Sepedi 2000 (NSO00)
18

Jetro o etela Moshe

181Ratswale wa Moshe, Jetro, moprista wa Midiane, a kwa ka tšohle tše Modimo a di diretšego Moshe le setšhaba sa Israele ge a ba ntšha Egepeta. 2

18:2-3
Eks. 2:21-22
Ka gona a tla go Moshe a na le Tsipora, mogatša wa Moshe, yo Moshe a bego a mmušeditše gagabo, 3
18:3
Dit. 7:29
le Gershome le Eliesere, barwa ba babedi ba Tsipora. Moshe o be a ile a re: “Ke nna mofaladi nageng e šele”; ka gona a rea yo mongwe wa barwa ba gagwe leina la Gershome.18:3 “Gershome” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “mofaladi”. 4Le gona o be a ile a re: “Modimo wa tate o nthušitše a mphološa lehung diatleng tša kgoši ya Egepeta”; ka gona a rea morwa wa gagwe wa bobedi leina la Eliesere.18:4 “Eliesere” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “Modimo o a nthuša”. 5Jetro le mogatša wa Moshe le barwa ba babedi ba Moshe ba tla go Moshe lešokeng moo a bego a hlomile mešaša thabeng ya Modimo. 6Jetro o be a ile a tsebiša Moshe gore ba etla, 7ka gona Moshe a tšwa go yo ba gahlanetša, gomme a obama pele ga Jetro a mo atla. Ba botšišana maphelo, mme ba tsena ka mošašeng wa Moshe. 8Moshe a laodišetša Jetro tšohle tše Morena a di dirilego kgoši le setšhaba sa Egepeta ka lebaka la Baisraele. A mo laodišetša le mathata a ba bilego nao leetong, le ka moo Morena a ba hlatlotšego. 9Jetro a thaba kudu ge a ekwa tše botse ka moka tše Morena a di diretšego Baisraele. 10A re: “Retang Morena yo a le namoletšego go kgoši le setšhaba sa Egepeta! Retang Morena yo a lokolotšego setšhaba sa gagwe bokgobeng! 11Bjale gona ke tseba gore Morena ka bogolo o feta medimo ka moka, gobane o dirile tše bjalo mola Baegepeta ba nyatša Baisraele.” 12Jetro a napa a tliša sehlabelo sa go tšhungwa ka moka le dihlabelo tše dingwe gore di hlabelwe Modimo; Arone le bagolo ba Baisraele ka moka ba ya le Jetro go yo ja dijo tše kgethwa, e le gona ge ba khunamela Modimo.

Go bewa ga baahlodi

(Doit. 1:9-18)

13Ka letšatši le le latelago Moshe o be a dutše gare ga setšhaba a ahlola melato, gomme batho ba mo dulela go tloga goseng go fihlela mantšiboa. 14Ya re ge Jetro a bona tšohle tše Moshe a tlemegilego go di dira, a mmotšiša a re: “O reng o direla setšhaba ka mokgwa wo? O reng o ahlola o nnoši, batho ba go emeletša go tloga goseng go fihlela mantšiboa?”

15Moshe a mo fetola a re: “Ke tlemegile go dira bjalo, gobane setšhaba se tla go nna gore se tsebe thato ya Modimo. 16Ge batho ba babedi ba fapane, ba tla go nna, gomme nna ka ba ahlola, ka napa ka ba tsebiša ditaelo tša Modimo le melao ya gagwe.”

