Sepedi 2000 (NSO00)
13

Go neelwa ga maitšibolo

131Morena a re go Moshe: 2

13:2
Num. 3:13
Luk. 2:23
“O nneele maitšibolo ka moka a matona. Leitšibolo le lengwe le le lengwe la Moisraele le e lego mošemane ke la ka, le leitšibolo le lengwe le le lengwe la seruiwa le letona ke la ka.”

Monyanya wa Dinkgwa tše di se nago komelo

3Moshe a re go setšhaba: “Gopolang letšatši le; ke letšatši le ka lona le tšwilego Egepeta, mo le bego le le makgoba. Le ke lona letšatši le Morena a le ntšhitšego ka maatla a gagwe a magolo. Go se ke gwa lewa se se ometšwego. 4Le huduga Egepeta lehono mo kgweding ya mathomo, kgwedi ya Abibi. 5Morena o enetše borakgolokhukhu ba lena gore o tla le fa naga ya Bakanana le Bahete le Baamore le Bahibe le Bajebuse. Ke naga ya mokhora le monono. Ge Morena a le goroša nageng yeo, le keteke monyanya wo mo kgweding ya mathomo ya ngwaga wo mongwe le wo mongwe. 6Matšatši a a šupago le je dinkgwa tše di se nago komelo, gomme ka letšatši la bošupa go be le monyanya wa go godiša Morena. 7Matšatši a a šupago ao le se ke la ja dinkgwa tše di nago le komelo; go se ke gwa ba le komelo goba selo se se nago le komelo mo gohle nageng ya lena. 8Tšatšing leo yo mongwe le yo mongwe a hlathollele morwa wa gagwe gore o bina monyanya ka lebaka la seo Morena a mo diretšego sona mohla a etšwa Egepeta. 9Tirelo ye e tla ba segopotšo bjalo ka selo se se tlemeletšwego seatleng goba phatleng; e tla le gopotša go fela le ikgakolla le ithuta melao ya Morena, ka gobane Morena a le ntšhitše Egepeta ka maatla a magolo. 10Le keteke monyanya wo ka nako ye e beilwego, ngwaga ka ngwaga, e le molao.”

Maitšibolo

11“Morena o tla le goroša nageng ya Bakanana ye a e enetšego lena le borakgolokhukhu ba lena. Mohla a le abela yona, 12

13:12
Eks. 34:19-20
Luk. 2:23
lena le abele Morena mošemane yo mongwe le yo mongwe wa leitšibolo. Leitšibolo le lengwe le le lengwe le letona la seruiwa ke la Morena; 13ge e le leitšibolo le letona la pokolo lona le rekollwe go Morena ka kgapana. Ge le sa rate go rekolla pokolo, gona le e robeng molala. Le rekolleng morwa wa lena wa leitšibolo. 14Ka moso ge morwa wa gago a go botšiša gore tirelo ye e šupa eng, o mo fetole ka go re: ‘Ka maatla a magolo Morena o re ntšhitše Egepeta, mo re bego re le makgoba. 15Mola kgoši ya Egepeta e ngangabetše e gana go re lesa re sepela, Morena o ile a bolaya maitšibolo ka moka a matona nageng ya Egepeta, go thoma ka a batho go iša go a diruiwa. Ke ka lebaka leo re direlago Morena sehlabelo ka leitšibolo le letona, barwa ba rena ba maitšibolo bona ra ba rekolla. 16Tirelo ye e tla ba segopotšo, go swana le selo se se tlemeletšwego diatleng goba diphatleng tša rena; e tla re gopotša gore Morena o re ntšhitše Egepeta ka maatla a gagwe a magolo.’ ”

Thololo ya leru le thololo ya mollo

17E rile ge kgoši ya Egepeta e lesa Baisraele ba sepela, Modimo a se ke a sepediša Baisraele ka tsela ya go ipata ka lewatle go leba nageng ya Bafilista, le ge tsela ye e be e kgaoletša kudukudu. Modimo o itše: “Ga ke nyake gore setšhaba se hlanoge mme se gomele Egepeta ge se bona gore se tlile go swanelwa ke go lwa.” 18Ka lebaka leo a ba tepoša ka tsela ya morarela, ba putla lešoka, ba leba Lewatlekhubedu.13:18 “Lewatlekhubedu” Ka Seheberu ke “Lewatle la Mahlaka”. “Lewatle la Mahlaka” go itaetša le šupa (1) molokoloko wa matsha le mehlaka kgathe ga ntlha ya kgogometšana ya Suez le Lewatle la Mediteraniene, selete se se tšewago gore ke lefelo la ditiragalo tše di hlathollwago mo go Eksodose 13, mme gape le be le dirišwa go šupa (2) kgogometšana ya Suez, (3) kgogometšana ya Akaba, le (4) Lewatlekhubedu. Ba tšwile Egepeta ba itlhamile ba ipeakanyeditše tlhabano.

