”

14Morena a re: “Ke tla sepela nago, ka go fa khutšo.”

15Moshe a mo fetola a re: “Ge o sa sepele le rena, gona o se ke wa re tloša fa. 16Motho o tla tseba bjang gore nna le setšhaba sa gago re a go kgahla, ge wena o sa sepele le rena? Go ba le rena ga gago go tla re hlaola ditšhabeng tše dingwe ka moka lefaseng.”

17Morena a re go Moshe: “Ke tla dira ka moo o kgopetšego ka gona, ka gobane ke go tseba gabotse, gomme o a nkgahla.”

18Ke mo Moshe a kgopetšego Morena a re: “Hle, ntaetše seetša se se fahlago sa letago la gago.”

19

33:19
Bar. 9:15
Morena a mo fetola a re: “Ke tla feta pele ga gago ka botse bjohle bja letago la ka, gomme ka go begela leina la ka la Morena. Ke tla gaugela yo ke ratago go mo gaugela, ka šokela yo ke ratago go mo šokela. 20Nka se go dumelele gore o bone sefahlego sa ka, gobane ga go motho yo a ka rego go bona sefahlego sa ka a fela a sa phela, 21fela mo thoko ga ka go na le felo mo o ka emago gona godimo ga leswika. 22Ge seetša se se fahlago sa letago la ka se putla, ke tla go bea ka leweng mo leswikeng, ka go pipa ka seatla go fihlela ke putlile. 23Ka morago ga moo ke tla tloša seatla sa ka gomme wa mpona ke go fularetše, wa se bone sefahlego sa ka.”

34

Matlapa a bobedi

(Doit. 10:1-5)

341Morena a re go Moshe: “Ipetlele matlapa a mabedi a a swanago le ale a pele, mme nna ke tla ngwala mantšu a a bego a le mola matlapeng a pele a o a pšhatlilego. 2Itokišetše la bosasa mosong, o namele thaba ya Sinai gomme o gahlane le nna kua godimo ga yona. 3Go se be le o tee yo a namelago le wena; go se be le o tee yo a bonwago mo gongwe thabeng; le gona go se be le sehuswane goba kgomo ye e fulago patogeng ya thaba.” 4Ka gona Moshe a betla matlapa a mangwe a mabedi gomme a tsoga e sa le ka moswane, a namela thaba ya Sinai a a swere, ka moo Morena a bego a mo laetše ka gona.

5Morena a theoga ka leru, a ema moo go yena, a bolela leina la gagwe, la Morena.34:5 “Morena” Lebelela Eks. 3:14. 6

34:6-7
Eks. 20:5-6
Num. 14:18
Doit. 5:9-10
7:9-10
Morena a putla pele ga gagwe a bega a re: “Nna, Morena, ke Modimo wa lešoko le kwelobohloko, yo a sa befelwego ka bjako, le gona yo a nago le lerato le legolo le potego. 7Ke botegela kholofetšo ya ka melokong ye diketekete,34:7 “melokong ye diketekete” goba “diketeketeng” mme ka lebalela batho makgopo le dibe tša bona; eupša nka se lese go otla bana le ditlogolo go iša molokong wa boraro le wa bone ka lebaka la dibe tša batswadi ba bona.”

8Ka bjako Moshe a obama, a itahlela fase, 9a rapela a re: “Mong wa ka, ge ke tloga ke go kgahla, Morena, hle, sepela le rena. Setšhaba se se na le melala ye methata, fela re lebalele bokgopo bja rena le sebe sa rena, mme o re amogele re be setšhaba sa gago.”

