Sepedi 2000 (NSO00)
17

Meetse a go tšwa leswikeng

(Num. 20:1-13)

171

17:1-7
Num. 20:2-13
Setšhaba ka moka sa Baisraele se tlogile lešokeng la Tsine, sa ralala le naga ka moo Morena a ba laelago ka gona. Ba hloma mešaša Refidime, fela fao setšhaba sa hloka meetse a go nwa. 2Ba omanya Moshe ba re: “Re fe meetse re nwe.”

Moshe a ba fetola a re: “Le reng le nkomanya? Le lekelang Morena?”

3Fela setšhaba se be se tloga se swerwe ke lenyora; sa phegelela sa ngongoregela Moshe sa re: “O be o reng o re ntšha Egepeta? O re ntšheditše go re bolaya ka lenyora, rena le bana ba rena le mehlape ya rena?”

4Moshe a rapela a llela Morena a re: “Bjale ke direng ka setšhaba se? Ba šetše ba nyaka go mpolaya ka maswika.”

5Morena a re go Moshe: “Eta setšhaba pele, o tloge le ba bangwe ba bagolo ba Baisraele. O tšee lepara lela la gago wa go itia noka ya Naele ka lona. 6Nna ke tla ema pele ga gago mola godimo ga leswika thabeng ya Sinai. O tie leswika, gomme meetse a tla tšwa leswikeng, mme setšhaba sa nwa.” Moshe a dira bjalo pele ga bagolo ba Baisraele.

7Ba rea felo fao leina la Masa le Meriba,17:7 “Masa le Meriba” Maina a ka Seheberu a ra go re “go leka” le “go omana”. ka gobane Baisraele ba omane ba leka Morena mola ba botšiša ba re: “A Morena o na le rena goba ga a na le rena?”

Baisraele ba lwa le Baamaleke

8Baamaleke ba tla ba hlasela Baisraele gona moo Refidime. 9Moshe a re go Joshua: “Kgetha banna ba o tlago ya le bona go lwa le Baamaleke ka la ka moswane. Nna ke tla ema godimo ga thabana ke emišitše lepara lela Modimo a go ntaela go le swara.” 10Joshua a dira ka moo Moshe a mo laetšego ka gona, a tšwa dira go lwa le Baamaleke, mola Moshe le Arone le Hure ba nametše godimo ga thabana. 11Ge Moshe a emišitše matsogo, Baisraele ba be ba fenya, eupša ge a a khutšiša, Baamaleke ba be ba thoma go fenya. 12Ya re ge Moshe a thoma go lapa matsogo, Arone le Hure ba mo tlišetša leswika gore a dule godimo ga lona, mola bona ba mo eme ka mathoko ba emišitše matsogo a gagwe. Ka fao matsogo a Moshe a hlwa a emišitšwe go fihlela letšatši le dikela, 13gomme Joshua a fenyetša Baamaleke sa ruri.

14

17:14
Doit. 25:17-19
1 Sam. 15:2-9
Ke gona Morena a rilego go Moshe: “Ngwala ditaba tše pukung gore di tle di gopolwe, gomme o di tsebiše Joshua, o be o mmotše tsebegokwa gore ke tla feleletša Baamaleke sa ruriruri.” 15Moshe a aga aletare, a e rea leina la “Morena ke sefoka sa ka”. 16A ba a re: “Phagamišetšang sefoka sa Morena godimo!17:16 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Phagamišetšang ... godimo!” Seheberu ga se kwagale gabotse. Morena o tla lwa le Baamaleke go ya go ile!”

18

Jetro o etela Moshe

181Ratswale wa Moshe, Jetro, moprista wa Midiane, a kwa ka tšohle tše Modimo a di diretšego Moshe le setšhaba sa Israele ge a ba ntšha Egepeta. 2

