Sepedi 2000 (NSO00)
3

Modimo o bitša Moshe

31Ka letšatši le lengwe Moshe o be a dišitše dihuswane tša ratswalagwe Jetro, moprista wa Midiane. O be a fudišetša mohlape go ya bosobela lešokeng, a ba a fihla Horebe, thabeng ya Modimo. 2

3:2-10
Dit. 7:30-34
Gona moo morongwa wa Morena a iponagatša go yena ka kgabo ya mollo e lauma e etšwa gare ga mošwana. Ya re ge a lebelediša, a tlabega a bona mošwana o tuka mollo eupša o sa swe. 3Moshe a re: “Anke ke batamele ke bontšhiše semaka se: E reng mošwana o sa swe?”

4Ge Modimo a bona Moshe a batamela, a mmitša a le gare ga mošwana a re: “Moshe, Moshe!”

Moshe a araba a re: “Ke nna e!”

5Modimo a re: “O se ke wa batamela mo. Rola dieta tša gago gobane mo o emego gona ke felo mo gokgethwa. 6Ke nna Modimo wa borakgolokhukhu ba gago, Modimo wa Abrahama le Isaka le Jakobo.” Moshe a ipipa sefahlego ka gobane o be a tšhaba go lebelela Modimo.

7Ke moo Modimo a boletšego a re: “Ke bone gabotse ka moo setšhaba sa ka se tlaišwago ka gona kua Egepeta; ke kwele ba golola ba llela go hlakodišwa diatleng tša bahlapetši ba go ba šomiša sekgoba. Ke tseba mohlako wa bona ka moka. 8Ke fologetše go tlo ba hlakodiša diatleng tša Baegepeta le go ba ntšha Egepeta go ba iša nageng ye e nonnego ye e nabilego. Ke naga ya mokhora le monono yeo bjale e dulwago ke Bakanana le Bahete le Baamore le Baperise le Bahibe le Bajebuse. 9Ke kwele sello sa setšhaba sa ka, gomme ke bona ka moo Baegepeta ba ba gatelelago ka gona. 10Bjale ge, ke go roma go kgoši ya Egepeta gore o tle o ete setšhaba sa ka pele o se ntšhe nageng yeo.”

11Moshe a botšiša Modimo a re: “Ke nna mang nka yago go kgoši le gona ka ntšha Baisraele Egepeta?”

12Modimo a mo fetola a re: “Ke tla ba le wena. E tla re ge o ntšhitše Baisraele nageng ya Egepeta, la tla la nkhunamela mo thabeng ye, ke moo o tlago lemoga gore o be o rongwa ke nna.”

13

3:13
Eks. 6:2-3
Moshe a mo araba a re: “Ge ke fihla go Baisraele ke ba botša ke re: ‘Modimo wa borakgolokhukhu ba lena o nthomile go lena,’ ba tla mpotšiša ba re: ‘Leina la gagwe ke mang?’ Ke ba botše ke reng?”

14

3:14
Kut. 1:4,8
Modimo a re: “Ke nna yo ke lego yena.” A tiišetša a re: “O ba botše o re: ‘KE NNA3:14 “Ke nna yo ke lego yena ... KE NNA” goba “Ke tla ba yo ke tlago ba yena ... KE TLA BA.” “Ke nna” e kwagala bjalo ka leina la Seheberu “Yahveh” leo ka setlwaedi le ngwalollwago “Yehofa”. Leina le mo phetolelong ye le emelwa ka “Morena”. o nthomile go lena.’ 15O tsebiše Baisraele gore nna, Morena, Modimo wa borakgolokhukhu ba bona, Modimo wa Abrahama le Isaka le Jakobo, ke go romile go bona. Le ke leina la ka go ya go sa felego; ba meloko ka moka ya ka moso ba tla mpitša ka lona leina le. 16Eya o rape pitšo ya bagolo ba Baisraele o ba botše gore nna, Morena, Modimo wa borakgolokhukhu ba bona, Modimo wa Abrahama le Isaka le Jakobo, ke iponagaditše go wena, gomme ke go laetše gore o ba botše o re: ‘Ke be ke le etše hloko, gomme ka bona tše Baegepeta ba le dirago tšona. 17Ke ikemišeditše go le ntšha Egepeta, nageng ye le tlaišwago go yona, ka le iša nageng ya mokhora le monono, nageng ya Bakanana, Bahete, Baamore, Baperise, Bahibe le Bajebuse.’

18“Setšhaba sa ka se tla theeletša se o se bolelago. O ye le bagolo ba Baisraele go kgoši ya Egepeta, le fihle le mmotše le re: ‘Morena, Modimo wa Baheberu, o gahlane le rena; ka gona, re dumelele re sepele leeto la matšatši a mararo re tšwele lešokeng re yo direla Morena Modimo wa rena dihlabelo.’ 19Fela nna ke a tseba gore kgoši ya Egepeta e ka se le dumelele go ya, ka ntle le ge e ka gapeletšwa. 20Ka gona ke tla otlolla letsogo la ka, ka otla Egepeta ka mehlolo ye ke tlago e dira moo. Ka morago ga fao kgoši ya Egepeta e tla le lesa la sepela.

21

3:21-22
Eks. 12:35-36
“Ke tla dira gore Baisraele ba hwetše botho go Baegepeta, gore e tle e re ge setšhaba sa ka se huduga, se se tloge se le fela.

22“Mosadi yo mongwe le yo mongwe wa Moisraele o tla ya go moagišani wa gagwe wa Moegepeta, le go mosadi yo mongwe le yo mongwe wa Moegepeta yo a dulago le yena ka lapeng, a mo kgopela diaparo le dikgabišo tša gauta le tša silibera. Baisraele ba tla di apeša barwa le barwedi ba bona, ya ba ge ba hula Baegepeta.”