17Ke gona Jetro a itšego: “Taba ye o e dirago ga e botse. 18O tla itlhagatša, wena gammogo le setšhaba se. Ke go ithweša boima go dira taba ye o nnoši. 19Bjale a ke go fe keletšo ye botse, mme Modimo o tla ba nago. Sa gago ke go emela setšhaba go Modimo, wa fihliša ditaba tša bona pele ga gagwe. 20Lemoša setšhaba ditaelo tša Modimo, gomme o ba hlathollele gore ba phedišane bjang le gore ba dire eng. 21Godimo ga fao, wena hlaola banna ba mafolofolo, o ba bee bagolo ba setšhaba: baokamedi ba ba dikete, ba ba makgolo, ba ba masome a mahlano, ba ba masome. E be banna ba ba boifago Modimo, ba ba botegago, mme ba ka se amogelego tsogolekobong. 22A ba direle setšhaba e le baahlodi ka dinako tšohle. Bona ba ka go begela melato ka moka ye methata, fela bona ka noši ba phethe melatwana ka moka ye mennyane. Se se tla go imolla ka ge le bona ba go rwadiša morwalo wo wa gago. 23Ge o dira se ka mo Modimo a laelago, o tla swarelela, gomme le batho ba ka moka ba tla ipoelela magae melato ya bona e ahlotšwe.”

24Moshe a tšea keletšo ya Jetro. 25A hlaola banna ba mafolofolo gare ga Baisraele ka moka, a ba bea baokamedi ba ba dikete le ba ba makgolo le ba ba masome a mahlano le ba ba masome. 26Ba direla setšhaba e le baahlodi ka dinako tšhole, ba tliša melato ye methata go Moshe, melatwana ye mennyane yona ba e ahlola ka noši.

27Ke moo Moshe le Jetro ba laelanego, mme Jetro a ipoelela gae.

19

Baisraele thabeng ya Sinai

191-2Setšhaba sa Israele sa tloga Refidime, mme ka letšatši la pele la kgwedi ya boraro morago ga ge ba tlogile Egepeta, ba fihla lešokeng la Sinai. Ba hloma mešaša go lebana le thaba ya Sinai, 3gomme Moshe a rotogela thabeng go kopana le Modimo.

Morena a mmolediša a le thabeng, a mmotša gore a botše Baisraele, ditlogolo tša Jakobo, a re: 4“Le bone se nna, Morena, ke se dirilego Baegepeta, le ka mo ke le kukilego bjalo ka ntšu e belege matswiana a yona mafegong, gomme ka le tliša fa go nna. 5

19:5-6
1 Pet. 2:9
19:5
Doit. 4:20
7:6
14:2
26:18
Tit. 2:14
Bjale, ge le ka ntheeletša gabotse mme la botegela kgwerano ya ka, le tla ba setšhaba sa ka se se kgethilwego gare ga ditšhaba ka moka. Lefase lohle ke la ka, eupša lena le tla ba 6
19:6
Kut. 1:6
5:10
setšhaba se se kgethetšwego nna ke nnoši, gomme le tla ntlhankela le le baprista.” 7Ke gona Moshe a fologilego a kgobokanya bagolo ba setšhaba, a ba botša tšohle tše Morena a mo laetšego tšona. 8Ke moo setšhaba ka moka se fetotšego mmogo sa re: “Re tla dira tšohle tše Morena a re boditšego tšona.” Moshe a begela Morena taba ye.

9Morena a re go Moshe: “Ke tla theogela go wena ka sepipa sa leru, gore setšhaba se nkwe ge ke bolela le wena, ba tle ba go kgolwe go tloga bjale.”

Moshe a botša Morena ka moo setšhaba se fetotšego ka gona. 10Morena a re go yena: “Eya go setšhaba o ba botše gore lehono le ka moswane ba hlwe ba itlhwekiša. Ba hlatswe diaparo tša bona, 11ba itokišetše letšatši le le latelago letšatši la ka moswane. Ka lona letšatši leo ke tla theogela thabeng ya Sinai mo setšhaba ka moka se ka kgonago go mpona. 12

19:12-13
Bah. 12:18-20
Dira mollwane go dikologa thaba, mme o botše setšhaba se hlokomele gore se se ke sa namela thaba, ešita le go e batamela. Yo a tlago gata thaba o tla hwa lehu; 13go se be le yo a mo kgwathago ka seatla, eupša a bolawe ka maswika, goba a thunywe ka mesebe – e ka ba seruiwa goba motho – se se ke sa phela. E tla re ge phalafala e lla, e be gona batho ba namelelago thabeng.”

