Sepedi 2000 (NSO00)
14

Go tshelwa Lewatle la Mahlaka

141Morena a re go Moshe: 2“Botša Baisraele ba gome mme ba hlome mešaša pele ga Pi-Hagirote, kgatheng ga Migdolo le Lewatle la Mahlaka, kgauswi le Baale-Tsefone, lebopong la lewatle. 3Kgoši o tla bona nke Baisraele ba tlaruma le naga, ba thibetšwe ke lešoka. 4Ke tla mo thatafatša pelo mme a le hlomara, gomme go fenya kgoši ga ka le madira a gagwe go tla nkgodiša. Ke gona Baegepeta ba tlago tseba gore ke nna Morena.” Baisraele ba dira ka moo ba botšwago.

5Ge kgoši ya Egepeta e tsebišwa gore setšhaba sa Israele se tšhabile, yena le bakgomana ba gagwe ba hlanoga ba re: “E bago re dirile eng? Re lesitše Baisraele ba sepela, gomme re lahlegetšwe ke makgoba!” 6Kgoši a napa a lokiša koloi ya gagwe ya ntwa le madira. 7A tšwa dira ka makoloi a ntwa ka moka a gagwe, a ntšha le makoloi a ntwa a makgolo a a selelago a mošate, a a laolwago ke balaodi ba bogale. 8Morena a thatafatša pelo ya kgoši, a hlomara Baisraele bao ba bego ba sepela ba šireleditšwe ke Morena. 9Madira a Baegepeta ka dipere le makoloi a ntwa le banamedi ba dipere ka moka ba hlomara Baisraele ba ba ba fihla go bona, moo ba bego ba hlomile mešaša lebopong la Lewatle la Mahlaka, kgauswi le Pi-Hagirote le Baale-Tsefone.

10Ge Baegepeta ba batamela, Baisraele ge ba lebelela, ba bona kgoši le madira a gagwe a ba wela. Ba tšhoga kudu, ba llela go Morena ba nyaka thušo. 11Ba botšiša Moshe ba re: “Na go be go se ne mabitla kua Egepeta? A o re tlišitše mono lešokeng gore re tle re hwele gona? Bona tše o re dirilego tšona ka go re ntšha Egepeta! 12A ga se ra go botša pele re huduga Egepeta gore re tla welwa ke tšona tše? Re go boditše ra re o re tlogele re iphelele re le makgoba a Baegepeta. Go ka be go bile kaone go iphelela re le makgoba go phala ge re tlilo hwela mo lešokeng.”

13Moshe a ba fetola a re: “Se boifeng! Emang le tie, gomme le tla bona se Morena a tlago go se dira go le phološa lehono; le ka se tsoge le bone Baegepeta ba gape. 14Morena o tla le hlabanela, mme lena le ka se itapiše ka selo.”

15Morena a re go Moshe: “Le reng le lla le nyaka thušo? Laela setšhaba se rutlologele pele. 16Wena o emiše lepara la gago, o le lobalatše ka godimo ga lewatle. Meetse a tla arogana, mme Baisraele ba tla tshela lewatle mo go omilego. 17Ge e le nna ke tla re go thatafatša pelo tša Baegepeta, ba tsenelela morago ga Baisraele, gomme go fenya kgoši ga ka le madira a gagwe le makoloi a gagwe a ntwa le banamedi ba gagwe ba dipere go tla nkgodiša. 18Baegepeta ba tla tseba gore ke nna Morena ge ke ithopela kgodišo ka go fenya kgoši le makoloi a ntwa le banamedi ba gagwe ba dipere.”

19Morongwa wa Modimo yo a bego a etile madira a Israele pele, a ya ka morago ga Baisraele. Le thololo ya leru ya rotologa go fihlela e ema 20kgathe ga Baegepeta le Baisraele. Leru la dira leswiswi pele ga Baegepeta, mola Baisraele bona le ba bonegela.14:20 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Leru ... bonegela.” Seheberu ga se kwagale gabotse. Ka gona madira a Baegepeta le a Baisraele a se ke a batamelana bošego bjoo ka moka.

21Moshe a emiša letsogo ka godimo ga lewatle, gomme Morena a budulela lewatle morago ka phefo ye maatla ya bohlabela. Ya tšutla bošego ka moka, gomme moo e bego e le lewatle gwa fetoga naga ye e omilego. Meetse a aroganywa, 22

14:22
1 Bakor. 10:1-2
Bah. 11:29
gomme Baisraele ba tshela lewatle mo go omilego, mme meetse e le maboto ka mathoko. 23Baegepeta ba ba hlomara, ba tsenelela lewatleng ka dipere le makoloi a ntwa le banamedi ba dipere ka moka. 24Ka masa Morena a okamela madira a Baegepeta a le thololong ya mollo le leru, a ba gakantšha. 25A dira gore maotwana a makoloi a bona a ntwa a tanywe, ba ritše ka bothata bjo bogolo. Baegepeta ba ba ba re: “Morena o hlabanela Baisraele. A re ba gomeleng!”

26Morena a re go Moshe: “Emiša letsogo la gago ka godimo ga lewatle, gomme meetse a tla boa a pitametša Baegepeta le makoloi a bona a ntwa le banamedi ba dipere.” 27Ka gona Moshe a emiša letsogo ka godimo ga lewatle, gomme ge letšatši le hlaba, meetse a boela seemong sa ona sa ka mehla. Baegepeta ba katana go tšwa meetseng, eupša Morena a ba lahlela ka gare ga lewatle. 28Meetse a boa a pitametša makoloi a ntwa le banamedi ba dipere le madira ka moka a Baegepeta a a bego a hlomere Baisraele go tsenelela lewatleng; gwa se phonyokge le o tee. 29Ge e le Baisraele bona ba tshela lewatle mo go omilego, mme meetse e le maboto ka mathoko.

30Letšatšing leo Morena o phološitše Baisraele diatleng tša Baegepeta, gomme Baisraele ba bona Baegepeta ba hwile lebopong la lewatle. 31Ba bona maatla a magolo ao ka ona Morena a fentšego Baegepeta, gomme setšhaba sa boifa Morena; ba dumela go Morena le go mohlanka wa gagwe, Moshe.