Sepedi 2000 (NSO00)
30

Aletare ya go tšhumela seorelo

(Eks. 37:25-28)

301“O dire aletare ya go tšhumela seorelo ka dikota tša mogohlo. 2O e lekalekanye ka mathoko, e be botelele bja disentimetara tše 46 le bophara bja disentimetara tše 46, mme bogodimo e be disentimetara tše 92. Dinakana tša dikhutlo tša yona e be selo se tee le yona. 3O e manege bogodimo ka gauta ye e sego ya tswakwa, le mahlakore ka mane le dinakana tša yona ka moka, gomme o e direle morumo wa gauta go e dikologa. 4O dire mekgoko ye mebedi ya go e rwala, o e kgokelele ka tlase ga morumo mahlakoreng ka mabedi gore go tsene mapara a go e rwala. 5O betle mapara a ka dikota tša mogohlo, mme le ona o a manege ka gauta. 6Aletare ye o e bee ka ntle ga seširo se se fegilwego pele ga Polokelo ya Kgwerano. Moo ke felo mo ke tlago gahlana le wena. 7Mosong wo mongwe le wo mongwe ge Arone a etla go lokiša mabone, a tšhume seorelo sa go nkga bose godimo ga yona. 8A dire ka yona tsela yeo le ge a gotetša mabone mantšiboa. Seorelo se se fele se tšhungwa ka mehla. 9O se ke wa tupiša seorelo se šele godimo ga aletare ye, goba wa dira sehlabelo sa seruiwa, goba kabelo ya dijo, le gona o se ke wa tšhela kabelo ya seno godimo ga yona. 10Gatee mo ngwageng Arone a dire tirelo ya go hlwekiša aletare ka go tlotša dinakana tša yona ka dine ka madi a seruiwa se se dirilwego sehlabelo sa tshwarelo ya dibe. Se se dirwe ngwaga ka ngwaga mehleng ka moka ye e tlago. Aletare ye e be ye e kgethwafetšego ruriruri, ye e abetšwego nna, Morena.”

Motšhelo wa Tente ya bodulo bja Morena

11Morena o laetše Moshe a re: 12“Mohla o bala setšhaba sa Israele monna yo mongwe le yo mongwe a ntefe ka tšhelete, gore bošula bo se ke bja mo wela lebakeng la ge setšhaba se balwa. 13

30:13
Eks. 38:25-26
Mat. 17:24
Mang le mang yo a balwago a lefe dikramo tše di selelago tša silibera ye e etšwego go ya ka boima bja papetlana ya silibera ya ka Felo mo Gokgethwa. Mang le mang a lefe tšhelete ye e le kabelo ya ka. 14Mang le mang yo a balwago, ke go re monna yo mongwe le yo mongwe wa mengwaga ye masome a mabedi goba go feta, a lefe motšhelo wo. 15Mohumi a se ke a ntšha tšhelete ya go feta ye e beilwego, le modiidi a se ke a ntšha ya go fetwa ke ye e beilwego, ge ba tšhela motšhelo wo. 16O kgobokanye tšhelete ye setšhabeng sa Israele gomme o e diriše go hlokomela Tente ya bodulo bja ka. Motšhelo wo e tla ba seloba sa gore ke se ba bolaye, gomme ke tla gopola go ba šireletša.”

Sebjana sa mphiri sa go hlapela

17Morena o laetše Moshe a re: 18

30:18
Eks. 38:8
“O dire sebjana sa mphiri sa go hlapela se se nago le bogato bja mphiri. O bee sebjana se kgathe ga Tente le aletare, gomme o tšhele meetse ka go sona. 19Arone le barwa ba gagwe ba hlape diatla le maoto ka meetse a 20pele ba tsena ka Tenteng, goba ba batamela aletare go dira sehlabelo. Ke moo ba ka se bolawego. 21Ba hlape diatla le maoto gore ba se ke ba hwa. Wo ke molao wo bona le ditlogolo tša bona ba swanetšego go o phetha go ya go ile.”