14Ke gona Moshe a fologilego thaba gomme a tsebiša setšhaba gore se itlhwekiše. Ka fao ba hlatswa diaparo tša bona, 15mme Moshe a re go bona: “Itokišetšeng letšatši le le latelago letšatši la ka moswane, gomme monna a se ke a robala mosadi lebakeng le.”

16

19:16
Kut. 4:5
19:16-18
Doit. 4:11-12
Goseng ga letšatši la boraro thabeng gwa ba medumo le dikgadima, sepipa sa leru sa rotoga, gomme phalafala ye maatla ya galagala. Setšhaba ka moka mešašeng sa thothomela ka letšhogo. 17Moshe a ba hlahla ba tšwa mešašeng go gahlana le Modimo, gomme ba ema tlase ga thaba. 18Thaba ka moka ya Sinai e be e pipeditšwe ke muši, gobane Morena o be a theogetše godimo ga yona ka mollo. Muši o be o kuelelela godimo bjalo ka muši o etšwa leubeng, gomme setšhaba ka moka sa tlekatleka o šoro. 19Go lla ga phalafala gwa galagala go eya. Moshe a bolela, gomme Modimo a mo fetola ka modumo. 20Morena a fologela ntlheng ya thaba ya Sinai, a bitša Moshe gore a namelele thabeng. Moshe a namelela, 21gomme Morena a re go yena: “Theogela tlase o yo botša setšhaba gore se se ke sa šwahla mollwane gore se mpone, ka gore ba ka hwa ka bontši. 22Le bona baprista ba ba mpatamelago ba itlhwekiše, gore ke se ba hlokofatše.”

23Moshe a re go Morena: “Setšhaba ga se dumelelwe go namela thaba ye, gobane wena mong o re boditše gore re tšee thaba ye e le ye kgethwa, le gore re e beele mollwane.”

24Morena a mo fetola a re: “Theoga, o boe le Arone. Fela baprista le setšhaba ba se ke ba šwahla mollwane go rotogela go nna, gore ke se ba hlokofatše.”

25Moshe a theogela go setšhaba a se botša tše Morena a di boletšego.

20

Melao ye Lesome

(Doit. 5:5-21)

201Modimo o boletše a laya setšhaba a re: 2“Ke nna Morena Modimo wa gago yo a go ntšhitšego Egepeta, mo o bego o le lekgoba.

3“O se ke wa direla modimo wo mongwe ka ntle ga ka.

4

20:4-5
Eks. 34:17
Lef. 19:4
26:1
Doit. 4:15-18
27:15
“O se ke wa itirela seswantšho sa selo se sengwenyana sa legodimong, goba sa lefaseng, goba sa ka meetseng ka fase ga lefase.20:4 “ka meetseng ka fase ga lefase” Baheberu ba kgale ba be ba kgolwa gore go na le lewatle le legologolo ka fase ga lefase le e lego mothopo wa dinoka le didiba. 5
20:5-6
Eks. 34:6-7
Num. 14:18
Doit. 7:9-10
O se ke wa di obamela goba wa di direla, gobane ke nna Morena Modimo wa gago, Modimo yo a sa kgotlelelego tirelo ya medingwana ya diswantšho. Ke otla ba ba ntlhoilego le ditlogolo tša bona, ka latišiša go fihlela molokong wa boraro le wa bone. 6Eupša diketekete tša meloko20:6 “diketekete tša meloko” goba “diketekete” ya bao ba nthatago, ba phethago melao ya ka, ke di direla ka lerato.

7

20:7
Lef. 19:12
“O se ke wa goboša leina la ka, gobane nna, Morena Modimo wa gago, ke tla otla yoo a gobošago leina la ka.

