Sepedi 2000 (NSO00)
19

Baisraele thabeng ya Sinai

191-2Setšhaba sa Israele sa tloga Refidime, mme ka letšatši la pele la kgwedi ya boraro morago ga ge ba tlogile Egepeta, ba fihla lešokeng la Sinai. Ba hloma mešaša go lebana le thaba ya Sinai, 3gomme Moshe a rotogela thabeng go kopana le Modimo.

Morena a mmolediša a le thabeng, a mmotša gore a botše Baisraele, ditlogolo tša Jakobo, a re: 4“Le bone se nna, Morena, ke se dirilego Baegepeta, le ka mo ke le kukilego bjalo ka ntšu e belege matswiana a yona mafegong, gomme ka le tliša fa go nna. 5

19:5-6
1 Pet. 2:9
19:5
Doit. 4:20
7:6
14:2
26:18
Tit. 2:14
Bjale, ge le ka ntheeletša gabotse mme la botegela kgwerano ya ka, le tla ba setšhaba sa ka se se kgethilwego gare ga ditšhaba ka moka. Lefase lohle ke la ka, eupša lena le tla ba 6
19:6
Kut. 1:6
5:10
setšhaba se se kgethetšwego nna ke nnoši, gomme le tla ntlhankela le le baprista.” 7Ke gona Moshe a fologilego a kgobokanya bagolo ba setšhaba, a ba botša tšohle tše Morena a mo laetšego tšona. 8Ke moo setšhaba ka moka se fetotšego mmogo sa re: “Re tla dira tšohle tše Morena a re boditšego tšona.” Moshe a begela Morena taba ye.

9Morena a re go Moshe: “Ke tla theogela go wena ka sepipa sa leru, gore setšhaba se nkwe ge ke bolela le wena, ba tle ba go kgolwe go tloga bjale.”

Moshe a botša Morena ka moo setšhaba se fetotšego ka gona. 10Morena a re go yena: “Eya go setšhaba o ba botše gore lehono le ka moswane ba hlwe ba itlhwekiša. Ba hlatswe diaparo tša bona, 11ba itokišetše letšatši le le latelago letšatši la ka moswane. Ka lona letšatši leo ke tla theogela thabeng ya Sinai mo setšhaba ka moka se ka kgonago go mpona. 12

19:12-13
Bah. 12:18-20
Dira mollwane go dikologa thaba, mme o botše setšhaba se hlokomele gore se se ke sa namela thaba, ešita le go e batamela. Yo a tlago gata thaba o tla hwa lehu; 13go se be le yo a mo kgwathago ka seatla, eupša a bolawe ka maswika, goba a thunywe ka mesebe – e ka ba seruiwa goba motho – se se ke sa phela. E tla re ge phalafala e lla, e be gona batho ba namelelago thabeng.”

14Ke gona Moshe a fologilego thaba gomme a tsebiša setšhaba gore se itlhwekiše. Ka fao ba hlatswa diaparo tša bona, 15mme Moshe a re go bona: “Itokišetšeng letšatši le le latelago letšatši la ka moswane, gomme monna a se ke a robala mosadi lebakeng le.”

16

19:16
Kut. 4:5
19:16-18
Doit. 4:11-12
Goseng ga letšatši la boraro thabeng gwa ba medumo le dikgadima, sepipa sa leru sa rotoga, gomme phalafala ye maatla ya galagala. Setšhaba ka moka mešašeng sa thothomela ka letšhogo. 17Moshe a ba hlahla ba tšwa mešašeng go gahlana le Modimo, gomme ba ema tlase ga thaba. 18Thaba ka moka ya Sinai e be e pipeditšwe ke muši, gobane Morena o be a theogetše godimo ga yona ka mollo. Muši o be o kuelelela godimo bjalo ka muši o etšwa leubeng, gomme setšhaba ka moka sa tlekatleka o šoro. 19Go lla ga phalafala gwa galagala go eya. Moshe a bolela, gomme Modimo a mo fetola ka modumo. 20Morena a fologela ntlheng ya thaba ya Sinai, a bitša Moshe gore a namelele thabeng. Moshe a namelela, 21gomme Morena a re go yena: “Theogela tlase o yo botša setšhaba gore se se ke sa šwahla mollwane gore se mpone, ka gore ba ka hwa ka bontši. 22Le bona baprista ba ba mpatamelago ba itlhwekiše, gore ke se ba hlokofatše.”

