Sepedi 2000 (NSO00)
22

221-3“A lefele se a se utswitšego. Ge a se ne selo, a rekišwe e be lekgoba go lefa se a se utswitšego. Ge seruiwa se se utswitšwego – e ka ba kgomo goba pokolo goba nku – se ka hwetšwa diatleng tša gagwe se sa phela, a lefe se tee ka tše pedi.

“Ge lehodu le ka hwetšwa le thuba ntlo bošego mme la bolawa, yo a le bolailego ga a ne molato wa polao. Fela ge e le mosegare o na le molato wa polao.

4“Ge motho a ka re a fudiša diruiwa mo tšhemong goba serapeng sa merara a di lesa tša ja tšhemong ya yo mongwe,22:4 “Ge motho a ka re a fudiša ... tšhemong ya yo mongwe” goba “Ge motho a ka tšhuma tšhemo goba serapa sa merara mme a lesa mollo wa tšhuma tšhemo ya yo mongwe” mong wa tšona a lefe tshenyegelo ya yo mongwe yoo ka tše kaonekaone tša tšhemong ya gagwe goba tša ka serapeng sa gagwe sa merara.

5“Ge motho a ka re a goditše mollo tšhemong ya gagwe, mollo wa tšhuma hlaga wa tshelela tšhemong ya yo mongwe gomme wa tšhuma mabele lehlakeng, goba ao a kgobetšwego, goba wa tšhuma tšhemo, yoo a goditšego mollo a lefele tshenyegelo ka moka.

6“Ge motho a ka re a neetše yo mongwe tšhelete goba dilo tše dingwe tša mohola gore a mo lotele tšona, tša utswiwa ngwakong wa gagwe gomme lehodu la swarwa, a le lefe selo se tee ka tše pedi. 7Eupša ge lehodu le sa swarwe, motho yoo a bego a lotile tšeo tša mohola a tlišwe felo ga tirelo, mme fao a ene gore ga se a utswa dilo tšeo tša yo mongwe.

8“Ge batho ba bakišana dilo, e ka ba kgomo, goba pokolo, goba nku, goba seaparo, goba se sengwe se se timetšego, a babakišani ba tlišwe felo ga tirelo. Yo Modimo a mo hwetšago molato a lefe yo mongwe yola gabedi.

9“Ge motho a ka re a fišitše yo mongwe pokolo, goba kgomo, goba nku, goba seruiwa se sengwe, seruiwa seo sa hwa, goba sa gobala, goba sa thopša ke manaba, mme gwa hlokega hlatse, 10mofišetšwa a ye felo ga tirelo gomme a ene gore ga se a utswa seruiwa sa yo mongwe yoo. Ge seruiwa se se sa utswiwa, mong wa sona a dumele mofišetšwa gomme mofišetšwa a se ke a lefa selo; 11eupša ge seruiwa se utswitšwe diatleng tša mofišetšwa, mofišetšwa a lefe mong. 12Ge seruiwa se bolailwe ke dibata, motho a tliše mašaledi gore e be bohlatse; a se ke a lefa se se bolailwego ke dibata.

13“Ge motho a adimile seruiwa go yo mongwe, gomme seruiwa sa gobala goba sa hwa mong wa sona a se gona, motho yoo a se lefe. 14Fela ge seo se ka direga mong wa seruiwa a le gona, moadingwa a se ke a lefa. Ge seruiwa se adimilwe ka tšhelete, tahlegelo e lefše ka tefo ya kadimo.”

Melao ya boitshwaro le dikabelo

15

22:15-16
Doit. 22:28-29
“Ge monna a ka pateletša kgarebe ye e sego ya beeletšwa a e robala, a ntšhe magadi a nyale kgarebe yeo. 16Fela ge tatagokgarebe a ka tloge a mo ganetša go mo nyala, gona monna yoo a lefe tatagokgarebe tšhelete ye e lekanego magadi a kgarebe.

17

22:17
Doit. 18:10-11
“Mosadi yo a loyago a bolawe.

18

22:18
Lef. 18:23
20:15-16
Doit. 27:21
“Monna yo a robalago phoofolo, a bolawe tho.

19

22:19
Doit. 17:2-7
“Motho yo a direlago modimo wo mongwe dihlabelo ka ntle ga ka, le yena a bolawe tho.

20

22:20-21
Eks. 23:9
Lef. 19:33-34
Doit. 24:17-18
27:19
“O se ke wa tlaiša goba wa gatelela mofaladi; gopola gore le lena le be le le bafaladi Egepeta. 21Le se ke la tlaiša bahlologadi goba ditšhuana. 22Ge le ka ba tlaiša, nna, Morena, ruri ke tla ba araba ge ba ntelela ba nyaka thušo, 23ke tla tuka bogale ka le bolaya ntweng. Gomme basadi ba lena ba tla fetoga bahlologadi, le bana ba lena ya ba ditšhuana.

24

22:24
Lef. 25:35-38
Doit. 15:7-11
23:19-20
“Ge o ka adima modiidi tšhelete setšhabeng sa ka, o se ke wa etša baadimiši ba ditšhelete, wa re e boe e tsweše. 25
22:25-26
Doit. 24:10-13
Ge o ka tšeela yo mongwe kobo e le setlemo sa gore a go lefe, o mmušetše yona pele ga ge letšatši le sobela, 26gore a se ke a bolawa ke phefo, gobane ke sona seaparo sa gagwe se nnoši. Kgane wena o re a robale ka eng? Ge a ntelela ke tla mo thuša, gobane nna ke yo botho.

27

22:27
Dit. 23:5
“O se ke wa nyatša Modimo,22:27 “Modimo” goba “baahlodi” le gona o se ke wa rogaka moetapele wa setšhaba sa geno.

28“O mphe ka pelo ka moka kabelo ye e tšwago mabeleng a gago, le beineng ya gago, le makhureng a gago a mohlware ka mabaka a gona.

“O nkabele morwa wa gago wa leitšibolo. 29O nkabele maitšibolo a dikgomo tša gago le a dihuswane tša gago. Leitšibolo la pholwana le hlwe le mmagolona matšatši a a šupago, gomme ka letšatši la seswai o nkabele lona.

30

22:30
Lef. 17:15
“Ke lena batho ba ka ba bakgethwa, ka gona le se ke la ja nama ya seruiwa se se bolailwego ke dibata; nama ye bjalo le e fe dimpša.