Sepedi 2000 (NSO00)
6

Kgoši o hlompha Mordekai

61Bjona bošegong bjoo kgoši a lala a se a robala, ka gona a laela gore puku ya ditaba tša mmušo e tlišwe go yena gomme a e balelwe. 2

6:2
Est. 2:21-22
Karolong ye e ilego ya balwa go be go na le ditaba tša ka moo Mordekai a kilego a utolla maanomabe a go bolaya kgoši, maanomabe a Bigtana le Tereshe, baamogwabonna ba babedi ba mošate bale ba bego ba leta diphapoši tša kgoši. 3Kgoši a botšiša a re: “Na Mordekai re ile ra mo hlompha ra ba ra mo putsa bjang tabeng yeo?”

Bahlanka ba gagwe ba mo fetola ba re: “Ga se a ka a direlwa selo.”

4Kgoši a ba botšiša a re: “Kgane go na le yo mongwe wa bakgomana mo mošate?”

Gomme Hamane o be a sa tšo fihla kgorong. Yena o be a tlile go kgopela kgoši gore Mordekai a fegwe koteng yeo e bego e šetše e epetšwe. 5Ka gona bahlanka ba mo fetola ba re: “Hamane o gona mo mme o nyaka go go bona.”

Kgoši a re: “A a tsene.”

6Ke moo Hamane a tsenego, gomme kgoši a re go yena: “Go na le motho yo mongwe yo ke tlogago ke nyaka go mo hlompha. A motho yoo ke mo direle eng?”

Hamane a ipotšiša a re: “Na e ka ba mang yo kgoši a nyakago go mo hlompha ka mokgwa wo? Ke nna, ga go yo mongwe.”

7-8Ke gona a fetotšego kgoši a re: “A diaparo tša bogoši di tlišetšwe monna yoo, tšona diaparo tše wena mong o di aparago. A pere ya gago e rwešwe sekgabišo6:7 “sekgabišo” Mohlomongwe ke mohuta wo mongwe wa mphapahlogo. sa bogoši. 9Bjale o laele yo mongwe wa bakgomana ba gago ba bagolo gore a apeše monna yoo diaparo tšeo, a mo hlahle a mo putliše lepatlelo la motse monna yoo a nametše pere yela. Gomme ge ba putla mokgomana yoo a tšame a goa a re: ‘Bonang ka moo kgoši a putsago monna yo a ratago go mo hlompha!’ ”

10Gomme kgoši a re go Hamane: “Itlhaganele o yo tšea diaparo tšeo le pere, gomme o hlomphe Mordekai, Mojuda, ka go mo direla tšohle tše o di boletšego. O tla mo hwetša a dutše lesorong la kgoro ya mošate.”

11Ke moka Hamane a yo tšea diaparo tšeo le pere. A apeša Mordekai diaparo tšeo, gomme Mordekai a namela pere yela, mme Hamane a mo putliša lepatlelo la motse a goa a re: “Bonang ka moo kgoši a putsago monna yo a ratago go mo hlompha!”

12Ka morago ga moo Mordekai a gomela lesorong la kgoro ya mošate, mola Hamane yena a potlakela lapeng la gagwe a ikhurumeditše hlogo a nyamile. 13A fihla a botša mosadi wa gagwe le bagwera bale ba gagwe ka moka tšohle tše di mo hlagetšego. Ke moo mosadi le bagwera bale ba gagwe ba mahlajana ba itšego go yena: “Ke gona ge o thoma go ušwa ke Mordekai. Yena ke Mojuda, gomme o ka se mo kgone. Ruri, o ka se mo dire selo.”

Hamane o a bolawa

14Ba re ba sa bolela, baamogwabonna ba mošate ba tsena ba itlhaganetše ba tlile go iša Hamane monyanyeng ga Estere.