Sepedi 2000 (NSO00)
15

Kopelo ya Moshe

151

15:1
Kut. 15:3
Ke moo Moshe le Baisraele ba opeletšego Morena kopelo ye:

“A ke opelele Morena kopelo,

gobane o fentše ka mokgwa wo o makatšago;

pere le monamedi o lahletše lewatleng.

2

15:2
Pes. 118:14
Jes. 12:2
Morena ke molwedi wa ka yo maatla;

ke yena yo a mphološitšego.

Ke Modimo wa ka, ke tla mo reta,

ke Modimo wa tate, ke tla mo godiša.

3Morena ke mohlabani;

Morena ke leina la gagwe.

4“Madira a kgoši ya Egepeta le makoloi a ntwa o kgoromeleditše lewatleng;

bagalegale ba gagwe ba sobeletšwa Lewatleng la Mahlaka.

5Maphoto a lewatle a ba ribegetša;

ba tekela ntshobeleleng bjalo ka leswika.

6“Morena, letsogo la gago la go ja ke le maatlamaatla;

letsogo la gago la go ja, Morena,

le roboketša manaba.

7O uša manaba a gago o rokame ka bogoši;

pefelo ya gago e tuka bogale,

ya tšhuma bjalo ka hlaga.

8O budutše ka dinko,

meetse a kgobokana;

maphoto a kubuga,

a ema bjalo ka meboto,

botengteng bja lewatle bja thema.

9Lenaba le rile:

‘Ke tla ba hlomara ka ba swara;

ke tla abaganya thoto tša bona,

ka tšea tšohle tše ke di kganyogago;

ke tla bekenya tšhoša ya ka

ka ba gapagapa.’

10Eupša o budutše gatee, Morena,

meetse a pitametša Baegepeta;

ba teka bjalo ka morodi

meetseng a mašoro.

11“Morena, ke mang gare ga medimo yo a swanago le wena?

Ke mang a swanago le wena,

Yomokgethwakgethwa?

Ke mang a dirago mehlolo le ditiro tše šiišago tše maatla bjalo ka tša gago?

12O otlolotše letsogo la gago la go ja,

lefase la metša manaba a rena.

13Setšhaba se o se phološitšego

o se etile pele ka potego,

ka mo o se holofeditšego;

ka maatla a gago o se hlahlile,

wa se goroša nageng ya gago ye kgethwa.

14Baditšhaba ba kwele,

mme ba thothomela ka poifo;

Bafilista ba swerwe ke motlhakgaselo.

15Magoši a Edomo a tšhogile;

banna ba dinatla ba Moaba ba a tlekatleka;

badudi bohle ba Kanana ba nolega moko.

16Letšhogo le poifo di ba wela godimo.

Ba bona maatla a gago, wena Morena,

mme ba tsetseana ka poifo,

go fihlela setšhaba sa gago se feta,

sona setšhaba se o se lokolotšego bokgobeng.

17O a ba goroša mme wa ba hloma thabeng ya gago,

felo moo, wena Morena,

o ikgethetšego bodulo, e lego Tempele ye,

wena Mong wa ka,

o e agilego ka noši.

18Wena Morena, o tla buša ka mehla yohle.”

19Ba opetše bjalo ka gobane dipere tša kgoši le makoloi a gagwe a ntwa le banamedi ba gagwe ba dipere ba ile ba tsenelela ka lewatleng. Morena a thenkgolla lewatle la ba pitametša, mola Baisraele bona ba ile ba iphetela mo go omilego gare ga lewatle.

Kopelo ya Miriamo

20Moprofeta Miriamo, kgaetšedi ya Arone, a tšea moropa a o pidinya, basadi ka moka ba mo latela ka ya bona ba bina. 21Miriamo a ba opelela a re:

“Opelelang Morena kopelo,

gobane o fentše ka mokgwa wo o makatšago;

pere le monamedi o lahletše lewatleng.”

Meetse a a galakago

22Go tloga moo Lewatleng la Mahlaka, Moshe o etile Baisraele pele, ba ya lešokeng la Shure. Ba sepela leeto matšatši a mararo lešokeng ba sa hwetše meetse. 23Ka morago ba fihla felo mo go bitšwago Mara,15:23 “Mara” Leina le ka Seheberu le ra go re “galaka”. fela meetse a gona a be a galaka kudu mo a bego a pala ka ganong. Ke ka lebaka leo felo fao go bitšwago Mara. 24Batho ba ngongoregela Moshe ba re: “Re tlilo nwang?” 25Moshe a rapela a llela Morena, gomme Morena a mo laetša kotana ye Moshe a ilego a e lahlela meetseng, mme meetse ya ba a mabose.

Gona fao Morena a ba fa melao le ditaelo, a ba a ba leka ba le gona fao. 26A re: “Ge le ka ntheeletša gabotsebotse, la dira tše ke bonago di lokile, la phetha ditaelo tša ka, gona nka se le otle le ka bjo botee bja malwetši ale ke otlilego Baegepeta ka ona. Gobane ke nna Morena, Moalafi wa lena.”

27Go tloga moo ba fihlile Elime, felo ga methopo ye lesome le ye mebedi, le mehlare ya mepalema ye masome a a šupago; ba hloma mešaša ya bona moo kgauswi le meetse.