19

13:19
Gen. 50:25
Josh. 24:32
Moshe o ile a tšea mašapo a Josefa a sepela nao, ka ge Josefa a be a ile a eniša Baisraele gore ba tloge nao. O be a ile a re: “Ka kgonthe Morena o tla le hlakodiša, gomme mohla a le hlakodiša, le rwale mašapo a ka le tloge nao fa.”

20Ba tlogile Sukote, ba ya ba hloma mešaša kua Ethamo, mafelelong a lešoka. 21Mosegare Morena o be a ba eta pele ka thololo ya leru go ba laetša tsela, gomme bošego a ba eta pele ka thololo ya mollo go ba bonegela, gore ba sepele bošego le mosegare. 22Thololo ya leru e be e fela e ba eta pele mosegare, mme thololo ya mollo e ba bonegela bošego.

14

Go tshelwa Lewatle la Mahlaka

141Morena a re go Moshe: 2“Botša Baisraele ba gome mme ba hlome mešaša pele ga Pi-Hagirote, kgatheng ga Migdolo le Lewatle la Mahlaka, kgauswi le Baale-Tsefone, lebopong la lewatle. 3Kgoši o tla bona nke Baisraele ba tlaruma le naga, ba thibetšwe ke lešoka. 4Ke tla mo thatafatša pelo mme a le hlomara, gomme go fenya kgoši ga ka le madira a gagwe go tla nkgodiša. Ke gona Baegepeta ba tlago tseba gore ke nna Morena.” Baisraele ba dira ka moo ba botšwago.

5Ge kgoši ya Egepeta e tsebišwa gore setšhaba sa Israele se tšhabile, yena le bakgomana ba gagwe ba hlanoga ba re: “E bago re dirile eng? Re lesitše Baisraele ba sepela, gomme re lahlegetšwe ke makgoba!” 6Kgoši a napa a lokiša koloi ya gagwe ya ntwa le madira. 7A tšwa dira ka makoloi a ntwa ka moka a gagwe, a ntšha le makoloi a ntwa a makgolo a a selelago a mošate, a a laolwago ke balaodi ba bogale. 8Morena a thatafatša pelo ya kgoši, a hlomara Baisraele bao ba bego ba sepela ba šireleditšwe ke Morena. 9Madira a Baegepeta ka dipere le makoloi a ntwa le banamedi ba dipere ka moka ba hlomara Baisraele ba ba ba fihla go bona, moo ba bego ba hlomile mešaša lebopong la Lewatle la Mahlaka, kgauswi le Pi-Hagirote le Baale-Tsefone.

10Ge Baegepeta ba batamela, Baisraele ge ba lebelela, ba bona kgoši le madira a gagwe a ba wela. Ba tšhoga kudu, ba llela go Morena ba nyaka thušo. 11Ba botšiša Moshe ba re: “Na go be go se ne mabitla kua Egepeta? A o re tlišitše mono lešokeng gore re tle re hwele gona? Bona tše o re dirilego tšona ka go re ntšha Egepeta! 12A ga se ra go botša pele re huduga Egepeta gore re tla welwa ke tšona tše? Re go boditše ra re o re tlogele re iphelele re le makgoba a Baegepeta. Go ka be go bile kaone go iphelela re le makgoba go phala ge re tlilo hwela mo lešokeng.”

13Moshe a ba fetola a re: “Se boifeng! Emang le tie, gomme le tla bona se Morena a tlago go se dira go le phološa lehono; le ka se tsoge le bone Baegepeta ba gape. 14Morena o tla le hlabanela, mme lena le ka se itapiše ka selo.”