Kgwerano e a mpshafatšwa

(Eks. 23:14-19; Doit. 7:1-5; 16:1-17)

10Morena a re go Moshe: “Bjale ke dira kgwerano le setšhaba sa geno. Ke tla dira mehlolo setšhaba se ntebeletše ye e sego ya ka ya dirwa setšhabeng se sengwe lefaseng lohle. Ditšhaba ka moka di tla bona tše kgolo tše nna, Morena, ke tlago di dira, gobane tše ke tlago di dira ka lena di a šiiša. 11Le phethe melao ye ke le fago yona lehono. Ke tla leleka Baamore, Bakanana, Bahete, Baperise, Bahibe le Bajebuse ge le goroga. 12Le se ke la dira kgwerano le badudi ba naga ye le yago go yona, gobane seo e ka ba molaba go lena. 13

34:13
Doit. 16:21
Lena le kgerešeng dialetare tša bona, le thubaganye dikokwane tša bona tša borapedi tša maswika, le remeng dikota tša bona tša borapedi.

14“Le se ke la khunamela medimo ye mengwe, gobane nna, Morena, ke Modimo yo a sa kgotlelelego tirelo ya medimo ye mengwe. 15Le se ke la dira kgwerano le badudi ba naga yeo, gobane ba ka re ge ba kgeloga go nna ka go khunamela medimo ya bona e šele, ba e direla le dihlabelo, ba le laletša gore le e khunamele le bona, la ja le dihlabelo tšeo tša bona. 16Le barwa ba lena ba ka nyala basadi ba šele bao, gomme bona ba ba kgeloša go nna ka go dira gore ba khunamele medimo yeo ya bona.

17

34:17
Eks. 20:4
Lef. 19:4
Doit. 5:8
27:15
“Le se ke la itirela medimo ya tshipi mme la e rapela.

18

34:18
Eks. 12:14-20
Lef. 23:6-8
Num. 28:16-25
“Le bineng Monyanya wa Dinkgwa tše di se nago komelo. Le je dinkgwa tše di se nago komelo matšatši a a šupago mo kgweding ya Abibi, ka mo ke le laetšego ka gona, ka gobane ke ka yona kgwedi yeo mo le tšwilego Egepeta.

19

34:19
Eks. 13:2
“Leitšibolo le letona la motho goba la seruiwa ke la ka, 20
34:20
Eks. 13:13
eupša leitšibolo le letona la pokolo le le rekolle ka kwanyana. Ge le sa le rekolle, gona le le robe molala. Le rekolleng mošemane yo mongwe le yo mongwe wa leitšibolo.

“Go se be le o tee yo a tlago pele ga ka a se a swara kabelo.

21

34:21
Eks. 20:9-10
23:12
31:15
35:2
Lef. 23:3
Doit. 5:13-14
“Mediro ya lena le e dire ka matšatši a a selelago, fela ka letšatši la bošupa le se šome, le ge e ka ba mabakeng a ge go lengwa goba go bunwa.

22

34:22
Lef. 23:15-21,39-43
Num. 28:26-31
“Le bineng Monyanya wa Puno ge le thoma go buna mabele a lena a pele, gomme le bine le Monyanya wa Kgobelo ge le kgobela dienywa tša lena lehlabula.

23“Gararo mo ngwageng banna ba gabolena ka moka ba tle go khunamela nna, Morena, Modimo wa Israele. 24Ge ke lelekile ditšhaba ge le goroga gomme ke katološitše naga ya lena, ga go yo a kago leka go thopa naga ya lena nakong ya ge go binwa menyanya ye meraro ye.

25

34:25
Eks. 12:10
“Ge le ntirela sehlabelo le se ke la se tliša le senkgwa se se nago komelo. Le se ke la latša seruiwa se se hlabilwego Monyanyeng wa Paseka go fihlela ka la ka moswane.

26

34:26
Doit. 24:21
26:2
“Ngwakong wa Morena Modimo wa lena le tliše dibjalo tše kaonekaone tše le di bunago pele.

“Le se ke la apea kwanyana goba putšanyana ka maswi a mmayo.”

27Morena a re go Moshe: “Ngwala mantšu a, ka gobane ke dira kgwerano le wena le Baisraele go ya ka ona.”

28Moshe o dutše moo le Morena matšatši a masome a mane le mašego a ona a sa je selo a sa nwe selo. Gomme a ngwala mantšu a kgwerano e lego Melao ye Lesome matlapeng ao.

