Sepedi 2000 (NSO00)
32

Powana ya gauta

(Doit. 9:6-29)

321

32:1
Dit. 7:40
Ge setšhaba se bona Moshe a diega go theoga thabeng, sa bokanela Arone sa re go yena: “Ga re tsebe se se hlagetšego yola Moshe, monna yo a re ntšhitšego nageng ya Egepeta; ka gona, ema o re direle modimo yo a32:1 “modimo yo a” goba “medimo ye e” tlago re eta pele.”

2Arone a ba fetola re: “Khwamolang mangina a gauta ao basadi ba lena le barwa ba lena le barwedi ba lena ba a rwelego ditsebeng, le a tlišeng mo go nna.” 3Ka gona setšhaba ka moka sa khwamola mangina a sona a gauta, sa a iša go Arone. 4

32:4
1 Dikg. 12:28
Dit. 7:41
Arone a tšea mangina ao go bona, a a tološa, a a tšhollela foromong, a bopa powana ya gauta.

Setšhaba sa re: “Lena Baisraele, yo ke modimo wa rena yo a re ntšhitšego nageng ya Egepeta!”

5Ya re ge Arone a bona tšeo, a aga aletare pele ga powana ya gauta mme a goeletša a re: “Ka la ka moswane e tla ba monyanya wa go tumiša Morena.”

6

32:6
1 Bakor. 10:7
Ka la ka moswane setšhaba sa tsogela go dira dihlabelo tša go tšhungwa ka moka le dihlabelo tša kagišano. Sa dulela monyanya gomme wa fetoga bohlaswa bja botagwa le thobalano.

7Morena a re go Moshe: “Itlhaganele o theoge, gobane setšhaba sa geno se o se ntšhitšego nageng ya Egepeta se sentše, se ntlhanogetše. 8Ba šetše ba arogile tsela ye ke ba laetšego gore ba e latele; ba dirile powana ka gauta ye e tološitšwego, gomme ba e khunametše ba ba ba e hlabela dihlabelo. Ba re yona ke yena modimo wa bona yo a ba ntšhitšego nageng ya Egepeta. 9Ke tseba ka moo batho ba ba nago le melala ye methata. 10Bjale hle, o se ke wa leka go nkema pele. Ke ba befeletšwe, mme ke ile go ba fediša. Ka morago ga fao ke tla dira wena le ditlogolo tša gago setšhaba se segolo.”

11

32:11-14
Num. 14:13-19
Eupša Moshe a phophotha Morena Modimo wa gagwe a re: “Morena, o reng o befelelwa setšhaba sa gago gakaaka, setšhaba se o se hlakodišitšego Egepeta ka maatla a magolo le ditiro tše maatla? 12O reng o nyaka go re kweriša Baegepeta, gore ba re o ntšhitše setšhaba sa gago Egepeta e le maanomabe a go ba bolaya dithabeng le go ba feleletša sa ruri? Hle, o se sa re galefela; buša pelo, gomme o se ke wa tlišetša setšhaba sa gago bošula bjoo. 13
32:13
Gen. 22:16-17
Gen. 17:8
Gopola bahlanka ba gago, Abrahama le Isaka le Jakobo. Gopola kholofetšo ya gago ye kgolo ye o ba enetšego yona wa re o tla ba fa ditlogolo tše ntši bjalo ka dinaledi tša legodimo, le gore o tla fa ditlogolo tša bona naga ka moka ye o ba holofeditšego yona wa re e tla ba ya bona go ya go ile.” 14Ka gona Morena a buša pelo mme a se ke a tlišetša setšhaba sa gagwe bošula bjo a bego a ikemišeditše go se tlišetša bjona.

15Moshe a theoga thabeng a swere matlapa ao a ngwadilwego melao ka mo le ka mo. 16Matlapa ao a be a betlilwe ke Modimo, mme yena ka noši a a tlokile melao.

17Joshua a kwa setšhaba se hlabile lešata, mme a re go Moshe: “Ke kwa mašata a ntwa kua mešašeng.”

18Moshe a re: “Hleng go kwagala e ke mašata ale ga se mekgolokwane ya phenyo, goba dillo tša go fenywa; mašata ale ke a mogobo.”

19Ge Moshe a batametše mešašeng mo a kgonago go bona powana le go bona batho ba bina, a tuka bogale. Gona moo patogeng ya thaba Moshe a napa a lahlela matlapa ale a bego a a swere fase, a pšhatlagana. 20A tšea powana yela ba bego ba e dirile, a e tološa, a e šila ya ba lerole la matoka, gomme a le tšhela ka meetseng. A gapeletša Baisraele go nwa meetse ao. 21A botšiša Arone a re: “Setšhaba se se go dirile eng ge e bile o se diriša sebe se sekaaka?”

22Arone a mo fetola a re: “Hle, se mpefelelwe, mong wa ka; wena o tseba gabotse ka moo setšhaba se e lego se sebe ka gona. 23Ba rile go nna: ‘Ga re tsebe se se hlagetšego yola Moshe, monna yo a re ntšhitšego nageng ya Egepeta; ka gona re direle modimo yo a tlago re eta pele.’ 24Nna ka ba kgopela gore ba ntlišetše dikgabišo tša bona tša gauta, gomme ba ba bego ba na le tšona ba di kgakgamolla ba nneela tšona. Nna ka di lahlela mollong, mme fao gwa tšwa powana ye!”

25Ge Moshe a bona gore Arone o ntšhitše setšhaba tseleng gomme sa itlontlolla pele ga manaba a sona, 26a ema kgorong ya mešaša a goa a re: “Yo a emago le Morena a a tle go nna!” Ke moo Balefi ka moka ba mo kgobokanetšego, 27gomme yena a re go bona: “Morena Modimo wa Israele o laela yo mongwe le yo mongwe wa lena go itlhama ka tšhoša le go putlaganya mešaša go tloga kgorong ye go fihla go ye nngwe, le go bolaya bomorwarragwe le bagwera ba gagwe le baagišani ba gagwe.” 28Balefi ba phetha taelo yeo, gomme ba bolaya banna ba e ka bago ba dikete tše tharo ka lona tšatši leo. 29Moshe a re go Balefi: “Lehono le ikgethwafaditše la ba baprista32:29 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “le ikgethwafaditše la ba baprista” Seheberu se re “ikgethwafatšeng le be baprista”. ba go direla Morena ka go bolaya barwa ba lena le bomorwarragolena, ka gona Morena o le šegofaditše.”

30Ka letšatši le le latelago Moshe a re go setšhaba: “Le dirile sebe se segolo. Bjale ge, ke tla boela kua thabeng go Morena; mohlomongwe nka kgona go le boelanya naye.” 31Ke gona Moshe a boetšego go Morena a re: “Jonna, Morena, setšhaba se se dirile sebe se segolo. Se itiretše modimo ka gauta, gomme sa o khunamela. 32

32:32
Pes. 69:28
Kut. 3:5
Bjale hle, ba lebalele sebe sa bona; go sego bjalo o phumole leina la ka pukung ye o ngwadilego maina a batho ba gago go yona.”

33Morena a mo fetola a re: “Bao ba mphošeditšego ke bona bao ke tlago phumola maina a bona pukung ya ka. 34Wena bjale sepela, o ete setšhaba sa ka pele o se iše felo mo ke go boditšego gona. Bona, morongwa wa ka o tla go eta pele, fela mohla nako ya kotlo e fihla, ke tla otla setšhaba se ka lebaka la sebe sa bona.”

35Ke moka Morena a romela bolwetši bja leuba setšhabeng, ka gobane ba gapeleditše Arone go bopa powana ya gauta.