15Morena a re go Moshe: “Le reng le lla le nyaka thušo? Laela setšhaba se rutlologele pele. 16Wena o emiše lepara la gago, o le lobalatše ka godimo ga lewatle. Meetse a tla arogana, mme Baisraele ba tla tshela lewatle mo go omilego. 17Ge e le nna ke tla re go thatafatša pelo tša Baegepeta, ba tsenelela morago ga Baisraele, gomme go fenya kgoši ga ka le madira a gagwe le makoloi a gagwe a ntwa le banamedi ba gagwe ba dipere go tla nkgodiša. 18Baegepeta ba tla tseba gore ke nna Morena ge ke ithopela kgodišo ka go fenya kgoši le makoloi a ntwa le banamedi ba gagwe ba dipere.”

19Morongwa wa Modimo yo a bego a etile madira a Israele pele, a ya ka morago ga Baisraele. Le thololo ya leru ya rotologa go fihlela e ema 20kgathe ga Baegepeta le Baisraele. Leru la dira leswiswi pele ga Baegepeta, mola Baisraele bona le ba bonegela.14:20 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Leru ... bonegela.” Seheberu ga se kwagale gabotse. Ka gona madira a Baegepeta le a Baisraele a se ke a batamelana bošego bjoo ka moka.

21Moshe a emiša letsogo ka godimo ga lewatle, gomme Morena a budulela lewatle morago ka phefo ye maatla ya bohlabela. Ya tšutla bošego ka moka, gomme moo e bego e le lewatle gwa fetoga naga ye e omilego. Meetse a aroganywa, 22

14:22
1 Bakor. 10:1-2
Bah. 11:29
gomme Baisraele ba tshela lewatle mo go omilego, mme meetse e le maboto ka mathoko. 23Baegepeta ba ba hlomara, ba tsenelela lewatleng ka dipere le makoloi a ntwa le banamedi ba dipere ka moka. 24Ka masa Morena a okamela madira a Baegepeta a le thololong ya mollo le leru, a ba gakantšha. 25A dira gore maotwana a makoloi a bona a ntwa a tanywe, ba ritše ka bothata bjo bogolo. Baegepeta ba ba ba re: “Morena o hlabanela Baisraele. A re ba gomeleng!”

26Morena a re go Moshe: “Emiša letsogo la gago ka godimo ga lewatle, gomme meetse a tla boa a pitametša Baegepeta le makoloi a bona a ntwa le banamedi ba dipere.” 27Ka gona Moshe a emiša letsogo ka godimo ga lewatle, gomme ge letšatši le hlaba, meetse a boela seemong sa ona sa ka mehla. Baegepeta ba katana go tšwa meetseng, eupša Morena a ba lahlela ka gare ga lewatle. 28Meetse a boa a pitametša makoloi a ntwa le banamedi ba dipere le madira ka moka a Baegepeta a a bego a hlomere Baisraele go tsenelela lewatleng; gwa se phonyokge le o tee. 29Ge e le Baisraele bona ba tshela lewatle mo go omilego, mme meetse e le maboto ka mathoko.

30Letšatšing leo Morena o phološitše Baisraele diatleng tša Baegepeta, gomme Baisraele ba bona Baegepeta ba hwile lebopong la lewatle. 31Ba bona maatla a magolo ao ka ona Morena a fentšego Baegepeta, gomme setšhaba sa boifa Morena; ba dumela go Morena le go mohlanka wa gagwe, Moshe.

15

Kopelo ya Moshe

151

15:1
Kut. 15:3
Ke moo Moshe le Baisraele ba opeletšego Morena kopelo ye:

“A ke opelele Morena kopelo,

gobane o fentše ka mokgwa wo o makatšago;

pere le monamedi o lahletše lewatleng.

2

15:2
Pes. 118:14
Jes. 12:2
Morena ke molwedi wa ka yo maatla;

ke yena yo a mphološitšego.

Ke Modimo wa ka, ke tla mo reta,

ke Modimo wa tate, ke tla mo godiša.

3Morena ke mohlabani;

Morena ke leina la gagwe.

4“Madira a kgoši ya Egepeta le makoloi a ntwa o kgoromeleditše lewatleng;

bagalegale ba gagwe ba sobeletšwa Lewatleng la Mahlaka.

5Maphoto a lewatle a ba ribegetša;

ba tekela ntshobeleleng bjalo ka leswika.

