Sepedi 2000 (NSO00)
10

Tšie

101Morena a re go Moshe: “Eya go kgoši, gobane ke nna ke mo reteditšego pelo, yena le bakgomana ba gagwe, gore ke tle ke dire mehlolo ye ya ka gare ga bona, 2le gore wena o tle o kgone go botša bana ba gago le ditlogolo ka moo ke dirilego Baegepeta diebela ge ke dira mehlolo. Lena ka moka le tla tseba gore ke nna Morena.”

3Ka gona Moshe le Arone ba ya go kgoši, ba fihla ba re go yena: “Morena, Modimo wa Baheberu, o re: ‘O tla gana go fihla neng go ineela go nna? Lesa setšhaba sa ka se sepele, gore se yo nkhunamela. 4Ge o fela o gana, gona nna ke tla romela tšie nageng ya gago ka la ka moswane. 5E tla ba leru la tšie gomme ya pipetša gohle fase gwa hloka le bobono. E tla ja se sengwe le se sengwe se se le šaletšego mola sefako se rothotha, le mohlare wo mongwe le wo mongwe wa lena wo o rego o a hloga o tla lewa. 6Tšie e tla tlala nywakong ya gago le ya bakgomana ba gago le ya Baegepeta ka moka. E tla ba sehlogo kudu go fetiša ka moo borrago le borakgolwago ba kilego ba bona.’ ” Moshe a furalela kgoši a sepela.

7Bakgomana ba re go kgoši: “Na monna yo o tla re tshwenya go fihlela neng? Lesa banna ba Baisraele ba sepele gore ba yo khunamela Morena Modimo wa bona. Afa o a lemoga gore naga ya Egepeta e šetše e senyegile?”

8Ka gona Moshe le Arone ba bušetšwa pele ga kgoši, gomme kgoši ya re go bona: “Sepelang le yo khunamela Morena Modimo wa lena! Le re ke bomang ba ba yago?”

9Moshe a mo fetola a re: “Rena ka moka re tla ya le bana ba rena le batšofadi ba rena. Re tla tšea barwa le barwedi ba rena le dihuswane tša rena le dikgomo tša rena ka moka, ka gobane re nyaka go yo direla Morena monyanya.”

10Kgoši ya re: “Ruri, ke ena ka Morena gore nka se le lese la tšea basadi le bana ba lena! Go molaleng gore le fehla mpherefere. 11Ke a gana! A go ye banna fela go yo khunamela Morena, ge e ka ba seo ke se le se nyakago.” Ba napa ba lelekwa pele ga kgoši.

12Morena a re go Moshe: “Emišetša letsogo la gago godimo ga naga ya Egepeta gore tšie e tle. Yona e tla udubatša naga, ya ja dibjalo ka moka, tšohle tše di šetšego mohla wola wa sefako.” 13Ka gona Moshe a emiša lepara la gagwe, gomme Morena a tsoša phefo ye e tšwago bohlabela, ya tšutla nageng letšatši leo ka moka le bošego bjoo ka moka. Ge go esa ke ge e tlišitše tšie. 14

10:14-15
Kut. 9:2-3
Tšie ya tla e le metšhitšhitšhitšhi ya aparela naga ka moka. E be e le motšhitšhi wo mogologolo wo o bego o se wa ke o bonwa, goba wo o kago tsoga o bonwe gape. 15Tšie ya pipetša naga, naga ya šala e fifetše; ya ja dibjalo le dienywa tšohle mehlareng tšeo sefako se di tshetšego. Gwa se ke gwa šala le lehlašana goba bjanyana bjo botalana nageng ka moka ya Egepeta.

16Kgoši ya phakiša ya bitša Moshe le Arone ya re: “Ke senyeditše Morena Modimo wa lena, le lena ke le senyeditše. 17Hle, ke a le rapela, ntebaleleng bosenyi bja ka mo lekgatheng le e be moka, gomme le rapeleng Morena Modimo wa lena, gore a upše a tloše kotlo ye ya go bolayago dimela tšohle.” 18Moshe a re go tloga fao pele ga kgoši a rapela Morena. 19Gomme Morena a fetoša phefo yela ya bohlabela a e dira phefo ye maatla ya bodikela; ya rwalelela tšie ya e gogolela ka Lewatleng la Mahlaka.10:19 “Lewatleng la Mahlaka” Lebelela “Lewatlekhubedu” mo go Eks. 13:18. Le e tee tšie ya se hlwe e bonwa nageng ya Egepeta ka moka. 20Fela Morena a thatafatša pelo ya kgoši, gomme ya gana go lesa Baisraele ba sepela.

Leswiswi

21Morena a re go Moshe: “Emišetša letsogo la gago leratadimeng, gomme go tla wa leswiswi le legolo la go phopholwa la apeša naga ya Egepeta.” 22

10:22
Pes. 105:28
Kut. 16:10
Moshe a emišetša letsogo leratadimeng, gwa wa kgampipi ya leswiswi nageng ya Egepeta ka moka la tšea matšatši a mararo. 23Baegepeta ba se ke ba kgona go bonana, gwa se ke gwa ba le o tee a tšwago ntlong ya gagwe lebakeng leo. Baisraele ka moka bona ba be ba na le seetša mo ba dulago gona.

24Kgoši ya bitša Moshe ya re: “Sepelang le yo khunamela Morena; le basadi le bana ba lena ba ka no ya le lena. Ge e le dihuswane le dikgomo tša lena tšona le di tlogele mo.”

25Moshe a mo fetola a re: “Gona wena o swanetše go re fa diruiwa tša dihlabelo tša go tšhungwa ka moka le tša dihlabelo tše dingwe go direla Morena Modimo wa rena. 26Diruiwa tša rena le tšona di swanetše go ya le rena, go se šale le se tee, gobane mo go tšona re tla hlaola tšeo ka tšona re tlago direla Morena Modimo wa rena. Le gona rena ka noši re ka se kgone go tseba pele re fihla kua gore ke dife tšeo ka tšona re swanetšego go direla Morena.”

27Morena a thatafatša pelo ya kgoši, gomme kgoši a gana go ba lesa ba sepela. 28Kgoši ya befelelwa Moshe ya re: “Tloga mo! O hlokomele gore ke se hlwe ke go bona! Tšatši le ke go bonago o tla hwa!”

29Moshe a mo fetola a re: “O boletše taba! Nnaena o ka se hlwe o mpone.”