Sepedi 2000 (NSO00)
19

Baisraele thabeng ya Sinai

191-2Setšhaba sa Israele sa tloga Refidime, mme ka letšatši la pele la kgwedi ya boraro morago ga ge ba tlogile Egepeta, ba fihla lešokeng la Sinai. Ba hloma mešaša go lebana le thaba ya Sinai, 3gomme Moshe a rotogela thabeng go kopana le Modimo.

Morena a mmolediša a le thabeng, a mmotša gore a botše Baisraele, ditlogolo tša Jakobo, a re: 4“Le bone se nna, Morena, ke se dirilego Baegepeta, le ka mo ke le kukilego bjalo ka ntšu e belege matswiana a yona mafegong, gomme ka le tliša fa go nna. 5

19:5-6
1 Pet. 2:9
19:5
Doit. 4:20
7:6
14:2
26:18
Tit. 2:14
Bjale, ge le ka ntheeletša gabotse mme la botegela kgwerano ya ka, le tla ba setšhaba sa ka se se kgethilwego gare ga ditšhaba ka moka. Lefase lohle ke la ka, eupša lena le tla ba 6
19:6
Kut. 1:6
5:10
setšhaba se se kgethetšwego nna ke nnoši, gomme le tla ntlhankela le le baprista.” 7Ke gona Moshe a fologilego a kgobokanya bagolo ba setšhaba, a ba botša tšohle tše Morena a mo laetšego tšona. 8Ke moo setšhaba ka moka se fetotšego mmogo sa re: “Re tla dira tšohle tše Morena a re boditšego tšona.” Moshe a begela Morena taba ye.

9Morena a re go Moshe: “Ke tla theogela go wena ka sepipa sa leru, gore setšhaba se nkwe ge ke bolela le wena, ba tle ba go kgolwe go tloga bjale.”

Moshe a botša Morena ka moo setšhaba se fetotšego ka gona. 10Morena a re go yena: “Eya go setšhaba o ba botše gore lehono le ka moswane ba hlwe ba itlhwekiša. Ba hlatswe diaparo tša bona, 11ba itokišetše letšatši le le latelago letšatši la ka moswane. Ka lona letšatši leo ke tla theogela thabeng ya Sinai mo setšhaba ka moka se ka kgonago go mpona. 12

19:12-13
Bah. 12:18-20
Dira mollwane go dikologa thaba, mme o botše setšhaba se hlokomele gore se se ke sa namela thaba, ešita le go e batamela. Yo a tlago gata thaba o tla hwa lehu; 13go se be le yo a mo kgwathago ka seatla, eupša a bolawe ka maswika, goba a thunywe ka mesebe – e ka ba seruiwa goba motho – se se ke sa phela. E tla re ge phalafala e lla, e be gona batho ba namelelago thabeng.”

14Ke gona Moshe a fologilego thaba gomme a tsebiša setšhaba gore se itlhwekiše. Ka fao ba hlatswa diaparo tša bona, 15mme Moshe a re go bona: “Itokišetšeng letšatši le le latelago letšatši la ka moswane, gomme monna a se ke a robala mosadi lebakeng le.”

16

19:16
Kut. 4:5
19:16-18
Doit. 4:11-12
Goseng ga letšatši la boraro thabeng gwa ba medumo le dikgadima, sepipa sa leru sa rotoga, gomme phalafala ye maatla ya galagala. Setšhaba ka moka mešašeng sa thothomela ka letšhogo. 17Moshe a ba hlahla ba tšwa mešašeng go gahlana le Modimo, gomme ba ema tlase ga thaba. 18Thaba ka moka ya Sinai e be e pipeditšwe ke muši, gobane Morena o be a theogetše godimo ga yona ka mollo. Muši o be o kuelelela godimo bjalo ka muši o etšwa leubeng, gomme setšhaba ka moka sa tlekatleka o šoro. 19Go lla ga phalafala gwa galagala go eya. Moshe a bolela, gomme Modimo a mo fetola ka modumo. 20Morena a fologela ntlheng ya thaba ya Sinai, a bitša Moshe gore a namelele thabeng. Moshe a namelela, 21gomme Morena a re go yena: “Theogela tlase o yo botša setšhaba gore se se ke sa šwahla mollwane gore se mpone, ka gore ba ka hwa ka bontši. 22Le bona baprista ba ba mpatamelago ba itlhwekiše, gore ke se ba hlokofatše.”

23Moshe a re go Morena: “Setšhaba ga se dumelelwe go namela thaba ye, gobane wena mong o re boditše gore re tšee thaba ye e le ye kgethwa, le gore re e beele mollwane.”

24Morena a mo fetola a re: “Theoga, o boe le Arone. Fela baprista le setšhaba ba se ke ba šwahla mollwane go rotogela go nna, gore ke se ba hlokofatše.”

25Moshe a theogela go setšhaba a se botša tše Morena a di boletšego.