8

20:8
Eks. 16:23-30
31:12-14
“Hlompha Sabatha mme o se kgethwafatše. 9
20:9-10
Eks. 23:12
31:15
34:21
35:2
Lef. 23:3
Ka matšatši a a selelago o dire mediro ya gago ka moka, 10fela letšatši la bošupa ke la go khutša, le kgethetšwe nna, Modimo wa gago. Ka lona o se ke wa dira modiro ofe le ofe – wena, goba ngwana wa gago, goba lekgoba la gago, goba seruiwa sa gago, goba mofaladi yo a dulago nageng ya geno. 11
20:11
Gen. 2:1-3
Eks. 31:17
Ka matšatši a a selelago nna, Morena, ke dirile lefase le legodimo le mawatle le tšohle tše di lego go tšona, eupša ka letšatši la bošupa ka khutša. Ke ka lebaka leo nna, Morena, ke šegofaditšego letšatši la Sabatha ka le dira le lekgethwa.

12

20:12
Doit. 27:16
Mat. 15:4
19:19
Mar. 7:10
10:19
Luk. 18:20
Baef. 6:2
Baef. 6:3
“Hlompha tatago le mmago gore o phele nako ye telele nageng ye nna, Morena Modimo wa gago, ke go fago yona.

13

20:13
Gen. 9:6
Lef. 24:17
Mat. 5:21
19:18
Mar. 10:19
Luk. 18:20
Bar. 13:9
Jak. 2:11
“O se ke wa bolaya.

14

20:14
Lef. 20:10
Mat. 5:27
19:18
Mar. 10:19
Luk. 18:20
Bar. 13:9
Jak. 2:11
“O se ke wa otswa.

15

20:15
Lef. 19:11
Mat. 19:18
Mar. 10:19
Luk. 18:20
Bar. 13:9
“O se ke wa utswa.

16

20:16
Eks. 23:1
Mat. 19:18
Mar. 10:19
Luk. 18:20
“O se ke wa bolela bohlatse bja maaka ka yo mongwe.

17

20:17
Bar. 7:7
13:9
“O se ke wa duma ngwako wa yo mongwe. O se ke wa duma mosadi wa gagwe, goba lekgoba la gagwe, goba kgomo ya gagwe, goba pokolo ya gagwe, goba se sengwe se e lego sa gagwe.”

Poifo ya setšhaba

(Doit. 5:22-33)

18

20:18-19
Bah. 12:18-19
Ya re ge setšhaba se ekwa medumo le segalo sa phalafala mme ba bona dikgadima le thaba e kuela muši, ba thothomela ka poifo, ba emela kgole. 19Ba re go Moshe: “A e be wena o bolelago le rena, hle, re tla theeletša; a e se be Modimo a bolelago le rena, re se tlo hwa.”

20Moshe a ba fetola a re: “Se boifeng; Modimo o tletše fela go le leka le go le tiišetša gore le fele le mmoifa, mme le se senye.” 21Eupša setšhaba sa fela se emetše kgole, ya ba Moshe fela a batamelago leru leo le leso mo Modimo a bego a le gona.

Melao mabapi le dialetare

22Morena o laetše Moshe gore a botše Baisraele a re: “Le iponetše ka bolena gore nna, Morena, ke boletše le lena ke le legodimong. 23Le se ke la itirela medimo ya silibera goba ya gauta go e khunamela legatong la go khunamela nna. 24O ntirele aletare ya mobu, gomme godimo ga yona o dire dihlabelo ka dihuswane tša gago le dikgomo tša gago e be dihlabelo tša go tšhungwa ka moka le dihlabelo tša kagišano. Lefelong le lengwe le le lengwe leo ke tlago go kgethela go ntirela go lona, ke tla tla go wena ka go šegofatša. 25

20:25
Doit. 27:5-7
Josh. 8:31
Ge o ntirela aletare ya matlapa o se ke wa e aga ka matlapa a a betlilwego, gobane ge o betla matlapa, o a a tšhilafatša. 26O se ke wa nkagela aletare ye e namelelwago ka manamelo; ge o ka dira bjalo, o tla bonelwa ge o rotoga ka manamelo.”