Makhura a tlotšo

22

30:22-38
Eks. 37:29
Morena a re go Moshe: 23“Tšea dinoko tše dibotsebotse: dikilokramo tše 5,7 tša seela sa mira, dikilokramo tše 2,9 tša sinamone ya monkgo wo mobose, dikilokramo tše 2,9 tša lehlaka la monkgo wo mobose, 24dikilokramo tše 5,7 tša kasia, ka moka di etšwe go ya ka boima bja papetlana ya silibera ya ka Felo mo Gokgethwa. O oketše ka dilitara tše 3,7 tša makhura a mohlware 25mme o dire makhura a makgethwa a tlotšo a a tswakantšwego go swana le senkgabose. 26O diriše makhura a go tlotša Tente ya bodulo bja ka, le Polokelo ya Kgwerano, 27le tafola le ditlabakelo tša yona ka moka, le sehlomamabone le ditlabakelo tša sona ka moka, le aletare ya go tšhumela seorelo, 28le aletare ya dihlabelo le ditlabakelo tša yona ka moka, le sebjana sa go hlapela gotee le bogato bja sona. 29O nkabele dilo tše ka mokgwa wo mme e tla ba tše di kgethwafetšego ruriruri, gomme mang le mang goba sengwe le sengwe se se ka di kgwathago se tla tšhelwa madimabe ke maatla a bokgethwa bja tšona.30:29 “tšhelwa madimabe ke maatla a bokgethwa bja tšona.” Lebelela Eks. 29:37. 30Ke moka o tlotše Arone le barwa ba gagwe, o ba kgethwafatše gore ba ntirele e le baprista. 31O botše le setšhaba sa Israele o re: ‘Makhura a makgethwa a tlotšo a dirišwe tirelong ya ka mabakeng ka moka a a tlago. 32A se ke a tšhelwa bathofela, gomme le se ke la dira a mangwe a motswako wo o swanago le wa ona. Ke a makgethwa gomme le a sware bjalo ka selo se sekgethwa. 33Motho mang le mang yo a ka dirago a a swanago le ona, goba a tlotša motho yo mongwe yo e sego moprista ka ona, a kgaolwe setšhabeng sa ka.’ ”

Seorelo

34Morena o laetše Moshe a re: “Tšea diripa tše di lekanago tša se sengwe le se sengwe sa dinoko tše bose tše di latelago: setakite le onika le galebanume, le seorelo se se sego sa tswakwa. 35Ka tšona o dire seorelo se se tswakantšwego go swana le senkgabose. O se noke ka letswai gore se fele se hlwekile e le se sekgethwa. 36O šile seripa se sengwe sa sona e be lerole, o se iše Tenteng ya bodulo bja ka moo ke gahlanago nago, o se gaše pele ga Polokelo ya Kgwerano. O sware seorelo se bjalo ka selo se se kgethwafetšego ruriruri. 37Le se ke la itirela seorelo se sengwe se se swanago le sona. Le se sware bjalo ka selo se sekgethwa se se abetšwego nna. 38Yo a kago dira seorelo se se swanago le se go itirela senkgabose, o tla kgaolwa setšhabeng sa ka.”

31

Bomakgone ba go dira Tente ya bodulo bja Morena

(Eks. 35:30 – 36:1)

311Morena a re go Moshe: 2“Ke kgethile Betsaliele, morwa wa Uri, wa kgorwana ya Hure, wa kgoro ya Juda, 3gomme ke mo hlamile ka moya wa ka. Ke mo file tsebo le tlhaologanyo le bokgoni go dira modiro ofe le ofe wa bokgwari 4go beakanya mediro ya bokgwari, le go e šoma ka gauta le silibera le mphiri, 5le go seta magakabje a go rokelelwa, le go betla dikota, le go dira mošomo ofe le ofe wa bokgwari. 6Ke kgethile le Oholiabe, morwa wa Ahisamake, wa kgoro ya Dane, go šoma le yena. Le gona ke file bomakgone ba bangwe ka moka bokgoni bjo bogolo gore ba kgone go phetha se sengwe le se sengwe se ke laetšego gore se dirwe: 7Tente ya bodulo bja ka, le Polokelo ya Kgwerano le sekhurumelo sa yona, le ditlabakelo ka moka tša Tente, 8le tafola le ditlabakelo tša yona, le sehlomamabone sa gauta ye e sego ya tswakwa le ditlabakelo tša sona ka moka, le aletare ya go tšhumela seorelo, 9le aletare ya dihlabelo le ditlabakelo tša yona ka moka, le sebjana sa go hlapela le bogato bja sona, 10le diaparo tša botšhepi tše dikgethwa tša Arone le tša barwa ba gagwe tše ba di aparago ge ba dira modiro wa baprista, 11le makhura a tlotšo, le seorelo sa go nkga bose sa Felo mo Gokgethwa. Ge ba dira dilo tše ka moka ba dire ka moo ke go laetšego ka gona.”