23Moshe a re go Morena: “Setšhaba ga se dumelelwe go namela thaba ye, gobane wena mong o re boditše gore re tšee thaba ye e le ye kgethwa, le gore re e beele mollwane.”

24Morena a mo fetola a re: “Theoga, o boe le Arone. Fela baprista le setšhaba ba se ke ba šwahla mollwane go rotogela go nna, gore ke se ba hlokofatše.”

25Moshe a theogela go setšhaba a se botša tše Morena a di boletšego.

20

Melao ye Lesome

(Doit. 5:5-21)

201Modimo o boletše a laya setšhaba a re: 2“Ke nna Morena Modimo wa gago yo a go ntšhitšego Egepeta, mo o bego o le lekgoba.

3“O se ke wa direla modimo wo mongwe ka ntle ga ka.

4

20:4-5
Eks. 34:17
Lef. 19:4
26:1
Doit. 4:15-18
27:15
“O se ke wa itirela seswantšho sa selo se sengwenyana sa legodimong, goba sa lefaseng, goba sa ka meetseng ka fase ga lefase.20:4 “ka meetseng ka fase ga lefase” Baheberu ba kgale ba be ba kgolwa gore go na le lewatle le legologolo ka fase ga lefase le e lego mothopo wa dinoka le didiba. 5
20:5-6
Eks. 34:6-7
Num. 14:18
Doit. 7:9-10
O se ke wa di obamela goba wa di direla, gobane ke nna Morena Modimo wa gago, Modimo yo a sa kgotlelelego tirelo ya medingwana ya diswantšho. Ke otla ba ba ntlhoilego le ditlogolo tša bona, ka latišiša go fihlela molokong wa boraro le wa bone. 6Eupša diketekete tša meloko20:6 “diketekete tša meloko” goba “diketekete” ya bao ba nthatago, ba phethago melao ya ka, ke di direla ka lerato.

7

20:7
Lef. 19:12
“O se ke wa goboša leina la ka, gobane nna, Morena Modimo wa gago, ke tla otla yoo a gobošago leina la ka.

8

20:8
Eks. 16:23-30
31:12-14
“Hlompha Sabatha mme o se kgethwafatše. 9
20:9-10
Eks. 23:12
31:15
34:21
35:2
Lef. 23:3
Ka matšatši a a selelago o dire mediro ya gago ka moka, 10fela letšatši la bošupa ke la go khutša, le kgethetšwe nna, Modimo wa gago. Ka lona o se ke wa dira modiro ofe le ofe – wena, goba ngwana wa gago, goba lekgoba la gago, goba seruiwa sa gago, goba mofaladi yo a dulago nageng ya geno. 11
20:11
Gen. 2:1-3
Eks. 31:17
Ka matšatši a a selelago nna, Morena, ke dirile lefase le legodimo le mawatle le tšohle tše di lego go tšona, eupša ka letšatši la bošupa ka khutša. Ke ka lebaka leo nna, Morena, ke šegofaditšego letšatši la Sabatha ka le dira le lekgethwa.

12

20:12
Doit. 27:16
Mat. 15:4
19:19
Mar. 7:10
10:19
Luk. 18:20
Baef. 6:2
Baef. 6:3
“Hlompha tatago le mmago gore o phele nako ye telele nageng ye nna, Morena Modimo wa gago, ke go fago yona.

13

20:13
Gen. 9:6
Lef. 24:17
Mat. 5:21
19:18
Mar. 10:19
Luk. 18:20
Bar. 13:9
Jak. 2:11
“O se ke wa bolaya.

14

20:14
Lef. 20:10
Mat. 5:27
19:18
Mar. 10:19
Luk. 18:20
Bar. 13:9
Jak. 2:11
“O se ke wa otswa.

15

20:15
Lef. 19:11
Mat. 19:18
Mar. 10:19
Luk. 18:20
Bar. 13:9
“O se ke wa utswa.

16

20:16
Eks. 23:1
Mat. 19:18
Mar. 10:19
Luk. 18:20
“O se ke wa bolela bohlatse bja maaka ka yo mongwe.

17

20:17
Bar. 7:7
13:9
“O se ke wa duma ngwako wa yo mongwe. O se ke wa duma mosadi wa gagwe, goba lekgoba la gagwe, goba kgomo ya gagwe, goba pokolo ya gagwe, goba se sengwe se e lego sa gagwe.”

