Sepedi 2000 (NSO00)
5

Estere o laletša kgoši le Hamane gore ba tle monyanyeng

51Ka letšatši la boraro la ge Estere a itima dijo, a apara diaparo tša gagwe tša bohumagadi gomme a tsena ka lapeng la mošate, a ya a ema moo a lebane le phapoši ye setulo sa bogoši se se bego se le ka go yona. Kgoši yena o be a le ka gare, a dutše setulong sa gagwe sa bogoši a lebane le mojako. 2Ya re ge kgoši a bona Mohumagadi Estere a eme lapeng, a mo lebelela ka botho gomme a mo šupa ka molamo wa bogoši wa gauta. Ke moka Estere a batamela a kgwatha ntlha ya wona. 3Kgoši a napa a mmotšiša a re: “Molato ke eng, Mohumagadi Estere? Mpotše se o se nyakago, gomme o tla se fiwa le ge e ka ba seripa sa mmušo wa ka.”

4Estere a mo fetola a re: “Ge o dumela, kgoši, o tle le Hamane lehono monyanyeng wo ke go direlago wona.”

5Kgoši a nama a laela Hamane gore a tle ka pela, gore ba tle ba phethe se Estere a se kgopetšego. Ka gona kgoši le Hamane ba ya monyanyeng woo ga Estere. 6Ya re ge go nwewa beine kgoši a re go Estere: “Mpotše se o se nyakago, gomme o tla se fiwa. Ke tla go fa se o se kgopelago, le ge e ka ba seripa sa mmušo wa ka.”

7Estere a mo fetola a re: 8“Ge o le yo botho go nna, kgoši, mo e lego gore o ka mpha se ke se kgopelago, gona o tle le Hamane bosasa monyanyeng wo mongwe wo ke tlago le direla wona. Ke ka nako yeo moo ke tlago go botša, kgoši, se ke se nyakago.”

Hamane o loga maano a go bolaya Mordekai

9Ge Hamane a tloga moo monyanyeng o be a thabile, pelo ya gagwe e le ye tšhweu. Eupša a bona Mordekai lesorong la kgoro ya mošate, gomme ya re ge Mordekai a sa emelele, le gona a sa bontšhe gore o a mo hlompha, a mo tukela bogale. 10Eupša a no itshwara, a ya gae. A laletša bagwera ba gagwe gore ba tle lapeng la gagwe, gomme a kgopela Sereshe, mosadi wa gagwe, gore a be nabo. 11O ile a ba kgantšhetša ka moo a humilego, ka moo a nago le barwa ba bantši, ka moo kgoši a mo hlatlošeditšego maemong a godimo, le ka moo yena a fetago bakgomana le bahlanka ba kgoši ka gona. 12Hamane a tšwela pele a re: “Go feta moo, Mohumagadi Estere ga se a direla motho monyanya ge e se nna fela le kgoši, gomme le bosasa re sa laleditšwe. 13Eupša tšeo ka moka ga di nkgotsofatše ge ke sa bona Lejuda lela ba rego ke Mordekai le dutše lesorong la kgoro ya mošate.”

14Ke moo mosadi le bagwera bale ba gagwe ka moka ba mmoditšego ba re: “A go epelwe kota ya botelele bja dimetara tše masome a mabedi le metšo ye meraro. Ke moo bosasa mosong o ka kgopelago kgoši gore Mordekai a fegwe go yona, ka morago wa ya monyanyeng o thabile.” Hamane a bona taba yeo e le ye botse, gomme a laela gore kota yeo e epelwe.