Sepedi 2000 (NSO00)
30

Aletare ya go tšhumela seorelo

(Eks. 37:25-28)

301“O dire aletare ya go tšhumela seorelo ka dikota tša mogohlo. 2O e lekalekanye ka mathoko, e be botelele bja disentimetara tše 46 le bophara bja disentimetara tše 46, mme bogodimo e be disentimetara tše 92. Dinakana tša dikhutlo tša yona e be selo se tee le yona. 3O e manege bogodimo ka gauta ye e sego ya tswakwa, le mahlakore ka mane le dinakana tša yona ka moka, gomme o e direle morumo wa gauta go e dikologa. 4O dire mekgoko ye mebedi ya go e rwala, o e kgokelele ka tlase ga morumo mahlakoreng ka mabedi gore go tsene mapara a go e rwala. 5O betle mapara a ka dikota tša mogohlo, mme le ona o a manege ka gauta. 6Aletare ye o e bee ka ntle ga seširo se se fegilwego pele ga Polokelo ya Kgwerano. Moo ke felo mo ke tlago gahlana le wena. 7Mosong wo mongwe le wo mongwe ge Arone a etla go lokiša mabone, a tšhume seorelo sa go nkga bose godimo ga yona. 8A dire ka yona tsela yeo le ge a gotetša mabone mantšiboa. Seorelo se se fele se tšhungwa ka mehla. 9O se ke wa tupiša seorelo se šele godimo ga aletare ye, goba wa dira sehlabelo sa seruiwa, goba kabelo ya dijo, le gona o se ke wa tšhela kabelo ya seno godimo ga yona. 10Gatee mo ngwageng Arone a dire tirelo ya go hlwekiša aletare ka go tlotša dinakana tša yona ka dine ka madi a seruiwa se se dirilwego sehlabelo sa tshwarelo ya dibe. Se se dirwe ngwaga ka ngwaga mehleng ka moka ye e tlago. Aletare ye e be ye e kgethwafetšego ruriruri, ye e abetšwego nna, Morena.”

Motšhelo wa Tente ya bodulo bja Morena

11Morena o laetše Moshe a re: 12“Mohla o bala setšhaba sa Israele monna yo mongwe le yo mongwe a ntefe ka tšhelete, gore bošula bo se ke bja mo wela lebakeng la ge setšhaba se balwa. 13

30:13
Eks. 38:25-26
Mat. 17:24
Mang le mang yo a balwago a lefe dikramo tše di selelago tša silibera ye e etšwego go ya ka boima bja papetlana ya silibera ya ka Felo mo Gokgethwa. Mang le mang a lefe tšhelete ye e le kabelo ya ka. 14Mang le mang yo a balwago, ke go re monna yo mongwe le yo mongwe wa mengwaga ye masome a mabedi goba go feta, a lefe motšhelo wo. 15Mohumi a se ke a ntšha tšhelete ya go feta ye e beilwego, le modiidi a se ke a ntšha ya go fetwa ke ye e beilwego, ge ba tšhela motšhelo wo. 16O kgobokanye tšhelete ye setšhabeng sa Israele gomme o e diriše go hlokomela Tente ya bodulo bja ka. Motšhelo wo e tla ba seloba sa gore ke se ba bolaye, gomme ke tla gopola go ba šireletša.”

Sebjana sa mphiri sa go hlapela

17Morena o laetše Moshe a re: 18

30:18
Eks. 38:8
“O dire sebjana sa mphiri sa go hlapela se se nago le bogato bja mphiri. O bee sebjana se kgathe ga Tente le aletare, gomme o tšhele meetse ka go sona. 19Arone le barwa ba gagwe ba hlape diatla le maoto ka meetse a 20pele ba tsena ka Tenteng, goba ba batamela aletare go dira sehlabelo. Ke moo ba ka se bolawego. 21Ba hlape diatla le maoto gore ba se ke ba hwa. Wo ke molao wo bona le ditlogolo tša bona ba swanetšego go o phetha go ya go ile.”

Makhura a tlotšo

22

30:22-38
Eks. 37:29
Morena a re go Moshe: 23“Tšea dinoko tše dibotsebotse: dikilokramo tše 5,7 tša seela sa mira, dikilokramo tše 2,9 tša sinamone ya monkgo wo mobose, dikilokramo tše 2,9 tša lehlaka la monkgo wo mobose, 24dikilokramo tše 5,7 tša kasia, ka moka di etšwe go ya ka boima bja papetlana ya silibera ya ka Felo mo Gokgethwa. O oketše ka dilitara tše 3,7 tša makhura a mohlware 25mme o dire makhura a makgethwa a tlotšo a a tswakantšwego go swana le senkgabose. 26O diriše makhura a go tlotša Tente ya bodulo bja ka, le Polokelo ya Kgwerano, 27le tafola le ditlabakelo tša yona ka moka, le sehlomamabone le ditlabakelo tša sona ka moka, le aletare ya go tšhumela seorelo, 28le aletare ya dihlabelo le ditlabakelo tša yona ka moka, le sebjana sa go hlapela gotee le bogato bja sona. 29O nkabele dilo tše ka mokgwa wo mme e tla ba tše di kgethwafetšego ruriruri, gomme mang le mang goba sengwe le sengwe se se ka di kgwathago se tla tšhelwa madimabe ke maatla a bokgethwa bja tšona.30:29 “tšhelwa madimabe ke maatla a bokgethwa bja tšona.” Lebelela Eks. 29:37. 30Ke moka o tlotše Arone le barwa ba gagwe, o ba kgethwafatše gore ba ntirele e le baprista. 31O botše le setšhaba sa Israele o re: ‘Makhura a makgethwa a tlotšo a dirišwe tirelong ya ka mabakeng ka moka a a tlago. 32A se ke a tšhelwa bathofela, gomme le se ke la dira a mangwe a motswako wo o swanago le wa ona. Ke a makgethwa gomme le a sware bjalo ka selo se sekgethwa. 33Motho mang le mang yo a ka dirago a a swanago le ona, goba a tlotša motho yo mongwe yo e sego moprista ka ona, a kgaolwe setšhabeng sa ka.’ ”

Seorelo

34Morena o laetše Moshe a re: “Tšea diripa tše di lekanago tša se sengwe le se sengwe sa dinoko tše bose tše di latelago: setakite le onika le galebanume, le seorelo se se sego sa tswakwa. 35Ka tšona o dire seorelo se se tswakantšwego go swana le senkgabose. O se noke ka letswai gore se fele se hlwekile e le se sekgethwa. 36O šile seripa se sengwe sa sona e be lerole, o se iše Tenteng ya bodulo bja ka moo ke gahlanago nago, o se gaše pele ga Polokelo ya Kgwerano. O sware seorelo se bjalo ka selo se se kgethwafetšego ruriruri. 37Le se ke la itirela seorelo se sengwe se se swanago le sona. Le se sware bjalo ka selo se sekgethwa se se abetšwego nna. 38Yo a kago dira seorelo se se swanago le se go itirela senkgabose, o tla kgaolwa setšhabeng sa ka.”