Poifo ya setšhaba

(Doit. 5:22-33)

18

20:18-19
Bah. 12:18-19
Ya re ge setšhaba se ekwa medumo le segalo sa phalafala mme ba bona dikgadima le thaba e kuela muši, ba thothomela ka poifo, ba emela kgole. 19Ba re go Moshe: “A e be wena o bolelago le rena, hle, re tla theeletša; a e se be Modimo a bolelago le rena, re se tlo hwa.”

20Moshe a ba fetola a re: “Se boifeng; Modimo o tletše fela go le leka le go le tiišetša gore le fele le mmoifa, mme le se senye.” 21Eupša setšhaba sa fela se emetše kgole, ya ba Moshe fela a batamelago leru leo le leso mo Modimo a bego a le gona.

Melao mabapi le dialetare

22Morena o laetše Moshe gore a botše Baisraele a re: “Le iponetše ka bolena gore nna, Morena, ke boletše le lena ke le legodimong. 23Le se ke la itirela medimo ya silibera goba ya gauta go e khunamela legatong la go khunamela nna. 24O ntirele aletare ya mobu, gomme godimo ga yona o dire dihlabelo ka dihuswane tša gago le dikgomo tša gago e be dihlabelo tša go tšhungwa ka moka le dihlabelo tša kagišano. Lefelong le lengwe le le lengwe leo ke tlago go kgethela go ntirela go lona, ke tla tla go wena ka go šegofatša. 25

20:25
Doit. 27:5-7
Josh. 8:31
Ge o ntirela aletare ya matlapa o se ke wa e aga ka matlapa a a betlilwego, gobane ge o betla matlapa, o a a tšhilafatša. 26O se ke wa nkagela aletare ye e namelelwago ka manamelo; ge o ka dira bjalo, o tla bonelwa ge o rotoga ka manamelo.”

21

Ka mo makgoba a swanetšego go swarwa ka gona

(Doit. 15:12-18)

211“Šedi ditaelo tše o swanetšego go di fa Baisraele: 2

21:2-6
Lef. 25:39-46
Ge o reka lekgoba le e lego Moheberu, le go hlankele nywaga ye e selelago. Ka ngwaga wa bošupa a lokollwe a sa lefe selo. 3Ge a be a se a nyala ge a thoma go go hlankela, a se sepele le mosadi ge a tloga; eupša ge a be a nyetše ge a eba lekgoba la gago, gona a tloge le mosadi wa gagwe. 4Ge mong wa gagwe a mo nyadišitše mosadi, gomme mosadi yoo a mmelegela barwa goba barwedi, gona mosadi le bana ba gagwe ke ba mong, gomme monna a tloge a nnoši. 5Fela ge monna wa lekgoba a ka ikana gore o rata mong wa gagwe le mosadi wa gagwe le bana ba gagwe, ka gona ga a nyake go lokollwa, 6gona mong wa gagwe a tsene naye felo ga tirelo. Fao a mmapetše le lemati goba serepodi, gomme a mo phule tsebe ka tšhwana. Gona mohlanka e tla ba lekgoba la mong wa gagwe bophelo ka moka.

7“Ge monna a ka rekiša morwedi wa gagwe gore e be lekgoba, morwedi a se ke a rekollwa bjalo ka makgoba a banna. 8Ge morwedi a ka rekišetšwa monna yo a mmeeleditšego, fela monna yoo a ikhwetša a sa rate mosadi yo, gona morwedi a rekollelwe go tatagwe; mong wa gagwe ga a na tokelo ya go mo rekiša setšhabeng se šele, ka ge monna yoo a forile mosadi yoo. 9Ge monna a ka rekela morwagwe lekgoba la mosetsana, a monna yoo a sware mosetsana mo nkego ke morwediagwe. 10Ge monna a ka nyala mosadi wa bobedi, a fele a efa mosadi wa pele dijo le diaparo le ditokelo tša nyalano bjalo ka mehleng. 11Ge monna a sa phethe ditshwanelo tše tharo tše, gona mosadi yoo a tloge a lokologile, monna a sa lefiwe selo.”

Melao mabapi le ditiro tša boganka

12

21:12
Lef. 24:17
“Motho yo a ka itiago yo mongwe a hwa, le yena a bolawe. 13
21:13
Num. 35:10-34
Doit. 19:1-13
Josh. 20:1-9
Fela ge a bolaile yo mongwe e se ka boomo, e le tiro tša ka, nna, Modimo, gona a ka no tšhabela mo nna, Morena, ke tlago mo laolela gona. 14Fela ge motho a ka rera yo mongwe a mmolaya ka boomo, le yena a bolawe, le ge a ka tšhabela aletareng ya ka gore a lotege.

