Sepedi 2000 (NSO00)
27

Aletare

(Eks. 38:1-7)

271“O dire aletare ka dikota tša mogohlo. E lekalekane ka thoko tšohle: E be ya dimetara tše 2,3 ka botelele, dimetara tše 2,3 ka bophara, mme bogodimo e be ya dimetara tše 1,4. 2O dire dinakana dikhutlong ka bone. Di be selo se tee le aletare, gomme aletare ka moka e manegwe ka mphiri. 3O dire dibjana tša go olelela melora, le digarafo, le meruswi, le diforoko tša mašimelo, le dibjana tša magala. Ditlabakelo tše ka moka di dirwe ka mphiri. 4O dire papetla ya mphiri, gomme o e khwamele mekgoko ye mene ya mphiri ya go e kuka dikhutlong tša yona. 5O bee papetla ye ka fase ga morumo wa aletare gore e be gare ga bogodimo bja aletare. 6O betle mapara a go rwala ka dikota tša mogohlo, mme o a manege ka mphiri; 7ona o a tsenye mekgokong ka mahlakoreng a mabedi a aletare ge e rwalwa. 8O dire aletare ka diphaphathi, gomme e be lehoa, go ya ka leano le ke go laeditšego lona kua thabeng.”

Kgoro ya Tente ya bodulo bja Morena

(Eks. 38:9-20)

9“O age kgoro ya Tente ya bodulo bja ka ka legora la diširo tša lešela le boletiana. Ka lehlakoreng la ka borwa diširo e be tša dimetara tše 46 botelele, 10mme di lekeletšwe dikoteng tše masome a mabedi tša mphiri tše di lego mabogatong a masome a mabedi a mphiri ka dikgwaetšo le mapheko a silibera. 11Le ka lehlakoreng la ka leboa la kgoro o dire ka yona tsela yeo. 12Ka lehlakoreng la ka bodikela go be le diširo tša dimetara tše 23 botelele, di lekelele dikoteng tše lesome tše di tsemilwego mabogatong a lesome. 13Le ka bohlabela, mo go lego mojako wa Tente, le gona kgoro e be ya bophara bja dimetara tše 23. 14-15Ka thoko ye nngwe le ye nngwe ya mojako go be le diširo tša dimetara tše 6,9 tše di lekelelago dikoteng tše tharo tše di tsemilwego mabogatong a mararo. 16Mo mojakong go lekelele seširo sa dimetara tše 9,2 botelele se se dirilwego ka lešela le boletiana le le logeletšwego wulu ya botala bja legodimo, le ya bohubedu bja moretele, le ya bohubedu bja madi, e be mologelelo wa mebala ya mekgabišo ya bokgwari. Seširo se thekgwe ka dikota tše nne tše di tsemilwego mabogatong a mane. 17Dikota ka moka tša kgoro go dikologa di kopanywe ka mapheko a silibera; dikgwaetšo tša tšona e be tša silibera mme mabogato a tšona e be a mphiri. 18Kgoro e be ya dimetara tše 46 botelele, le dimetara tše 23 bophara, le dimetara tše 2,3 bogodimo. Diširo di dirwe ka lešela le boletiana, mme mabogato e be a mphiri. 19Ditlabakelo ka moka tše di dirišwago Tenteng le dibapola ka moka tša Tente le kgoro di dirwe ka mphiri.”

Go hlokomela sehlomamabone

(Lef. 24:1-4)

20“O laele setšhaba sa Israele go go tlišetša makhura a mohlware a a sego a tswakwa a sehlomamabone a mabotsebotse, gore mabone a fele a tuka bošego bjo bongwe le bjo bongwe. 21Arone le barwa ba gagwe ba a gotetše ka Tenteng ya bodulo bja ka ka ntlenyana ga seširo sa ka pele ga Polokelo ya Kgwerano. Gona moo pele ga Morena mabone a tuke bošego ka moka go fihlela go esa. Taelo ye e phethwe ke Baisraele le ditlogolo tša bona ka mehla go ya go ile.”