Sepedi 2000 (NSO00)
8

Bajuda ba botšwa gore ba itwele

81Ka lona letšatši leo Kgoši Zerksese a fa Mohumagadi Estere thoto ka moka ya Hamane, lenaba lela la Bajuda. Estere a botša kgoši gore Mordekai ke leloko labo, gomme go tloga tšatšing leo Mordekai a dumelelwa gore a tle pele ga kgoši. 2Kgoši a khwamola palamonwana ya gagwe ye e nago le sekibo sa gagwe, yela a bego a e amogile Hamane, gomme a e nea Mordekai. Estere a bea Mordekai mohlokomedi wa thoto yela ya Hamane.

3Estere a bolela le kgoši gape a itahletše maotong a gagwe mme a lla. A mo kgopela gore a dire se sengwenyana go thibela maanomabe ale Hamane, Moagaga, a bego a a logetše Bajuda. 4Kgoši a mo šupa ka molamo wa gagwe wa gauta, ka gona yena a ema a re: 5“Ge eba o dumela, kgoši, mme ke go kgahla, le ge eba o bona e le taba ye e lokilego, gona a go ngwalwe pego go thibela gore ditaelo tša Hamane di se ke tša phethwa, ditaelo tšela morwa wa Hamedatha, Moagaga, a di ntšhitšego tša gore Bajuda ka moka mmušong wa kgoši ba fedišwe. 6Nka kgotlelela bjang ge kotsi ye e ka wela setšhaba sa gešo, gomme le yona meloko yešo ya bolawa?”

7Ke moo Kgoši Zerksese a boditšego Mohumagadi Estere le Mordekai, Mojuda, a re: “Bonang, ke fegile Hamane ka lebaka la maanomabe a a bego a ikemišeditše go a dira Bajuda, gomme Estere ke mo file thoto ya gagwe. 8Eupša pego ye e ntšhitšwego ka leina la kgoši gomme e gatišitšwe ka sekibo sa mošate e ka se kgone go hlanošwa. Fela lena le ka no ngwalela Bajuda se le se ratago; ebile le ka no se ngwala ka leina la ka la ba la gatiša ka sekibo sa mošate.”

9Seo se diregile ka letšatši la masome a mabedi le metšo ye meraro mo kgweding ya boraro, kgwedi ya Sibane. Mordekai o ile a bitša bangwaledi ba kgoši gomme ba ngwalela Bajuda, babušiši, balaodi le bakgomana ba dilete tšela tše 127, go tloga India go ba go yo fihla Etopia. Mangwalo ao a be a ngwaletšwe selete se sengwe le se sengwe ka polelo ya sona le mongwalelo wa sona, le Bajuda ka polelo ya bona le mongwalelo wa bona. 10Mordekai a dira gore mangwalo ao a ngwalwe ka leina la Kgoši Zerksese, gomme a a gatiša ka sekibo sa mošate. A išwa ke banamedi ka dipere tša mošate tša lebelo.

11Mangwalo ao a be a re kgoši o dumelela Bajuda motseng wo mongwe le wo mongwe gore ba ka kgobokana gore ba tle ba itšhireletše. Ge ba ka hlaselwa ke banna ba ba itlhamilego ba setšhaba se sengwenyana, seleteng sefe le sefe, ba ka itwela mme ba ba fediša gotee le basadi le bana ba bona; ba ka ba swielela ba ba thopela dithoto. 12Tumelelo yeo e be e swanetše go phethagatšwa dileteng ka moka tša kgoši ka lona letšatši lela le kgethetšwego go feleletša Bajuda, e lego la lesome le metšo ye meraro la Adara, kgwedi ya lesome le metšo ye mebedi. 13Pego yeo e be e swanetše go phatlalatšwa e le molao gomme e tsebagatšwe bathong bohle dileteng ka moka, gore ge letšatši leo le fihla e be gobane Bajuda ba itokišeditše go itefeletša manabeng a bona. 14Ka taelo ya kgoši banamedi ba ile ba namela dipere tša mošate gomme ba tloga ka lebelo la pekwa. Pego yeo e ile ya phatlalatšwa le gona kua Susa, motsemošate.

15Mordekai a tloga mošate a apere diaparo tša bogoši tša mmala wa serolana le wo mošweu, le seaparo sa lešela le boletiana la bohwibidu bja moretele, a rwele le mphapahlogo wo mogolo wa gauta. Ke moo motse wa Susa o ilego wa goa ka lethabo le mekgolokwane. 16Bajuda ba be ba tletše lethabo, dipelo tša bona di edile, ba imologile, ba šetše ba ikwa ba fentše. 17Metseng yohle le dileteng tšohle, kae le kae mo pego yeo ya kgoši e ilego ya balwa gona, Bajuda ba ile ba ba le letšatši la go khutša la lethabo. Ba keteka monyanya ba thabile. Gabotsebotse batho ba bangwe ba bantši ba ile ba ipitša Bajuda, ka gobane bjale ba be ba ba boifa.