18:2-3
Eks. 2:21-22
Ka gona a tla go Moshe a na le Tsipora, mogatša wa Moshe, yo Moshe a bego a mmušeditše gagabo, 3
18:3
Dit. 7:29
le Gershome le Eliesere, barwa ba babedi ba Tsipora. Moshe o be a ile a re: “Ke nna mofaladi nageng e šele”; ka gona a rea yo mongwe wa barwa ba gagwe leina la Gershome.18:3 “Gershome” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “mofaladi”. 4Le gona o be a ile a re: “Modimo wa tate o nthušitše a mphološa lehung diatleng tša kgoši ya Egepeta”; ka gona a rea morwa wa gagwe wa bobedi leina la Eliesere.18:4 “Eliesere” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “Modimo o a nthuša”. 5Jetro le mogatša wa Moshe le barwa ba babedi ba Moshe ba tla go Moshe lešokeng moo a bego a hlomile mešaša thabeng ya Modimo. 6Jetro o be a ile a tsebiša Moshe gore ba etla, 7ka gona Moshe a tšwa go yo ba gahlanetša, gomme a obama pele ga Jetro a mo atla. Ba botšišana maphelo, mme ba tsena ka mošašeng wa Moshe. 8Moshe a laodišetša Jetro tšohle tše Morena a di dirilego kgoši le setšhaba sa Egepeta ka lebaka la Baisraele. A mo laodišetša le mathata a ba bilego nao leetong, le ka moo Morena a ba hlatlotšego. 9Jetro a thaba kudu ge a ekwa tše botse ka moka tše Morena a di diretšego Baisraele. 10A re: “Retang Morena yo a le namoletšego go kgoši le setšhaba sa Egepeta! Retang Morena yo a lokolotšego setšhaba sa gagwe bokgobeng! 11Bjale gona ke tseba gore Morena ka bogolo o feta medimo ka moka, gobane o dirile tše bjalo mola Baegepeta ba nyatša Baisraele.” 12Jetro a napa a tliša sehlabelo sa go tšhungwa ka moka le dihlabelo tše dingwe gore di hlabelwe Modimo; Arone le bagolo ba Baisraele ka moka ba ya le Jetro go yo ja dijo tše kgethwa, e le gona ge ba khunamela Modimo.

Go bewa ga baahlodi

(Doit. 1:9-18)

13Ka letšatši le le latelago Moshe o be a dutše gare ga setšhaba a ahlola melato, gomme batho ba mo dulela go tloga goseng go fihlela mantšiboa. 14Ya re ge Jetro a bona tšohle tše Moshe a tlemegilego go di dira, a mmotšiša a re: “O reng o direla setšhaba ka mokgwa wo? O reng o ahlola o nnoši, batho ba go emeletša go tloga goseng go fihlela mantšiboa?”

15Moshe a mo fetola a re: “Ke tlemegile go dira bjalo, gobane setšhaba se tla go nna gore se tsebe thato ya Modimo. 16Ge batho ba babedi ba fapane, ba tla go nna, gomme nna ka ba ahlola, ka napa ka ba tsebiša ditaelo tša Modimo le melao ya gagwe.”

17Ke gona Jetro a itšego: “Taba ye o e dirago ga e botse. 18O tla itlhagatša, wena gammogo le setšhaba se. Ke go ithweša boima go dira taba ye o nnoši. 19Bjale a ke go fe keletšo ye botse, mme Modimo o tla ba nago. Sa gago ke go emela setšhaba go Modimo, wa fihliša ditaba tša bona pele ga gagwe. 20Lemoša setšhaba ditaelo tša Modimo, gomme o ba hlathollele gore ba phedišane bjang le gore ba dire eng. 21Godimo ga fao, wena hlaola banna ba mafolofolo, o ba bee bagolo ba setšhaba: baokamedi ba ba dikete, ba ba makgolo, ba ba masome a mahlano, ba ba masome. E be banna ba ba boifago Modimo, ba ba botegago, mme ba ka se amogelego tsogolekobong. 22A ba direle setšhaba e le baahlodi ka dinako tšohle. Bona ba ka go begela melato ka moka ye methata, fela bona ka noši ba phethe melatwana ka moka ye mennyane. Se se tla go imolla ka ge le bona ba go rwadiša morwalo wo wa gago. 23Ge o dira se ka mo Modimo a laelago, o tla swarelela, gomme le batho ba ka moka ba tla ipoelela magae melato ya bona e ahlotšwe.”

24Moshe a tšea keletšo ya Jetro. 25A hlaola banna ba mafolofolo gare ga Baisraele ka moka, a ba bea baokamedi ba ba dikete le ba ba makgolo le ba ba masome a mahlano le ba ba masome. 26Ba direla setšhaba e le baahlodi ka dinako tšhole, ba tliša melato ye methata go Moshe, melatwana ye mennyane yona ba e ahlola ka noši.

27Ke moo Moshe le Jetro ba laelanego, mme Jetro a ipoelela gae.

19

Baisraele thabeng ya Sinai

191-2Setšhaba sa Israele sa tloga Refidime, mme ka letšatši la pele la kgwedi ya boraro morago ga ge ba tlogile Egepeta, ba fihla lešokeng la Sinai. Ba hloma mešaša go lebana le thaba ya Sinai, 3gomme Moshe a rotogela thabeng go kopana le Modimo.