Letšatši la go khutša

12Morena o laetše Moshe 13gore a botše setšhaba sa Israele a re: “Le tloge le hlokomela Sabatha, letšatši la ka la go khutša, gobane ke sešupo kgatheng ga ka le lena mabakeng ka moka a a tlago gore nna, Morena, ke le dirile setšhaba sa ka. 14Le hlokomele letšatši la go khutša, ka gobane ke le lekgethwa. Yo a tšhilafatšago letšatši le ka go šoma ka lona, a kgaolwe setšhabeng sa ka, a bolawe a hwe lehu. 15

31:15
Eks. 20:8-11
23:12
34:21
35:2
Lef. 23:3
Doit. 5:12-14
Le na le matšatši a a selelago ao ka wona le ka dirago mešomo ya lena, eupša letšatši la bošupa ke letšatši le legolo la go khutša le le abetšwego nna. Yo a dirago modiro ofe le ofe ka lona letšatši leo, a bolawe a hwe lehu. 16Setšhaba sa Israele se hlokomele letšatši le go iša ditlogolong tša sona e le sešupo sa kgwerano. 17
31:17
Eks. 20:11
Ke sešupo sa go ya go ile kgathe ga setšhaba sa Israele le nna, gobane nna, Morena, ke dirile legodimo le lefase ka matšatši a a selelago, gomme ka letšatši la bošupa ka khutša, ka lapologa.”

18Ge Modimo a feditše go bolela le Moshe thabeng ya Sinai, a mo fa matlapa a mabedi ao mo go ona Modimo ka noši a bego a ngwadile melao.

32

Powana ya gauta

(Doit. 9:6-29)

321

32:1
Dit. 7:40
Ge setšhaba se bona Moshe a diega go theoga thabeng, sa bokanela Arone sa re go yena: “Ga re tsebe se se hlagetšego yola Moshe, monna yo a re ntšhitšego nageng ya Egepeta; ka gona, ema o re direle modimo yo a32:1 “modimo yo a” goba “medimo ye e” tlago re eta pele.”

2Arone a ba fetola re: “Khwamolang mangina a gauta ao basadi ba lena le barwa ba lena le barwedi ba lena ba a rwelego ditsebeng, le a tlišeng mo go nna.” 3Ka gona setšhaba ka moka sa khwamola mangina a sona a gauta, sa a iša go Arone. 4

32:4
1 Dikg. 12:28
Dit. 7:41
Arone a tšea mangina ao go bona, a a tološa, a a tšhollela foromong, a bopa powana ya gauta.

Setšhaba sa re: “Lena Baisraele, yo ke modimo wa rena yo a re ntšhitšego nageng ya Egepeta!”

5Ya re ge Arone a bona tšeo, a aga aletare pele ga powana ya gauta mme a goeletša a re: “Ka la ka moswane e tla ba monyanya wa go tumiša Morena.”

6

32:6
1 Bakor. 10:7
Ka la ka moswane setšhaba sa tsogela go dira dihlabelo tša go tšhungwa ka moka le dihlabelo tša kagišano. Sa dulela monyanya gomme wa fetoga bohlaswa bja botagwa le thobalano.

7Morena a re go Moshe: “Itlhaganele o theoge, gobane setšhaba sa geno se o se ntšhitšego nageng ya Egepeta se sentše, se ntlhanogetše. 8Ba šetše ba arogile tsela ye ke ba laetšego gore ba e latele; ba dirile powana ka gauta ye e tološitšwego, gomme ba e khunametše ba ba ba e hlabela dihlabelo. Ba re yona ke yena modimo wa bona yo a ba ntšhitšego nageng ya Egepeta. 9Ke tseba ka moo batho ba ba nago le melala ye methata. 10Bjale hle, o se ke wa leka go nkema pele. Ke ba befeletšwe, mme ke ile go ba fediša. Ka morago ga fao ke tla dira wena le ditlogolo tša gago setšhaba se segolo.”

11

32:11-14
Num. 14:13-19
Eupša Moshe a phophotha Morena Modimo wa gagwe a re: “Morena, o reng o befelelwa setšhaba sa gago gakaaka, setšhaba se o se hlakodišitšego Egepeta ka maatla a magolo le ditiro tše maatla? 12O reng o nyaka go re kweriša Baegepeta, gore ba re o ntšhitše setšhaba sa gago Egepeta e le maanomabe a go ba bolaya dithabeng le go ba feleletša sa ruri? Hle, o se sa re galefela; buša pelo, gomme o se ke wa tlišetša setšhaba sa gago bošula bjoo. 13
32:13
Gen. 22:16-17
Gen. 17:8
Gopola bahlanka ba gago, Abrahama le Isaka le Jakobo. Gopola kholofetšo ya gago ye kgolo ye o ba enetšego yona wa re o tla ba fa ditlogolo tše ntši bjalo ka dinaledi tša legodimo, le gore o tla fa ditlogolo tša bona naga ka moka ye o ba holofeditšego yona wa re e tla ba ya bona go ya go ile.” 14Ka gona Morena a buša pelo mme a se ke a tlišetša setšhaba sa gagwe bošula bjo a bego a ikemišeditše go se tlišetša bjona.