Moshe o theoga thabeng ya Sinai

29

34:29-35
2 Bakor. 3:7-16
Ge Moshe a theoga thabeng ya Sinai a swere Melao ye Lesome, sefahlego sa gagwe se be se phadima ka ge a be a boletše le Morena, fela yena o be a sa tsebe. 30Arone le Baisraele ka moka ba lebelela Moshe, ba bona sefahlego sa gagwe se phadima, mme ba boifa go mmatamela. 31Eupša Moshe a ba bitša, gomme Arone le baetapele ka moka ba setšhaba ba ya go yena, gomme Moshe a bolela le bona. 32Ka morago ga fao, Baisraele ka moka ba mmokanela, gomme Moshe a ba botša tšohle tše Morena a mmoditšego tšona thabeng ya Sinai a re ba di phethe. 33Ge Moshe a feditše go bolela nabo, a ikhurumetša sefahlego ka lešira. 34Ka mehla ge Moshe a tsena ka Tenteng ya bodulo bja Morena go bolela le yena, o be a tloša lešira. Ge a etšwa, o be a laodišetša setšhaba sa Israele tšohle tše a bego a laetšwe go ba botša tšona, 35gomme bona ba be ba bona sefahlego sa gagwe se phadima. Ka fao o be a ikhurumetša ka lešira go fihlela a eya gape go bolela le Morena.

35

Melawana mabapi le Sabatha

351Moshe a rapa pitšo ya setšhaba ka moka sa Israele, a re go sona: “Tše Morena a le laetšego gore le di dire šedi: 2

35:2
Eks. 20:8-11
23:12
31:15
34:21
Lef. 23:3
Doit. 5:12-14
Mediro ya lena le ka e dira matšatšing a a selelago, eupša letšatši la bošupa e be le lekgethwa, letšatši le legolo la go khutša le le abetšwego nna, Morena. Mang le mang yo a dirago modiro ka letšatši leo a bolawe. 3Ešita le mollo ka malapeng a lena le se ke la o gotša ka tšatši la Sabatha.”

Dikabelo tša Tente ye kgethwa

(Eks. 25:1-9)

4Moshe a re go setšhaba ka moka sa Israele: “Sese se Morena a le laetšego sona: 5Le ntšhetše Morena dimpho. Yo mongwe le yo mongwe yo a ratago go ntšha mpho, a ntšhe ya gauta goba ya silibera goba ya mphiri. 6Le ntšhe le mašela a boletiana, le wulu ya botala bja legodimo, le ya bohubedu bja moretele, le ya bohubedu bja madi, le lešela le le dirilwego ka boya bja dipudi, 7le matlalo a dikgapa a a tloditšwego ka letsoku, le mekgopana ye boletiana, le dikota tša mogohlo, 8le makhura a go tukiša mabone, le dinoko tša makhura a tlotšo le tša seorelo sa go nkga bose, 9le dikarneliene le magakabje a mangwe a go rokelelwa seaparong se sekgethwa35:9 “seaparong se sekgethwa” Lebelela Eks. 25:7. sa Moprista yo Mogolo le phaphathianeng ya sehubeng sa gagwe.”

Ditlabakelo tša Tente ya bodulo bja Morena

(Eks. 39:32-43)