6“Morena, letsogo la gago la go ja ke le maatlamaatla;

letsogo la gago la go ja, Morena,

le roboketša manaba.

7O uša manaba a gago o rokame ka bogoši;

pefelo ya gago e tuka bogale,

ya tšhuma bjalo ka hlaga.

8O budutše ka dinko,

meetse a kgobokana;

maphoto a kubuga,

a ema bjalo ka meboto,

botengteng bja lewatle bja thema.

9Lenaba le rile:

‘Ke tla ba hlomara ka ba swara;

ke tla abaganya thoto tša bona,

ka tšea tšohle tše ke di kganyogago;

ke tla bekenya tšhoša ya ka

ka ba gapagapa.’

10Eupša o budutše gatee, Morena,

meetse a pitametša Baegepeta;

ba teka bjalo ka morodi

meetseng a mašoro.

11“Morena, ke mang gare ga medimo yo a swanago le wena?

Ke mang a swanago le wena,

Yomokgethwakgethwa?

Ke mang a dirago mehlolo le ditiro tše šiišago tše maatla bjalo ka tša gago?

12O otlolotše letsogo la gago la go ja,

lefase la metša manaba a rena.

13Setšhaba se o se phološitšego

o se etile pele ka potego,

ka mo o se holofeditšego;

ka maatla a gago o se hlahlile,

wa se goroša nageng ya gago ye kgethwa.

14Baditšhaba ba kwele,

mme ba thothomela ka poifo;

Bafilista ba swerwe ke motlhakgaselo.

15Magoši a Edomo a tšhogile;

banna ba dinatla ba Moaba ba a tlekatleka;

badudi bohle ba Kanana ba nolega moko.

16Letšhogo le poifo di ba wela godimo.

Ba bona maatla a gago, wena Morena,

mme ba tsetseana ka poifo,

go fihlela setšhaba sa gago se feta,

sona setšhaba se o se lokolotšego bokgobeng.

17O a ba goroša mme wa ba hloma thabeng ya gago,

felo moo, wena Morena,

o ikgethetšego bodulo, e lego Tempele ye,

wena Mong wa ka,

o e agilego ka noši.

18Wena Morena, o tla buša ka mehla yohle.”

19Ba opetše bjalo ka gobane dipere tša kgoši le makoloi a gagwe a ntwa le banamedi ba gagwe ba dipere ba ile ba tsenelela ka lewatleng. Morena a thenkgolla lewatle la ba pitametša, mola Baisraele bona ba ile ba iphetela mo go omilego gare ga lewatle.

Kopelo ya Miriamo

20Moprofeta Miriamo, kgaetšedi ya Arone, a tšea moropa a o pidinya, basadi ka moka ba mo latela ka ya bona ba bina. 21Miriamo a ba opelela a re:

“Opelelang Morena kopelo,

gobane o fentše ka mokgwa wo o makatšago;

pere le monamedi o lahletše lewatleng.”

Meetse a a galakago

22Go tloga moo Lewatleng la Mahlaka, Moshe o etile Baisraele pele, ba ya lešokeng la Shure. Ba sepela leeto matšatši a mararo lešokeng ba sa hwetše meetse. 23Ka morago ba fihla felo mo go bitšwago Mara,15:23 “Mara” Leina le ka Seheberu le ra go re “galaka”. fela meetse a gona a be a galaka kudu mo a bego a pala ka ganong. Ke ka lebaka leo felo fao go bitšwago Mara. 24Batho ba ngongoregela Moshe ba re: “Re tlilo nwang?” 25Moshe a rapela a llela Morena, gomme Morena a mo laetša kotana ye Moshe a ilego a e lahlela meetseng, mme meetse ya ba a mabose.

Gona fao Morena a ba fa melao le ditaelo, a ba a ba leka ba le gona fao. 26A re: “Ge le ka ntheeletša gabotsebotse, la dira tše ke bonago di lokile, la phetha ditaelo tša ka, gona nka se le otle le ka bjo botee bja malwetši ale ke otlilego Baegepeta ka ona. Gobane ke nna Morena, Moalafi wa lena.”

27Go tloga moo ba fihlile Elime, felo ga methopo ye lesome le ye mebedi, le mehlare ya mepalema ye masome a a šupago; ba hloma mešaša ya bona moo kgauswi le meetse.