15Moshe a theoga thabeng a swere matlapa ao a ngwadilwego melao ka mo le ka mo. 16Matlapa ao a be a betlilwe ke Modimo, mme yena ka noši a a tlokile melao.

17Joshua a kwa setšhaba se hlabile lešata, mme a re go Moshe: “Ke kwa mašata a ntwa kua mešašeng.”

18Moshe a re: “Hleng go kwagala e ke mašata ale ga se mekgolokwane ya phenyo, goba dillo tša go fenywa; mašata ale ke a mogobo.”

19Ge Moshe a batametše mešašeng mo a kgonago go bona powana le go bona batho ba bina, a tuka bogale. Gona moo patogeng ya thaba Moshe a napa a lahlela matlapa ale a bego a a swere fase, a pšhatlagana. 20A tšea powana yela ba bego ba e dirile, a e tološa, a e šila ya ba lerole la matoka, gomme a le tšhela ka meetseng. A gapeletša Baisraele go nwa meetse ao. 21A botšiša Arone a re: “Setšhaba se se go dirile eng ge e bile o se diriša sebe se sekaaka?”

22Arone a mo fetola a re: “Hle, se mpefelelwe, mong wa ka; wena o tseba gabotse ka moo setšhaba se e lego se sebe ka gona. 23Ba rile go nna: ‘Ga re tsebe se se hlagetšego yola Moshe, monna yo a re ntšhitšego nageng ya Egepeta; ka gona re direle modimo yo a tlago re eta pele.’ 24Nna ka ba kgopela gore ba ntlišetše dikgabišo tša bona tša gauta, gomme ba ba bego ba na le tšona ba di kgakgamolla ba nneela tšona. Nna ka di lahlela mollong, mme fao gwa tšwa powana ye!”

25Ge Moshe a bona gore Arone o ntšhitše setšhaba tseleng gomme sa itlontlolla pele ga manaba a sona, 26a ema kgorong ya mešaša a goa a re: “Yo a emago le Morena a a tle go nna!” Ke moo Balefi ka moka ba mo kgobokanetšego, 27gomme yena a re go bona: “Morena Modimo wa Israele o laela yo mongwe le yo mongwe wa lena go itlhama ka tšhoša le go putlaganya mešaša go tloga kgorong ye go fihla go ye nngwe, le go bolaya bomorwarragwe le bagwera ba gagwe le baagišani ba gagwe.” 28Balefi ba phetha taelo yeo, gomme ba bolaya banna ba e ka bago ba dikete tše tharo ka lona tšatši leo. 29Moshe a re go Balefi: “Lehono le ikgethwafaditše la ba baprista32:29 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “le ikgethwafaditše la ba baprista” Seheberu se re “ikgethwafatšeng le be baprista”. ba go direla Morena ka go bolaya barwa ba lena le bomorwarragolena, ka gona Morena o le šegofaditše.”

30Ka letšatši le le latelago Moshe a re go setšhaba: “Le dirile sebe se segolo. Bjale ge, ke tla boela kua thabeng go Morena; mohlomongwe nka kgona go le boelanya naye.” 31Ke gona Moshe a boetšego go Morena a re: “Jonna, Morena, setšhaba se se dirile sebe se segolo. Se itiretše modimo ka gauta, gomme sa o khunamela. 32

32:32
Pes. 69:28
Kut. 3:5
Bjale hle, ba lebalele sebe sa bona; go sego bjalo o phumole leina la ka pukung ye o ngwadilego maina a batho ba gago go yona.”

33Morena a mo fetola a re: “Bao ba mphošeditšego ke bona bao ke tlago phumola maina a bona pukung ya ka. 34Wena bjale sepela, o ete setšhaba sa ka pele o se iše felo mo ke go boditšego gona. Bona, morongwa wa ka o tla go eta pele, fela mohla nako ya kotlo e fihla, ke tla otla setšhaba se ka lebaka la sebe sa bona.”

35Ke moka Morena a romela bolwetši bja leuba setšhabeng, ka gobane ba gapeleditše Arone go bopa powana ya gauta.