Sepedi 2000 (NSO00)
33

Morena o laela Baisraele gore ba tloge thabeng ya Sinai

331

33:1
Gen. 12:7
26:3
28:13
Morena a re go Moshe: “Tloga felo fa, wena le setšhaba se o se ntšhitšego nageng ya Egepeta, o ye nageng ye ke enetšego Abrahama le Isaka le Jakobo ka re ke tla e fa bona le ditlogolo tša bona. 2Ke tla roma morongwa a go eta pele, gomme ke tla leleka Bakanana le Baamore le Bahete le Baperise le Bahibe le Bajebuse. 3Le ya nageng ya mokhora le monono. Eupša nna nka se ye le lena, ka gobane le setšhaba sa melala ye methata, gomme nka le feleletša tseleng.”

4Ge setšhaba se ekwa taba ye thata ye, sa thoma go itshola gomme sa se hlwe se apara dikgabišo. 5Morena o be a laetše Moshe gore a ba botše go re: “Le setšhaba sa melala ye methata. Ge nka sepela le lena, le ge e le lebakanyana fela, ke tla le feleletša sa ruri. Bjale ge, apolang dikgabišo tša lena, gomme nna ke tla bona gore ke dirang ka lena.” 6Ka gona, ge Baisraele ba tlogile thabeng ya Sinai, ba ile ba se hlwe ba apara dikgabišo.

Moshe Tenteng ya bodulo bja Morena

7Ka mehla ge setšhaba sa Israele se hloma mešaša, Moshe o be a tšea Tente ye kgethwa a e hlome kua ntle kgojana le mešaša. E be e bitšwa Tente ya bodulo bja Morena, gomme yo mongwe le yo mongwe yo a bego a nyaka go kopana le Morena o be a tšwela kua go yona. 8Ka mehla ge Moshe a tšwela kua go yona, setšhaba se be se ema mejakong ya mešaša ya sona se lebelela Moshe go fihlela a sobelela ka go yona. 9Ge Moshe a tsene, thololo ya leru e be e theoga e dule mojakong wa Tente, gomme Morena a bolele le Moshe a le lerung. 10E be e re ge setšhaba se bona thololo ya leru mojakong wa Tente, se obame. 11Morena o be a bolela le Moshe ba lebane ka difahlego, bjalo ka ge motho a bolela le mogweragwe. Ka morago ga fao Moshe o be a boela mešašeng. Fela lesogana le e bego e le mothuši wa gagwe, Joshua, morwa wa Nunu, le be le šala Tenteng.

Morena o holofetša setšhaba gore o tla ba le sona

12Moshe a re go Morena: “O ntaetše gore ke ntšhe setšhaba se, fela ga se wa mpotša gore o nthoma le mang. O boletše gore o ntseba gabotse, le gore ke a go kgahla. 13Bjale ge ke go kgahla, hle, ntsebiše maikemišetšo a gago, gore ke go tsebe gomme ke fele ke go kgahla. O gopole le gore batho ba ke setšhaba sa gago.”

14Morena a re: “Ke tla sepela nago, ka go fa khutšo.”

15Moshe a mo fetola a re: “Ge o sa sepele le rena, gona o se ke wa re tloša fa. 16Motho o tla tseba bjang gore nna le setšhaba sa gago re a go kgahla, ge wena o sa sepele le rena? Go ba le rena ga gago go tla re hlaola ditšhabeng tše dingwe ka moka lefaseng.”

17Morena a re go Moshe: “Ke tla dira ka moo o kgopetšego ka gona, ka gobane ke go tseba gabotse, gomme o a nkgahla.”

18Ke mo Moshe a kgopetšego Morena a re: “Hle, ntaetše seetša se se fahlago sa letago la gago.”

19

33:19
Bar. 9:15
Morena a mo fetola a re: “Ke tla feta pele ga gago ka botse bjohle bja letago la ka, gomme ka go begela leina la ka la Morena. Ke tla gaugela yo ke ratago go mo gaugela, ka šokela yo ke ratago go mo šokela. 20Nka se go dumelele gore o bone sefahlego sa ka, gobane ga go motho yo a ka rego go bona sefahlego sa ka a fela a sa phela, 21fela mo thoko ga ka go na le felo mo o ka emago gona godimo ga leswika. 22Ge seetša se se fahlago sa letago la ka se putla, ke tla go bea ka leweng mo leswikeng, ka go pipa ka seatla go fihlela ke putlile. 23Ka morago ga moo ke tla tloša seatla sa ka gomme wa mpona ke go fularetše, wa se bone sefahlego sa ka.”