Sepedi 2000 (NSO00)
7

71Ka gona kgoši le Hamane ba yo ja le Estere 2la bobedi. Ya re ge go nwewa beine kgoši a botšiša Estere gape a re: “Bjale ge, Mohumagadi Estere, o nyaka eng? Mpotše, gomme o tla fiwa se o se kgopelago, le ge e ka ba seripa sa mmušo.”

3Mohumagadi Estere a mo fetola a re: “Ge eba ke go kgahla ebile o dumela go theeletša kgopelo ya ka ya bošuana, kgoši, ke no kgopela gore nna le setšhaba sa gešo re phele. 4Nna le setšhaba sa gešo re rekišitšwe gore re fedišwe. Gomme ge nkabe re rekišitšwe gore re be makgoba nkabe ke ile ka ikhomolela; eupša re šetše re le kgauswi le go fedišwa, go swielelwa, gomme lenaba leo le ka se kgone go lefa kgoši tahlegelo yeo.”7:4 Mohlomongwe go swanetše go balwa “gomme ... yeo” Seheberu ga se kwagale gabotse.

5Ke moo Kgoši Zerksese a botšišitšego Mohumagadi Estere a re: “Ke mang yo a ka bago le bogajana bja go dira taba ya mohuta woo? Na monna yoo o kae?”

6Estere a mo fetola a re: “Motlaiši le lenaba la rena ke yena monna yo mobe yo, Hamane!”

Hamane a gakanega pele ga kgoši le mohumagadi. 7Ke moo kgoši a emeletšego a galefile, gomme a tšwela ntle a ya ka serapeng sa mošate. Hamane a bona gore kgoši o ikemišeditše go mo otla ka lebaka la bobe bjoo; ka gona yena a šala a kgopela Mohumagadi Estere gore a se ke a bolawa. 8Hamane o be a sa tšo itahlela fase setulong se Estere a bego a dutše go sona a kgopela tshwarelo, ge kgoši a boela ka phapošing a etšwa ka serapeng. Ge kgoši a bona seo a goa a re: “Na monna yo o nyaka go kata mohumagadi gona mo pele ga ka, ka lapeng la ka?”

Kgoši a sa tšo bolela bjalo ya ba baamogwabonna ba khurumetša Hamane hlogo. 9Gomme yo mongwe wa bona yo a bitšwago Harbona a re: “Gape Hamane ebile o epetše kota kua ga gagwe ya go tlo fega Mordekai yo a kilego a begela Estere gore kgoši o tlile go bolawa. Botelele bja yona ke dimetara tše masome a mabedi le metšo ye meraro.”

Kgoši a ba laela a re: “Fegang Hamane go yona!”

10Ka gona Hamane a fegwa koteng ye a bego a e epetše gore a tle a fege Mordekai go yona. Ya ba gona pefelo ya kgoši e okobalago.