10“Bomakgone bohle magareng a lena ba tle ba dire tšohle tše Morena a di laetšego. 11Ba dire Tente le sepipetši sa yona sa ka gare le sa ka ntle, le dikgwaetšo tša yona, le mahlomo a yona a go thekga, le dipalelo tša yona, le dikota tša yona, le mabogato a yona, 12le Polokelo ya Kgwerano, le mapara a yona, le sekhurumelo sa yona, le seširo sa go e šira, 13le tafola, le mapara a yona, le ditlabakelo ka moka tša yona, le dinkgwa tše di abetšwego Modimo, 14le sehlomamabone sa lebone le ditlabakelo tša sona, le mabone le makhura a ona, 15le aletare ya seorelo le mapara a yona, le makhura a tlotšo, le seorelo sa go nkga bose, le seširo sa mojako wa Tente, 16le aletare ya dihlabelo, le papetla ya yona ya mphiri e kgomareditšwe, le mapara a yona, le ditlabakelo ka moka tša yona, le sebjana sa go hlapela le bogato bja sona, 17le diširo tša kgoro le dikota tša yona, le mabogato a tšona, le seširo sa mojako wa kgoro, 18le dibapola le dithapo tša Tente le kgoro, 19le diaparo tša botšhepi tše baprista ba swanetšego go di apara ge ba dira mošomo wa baprista ka Felo mo Gokgethwa, diaparo tše dikgethwa tša Arone, moprista, le tša barwa ba gagwe.”

Setšhaba se tliša dikabelo tša sona

20Setšhaba ka moka sa Israele sa tloga go Moshe, 21gomme yo mongwe le yo mongwe yo a ikwago a tlišetša Morena mpho ya go aga Tente ya bodulo bja Morena. Ba tliša dilo ka moka tše di tsomegago go tlo dirišwa tirelong le go tlo roka diaparo tše dikgethwa. 22Mang le mang yo a ratago, banna le basadi, ba tliša dithobošo le mangina le dipalamonwana le dipheta, le magakabje a mehutahuta a gauta, mme ba di abela Morena. 23Mang le mang yo a bego a na le mašela a boletiana, goba wulu ya botala bja legodimo, le ya bohubedu bja moretele, le ya bohubedu bja madi, goba lešela le le dirilwego ka boya bja dipudi, goba matlalo a dikgapa a a tloditšwego ka letsoku, goba mekgopana ye boletiana, a di tliša. 24Bohle ba ba bego ba kgona go ntšha dimpho tša silibera goba tša mphiri, ba tlišetša Morena dimpho tša bona, le bohle ba ba bego ba na le dikota tša mogohlo tše di bego di ka dirišwa, le bona ba di tliša. 25Bomakgone bohle ba basadi ba tliša ditlhale tša lešela le boletiana le ditlhale tša wulu ya botala bja legodimo, le ya bohubedu bja moretele, le ya bohubedu bja madi tše ba bego ba di ohlile. 26Ba ohla le tlhale ya boya bja dipudi. 27Baetapele ba tliša dikarneliene le magakabje a mangwe a go rokelelwa seaparong se sekgethwa le phaphathianeng ya sehubeng, 28le dinoko le makhura, e le tša mabone le tša makhura a tlotšo le tša seorelo sa go nkga bose. 29Baisraele ka moka bao ba bego ba ikwa ba ile ba ithaopa ba tliša dikabelo tša bona go Morena, gore go tle go dirwe modiro woo Morena a bego a laetše Moshe go o dira.

Badiri ba Tente ya bodulo bja Morena

(Eks. 31:1-11)

30Moshe a re go Baisraele: “Morena o kgethile Betsaliele, morwa wa Uri, wa kgorwana ya Hure, wa kgoro ya Juda. 31Modimo o mo hlamile ka maatla a gagwe, mme o mo file tsebo le tlhaologanyo le bokgoni go dira modiro ofe le ofe wa bokgwari, 32e lego go beakanya mediro ya bokgwari, le go e šoma ka gauta le silibera le mphiri, 33le go seta magakabje a go rokelelwa, le go betla dikota, le go dira mošomo ofe le ofe wa bokgwari. 34Morena o file yena le Oholiabe, morwa wa Ahisamake, wa kgoro ya Dane, mpho ya go kgona go ruta ba bangwe bokgoni bja bona. 35Morena o ba file bokgoni medirong ka moka ye e dirwago ke batloki le babeakanyi le balogi ba mašela a boletiana, le ba wulu ya botala bja legodimo, le ya bohubedu bja moretele, le ya bohubedu bja madi, le ba mašela a mangwe. Ba kgona go dira mešomo ya mehutahuta, mme ke babeakanyi ba dikgwari.