Morena a mmolediša a le thabeng, a mmotša gore a botše Baisraele, ditlogolo tša Jakobo, a re: 4“Le bone se nna, Morena, ke se dirilego Baegepeta, le ka mo ke le kukilego bjalo ka ntšu e belege matswiana a yona mafegong, gomme ka le tliša fa go nna. 5

19:5-6
1 Pet. 2:9
19:5
Doit. 4:20
7:6
14:2
26:18
Tit. 2:14
Bjale, ge le ka ntheeletša gabotse mme la botegela kgwerano ya ka, le tla ba setšhaba sa ka se se kgethilwego gare ga ditšhaba ka moka. Lefase lohle ke la ka, eupša lena le tla ba 6
19:6
Kut. 1:6
5:10
setšhaba se se kgethetšwego nna ke nnoši, gomme le tla ntlhankela le le baprista.” 7Ke gona Moshe a fologilego a kgobokanya bagolo ba setšhaba, a ba botša tšohle tše Morena a mo laetšego tšona. 8Ke moo setšhaba ka moka se fetotšego mmogo sa re: “Re tla dira tšohle tše Morena a re boditšego tšona.” Moshe a begela Morena taba ye.

9Morena a re go Moshe: “Ke tla theogela go wena ka sepipa sa leru, gore setšhaba se nkwe ge ke bolela le wena, ba tle ba go kgolwe go tloga bjale.”

Moshe a botša Morena ka moo setšhaba se fetotšego ka gona. 10Morena a re go yena: “Eya go setšhaba o ba botše gore lehono le ka moswane ba hlwe ba itlhwekiša. Ba hlatswe diaparo tša bona, 11ba itokišetše letšatši le le latelago letšatši la ka moswane. Ka lona letšatši leo ke tla theogela thabeng ya Sinai mo setšhaba ka moka se ka kgonago go mpona. 12

19:12-13
Bah. 12:18-20
Dira mollwane go dikologa thaba, mme o botše setšhaba se hlokomele gore se se ke sa namela thaba, ešita le go e batamela. Yo a tlago gata thaba o tla hwa lehu; 13go se be le yo a mo kgwathago ka seatla, eupša a bolawe ka maswika, goba a thunywe ka mesebe – e ka ba seruiwa goba motho – se se ke sa phela. E tla re ge phalafala e lla, e be gona batho ba namelelago thabeng.”

14Ke gona Moshe a fologilego thaba gomme a tsebiša setšhaba gore se itlhwekiše. Ka fao ba hlatswa diaparo tša bona, 15mme Moshe a re go bona: “Itokišetšeng letšatši le le latelago letšatši la ka moswane, gomme monna a se ke a robala mosadi lebakeng le.”

16

19:16
Kut. 4:5
19:16-18
Doit. 4:11-12
Goseng ga letšatši la boraro thabeng gwa ba medumo le dikgadima, sepipa sa leru sa rotoga, gomme phalafala ye maatla ya galagala. Setšhaba ka moka mešašeng sa thothomela ka letšhogo. 17Moshe a ba hlahla ba tšwa mešašeng go gahlana le Modimo, gomme ba ema tlase ga thaba. 18Thaba ka moka ya Sinai e be e pipeditšwe ke muši, gobane Morena o be a theogetše godimo ga yona ka mollo. Muši o be o kuelelela godimo bjalo ka muši o etšwa leubeng, gomme setšhaba ka moka sa tlekatleka o šoro. 19Go lla ga phalafala gwa galagala go eya. Moshe a bolela, gomme Modimo a mo fetola ka modumo. 20Morena a fologela ntlheng ya thaba ya Sinai, a bitša Moshe gore a namelele thabeng. Moshe a namelela, 21gomme Morena a re go yena: “Theogela tlase o yo botša setšhaba gore se se ke sa šwahla mollwane gore se mpone, ka gore ba ka hwa ka bontši. 22Le bona baprista ba ba mpatamelago ba itlhwekiše, gore ke se ba hlokofatše.”

23Moshe a re go Morena: “Setšhaba ga se dumelelwe go namela thaba ye, gobane wena mong o re boditše gore re tšee thaba ye e le ye kgethwa, le gore re e beele mollwane.”

24Morena a mo fetola a re: “Theoga, o boe le Arone. Fela baprista le setšhaba ba se ke ba šwahla mollwane go rotogela go nna, gore ke se ba hlokofatše.”

25Moshe a theogela go setšhaba a se botša tše Morena a di boletšego.