15“Motho yo a itiago tatagwe goba mmagwe, a bolawe.

16

21:16
Doit. 24:7
“Motho yo a utswago yo mongwe go mo rekiša, goba go mo dira lekgoba, a bolawe.

17

21:17
Lef. 20:9
Mat. 15:4
Mar. 7:10
“Motho yo a rogago tatagwe goba mmagwe, a bolawe.

18“Ge batho ba elwa gomme motho a itia yo mongwe ka leswika goba ka letswele, fela a se hwe, yo bjalo motho a se otlwe. Ge monna yo a iteilwego a ka ikoka a robetše, 19fela ka morago a tielela, a totobela ka ntle le ge e le ka go ikokotlela ka lehlotlo, moitei wa gagwe a se ke a bonwa molato, fela a lefele nako ya ge moiteiwa a be a robetše, mme a be a bone gore o folela sa ruri.

20“Ge motho a ka itia lekgoba la gagwe la monna goba la mosadi ka molamo, gomme lekgoba la hwa semeetseng, mmolai yoo a otlwe. 21Fela ge lekgoba le ka se hwe, gwa ba gwa feta letšatši goba a mabedi, mong wa lekgoba a se ke a otlwa, ka gobane lekgoba leo ke thoto ya gagwe.

22“Ge banna ba ka re ba elwa, ba thula mosadi wa moimana gomme mpa ya senyega, eupša yena mosadi a se gobale ka mokgwana wo mongwe, monna yo a gobaditšego moimana yoo a lefišwe ka mo monna wa mosadi yoo a nyakago ka gona le baahlodi ba dumelago. 23Fela ge eba moimana a gobetše, gona kotlo e ebe ya go lefeletša bophelo ka bophelo, 24

21:24
Lef. 24:19-20
Doit. 19:21
Mat. 5:38
leihlo ka leihlo, leino ka leino, seatla ka seatla, leoto ka leoto, 25mollo ka mollo, ntho ka ntho, mogogoma ka mogogoma.

26“Ge motho a ka fahla lekgoba la gagwe la monna goba la mosadi mme a le gonya leihlo, a motho yoo a lokolle lekgoba leo e le tefelo ya leihlo. 27Ge motho a ka re a itia lekgoba a le kgola leino, a lokolle lekgoba leo e le tefelo ya leino.”

Boikarabelo bja beng ba dipoo

28“Ge poo e ka hlaba motho ya mmolaya, poo yeo e bolawe ka maswika, mme nama ya yona e se ke ya lewa; mong wa yona yena a tšwe molatong. 29Eupša ge poo yeo e tsebja e ehlwa e hlaba batho, gomme mong wa yona a lemošitšwe taba ye fela a sa e diše, gomme ya bolaya motho, e bolawe ka maswika, mong wa yona le yena a bolawe. 30Fela ge mong wa yona a ka dumelelwa go ntšha setseka gore a phele, a a lefe tefelo ka moka ya molato yeo a e lefišwago. 31Ge poo e ka bolaya mošemanyana goba mosetsana, a go dirišwe wona molao wo. 32Ge poo e ka bolaya lekgoba la monna goba la mosadi, mong wa yona a lefe mong wa lekgoba dipapetlana tša silibera tše masome a mararo, gomme yona e bolawe ka maswika.

33“Ge motho a ka khurumolla molete goba a epa molete a se o khurumele, gomme poo goba pokolo ya yo mongwe ya wela ka gare, 34motho yoo a lefele seruiwa seo. A lefe mong wa sona ka tšhelete, gomme yena a šale le setoto. 35Ge poo ya motho e ka bolaya ya yo mongwe, banna ba babedi bao ba rekiše poo ye e phelago, mme ba arogane tšhelete ya thekišo; ba arogane le nama ya kgomo ye e bolailwego. 36Eupša ge go tsebja gore poo yeo e tlwaetše go hlaba, gomme mong wa yona a se e diše, mong yoo a lefe yo a lobilego ka poo ye e phelago, yena a šale le setoto.”

Melao ya tefišo

37“Ge motho a ka utswa kgomo goba nku gomme a e bolaya goba a e rekiša, a lefe kgomo yeo ka kgomo tše tlhano, mme nku yeo ka dihuswane tše nne.”