Sepedi 2000 (NSO00)
3

Hamane o loga maano a go bolaya Bajuda

31Ka morago ga lebaka Kgoši Zerksese a hlatlošetša monna yo mongwe wa go bitšwa Hamane maemong a botonakgolo. Hamane yo e be e le morwa wa Hamedatha, Moagaga.3:1 “Moagaga” Agaga e be e le kgoši ya Baamaleke; setšhaba sa gagwe e be e le lenaba la Baisraele go tloga kgale. 2Kgoši o ile a laela bahlanka ba gagwe ka moka gore ba hlomphe Hamane ka go mo khunamela le go mo obamela. Ka moka ba ile ba dira bjalo ka ntle ga Mordekai, yo a ilego a gana. 3Bahlanka ba bangwe ba mošate ba mmotšiša gore o ganelang go phetha taelo ya kgoši; 4gomme letšatši le lengwe le le lengwe ba fela ba mmotša taba yeo, fela yena a se ba theeletše. O be a ba fetola a re: “Ke nna Mojuda, gomme nka se khunamele Hamane.” Bona ba nama ba botša Hamane, ba maketše gore na o tla kgotlelela se Mordekai a se dirago. 5Hamane o ile a galefa ge a lemoga gore Mordekai o gana go mo khunamela le go mo obamela, 6gomme ge a ekwa gore Mordekai ke Mojuda, a ikemišetša go otla le Bajuda ba bangwe, e sego Mordekai a nnoši. Ka gona a loga maano a go bolaya Mojuda yo mongwe le yo mongwe mo mmušong wa Persia ka moka.

7Ka ngwaga wa lesome le metšo ye mebedi wa pušo ya Kgoši Zerksese, kgweding ya mathomo ya Nisane, Hamane a laela gore go dirwe matengwa, ona a be a bitšwa “purime”, gore a tsebe kgwedi le letšatši le le swanetšego la go phetha morero woo wa gagwe. Gwa ntšhwa letšatši la lesome le metšo ye meraro la kgwedi ya lesome le metšo ye mebedi, kgwedi ya Adara.

8Ke moo Hamane a boditšego kgoši a re: “Go na le setšhaba se sengwenyana se se gašanego le ditšhaba tše di lego dileteng ka moka tša mmušo wa gago. Ba na le mekgwa ye e sa swanego le ya ditšhaba tše dingwe. Godimo ga moo ga ba phethe melao ya mmušo wa kgoši; ka gona, ga wa swanela go ba lesa. 9Ge o dumela, kgoši, a go bewe molao wa go re ba fedišwe. Ge o ka dira seo, ke tla tliša silibera ya dikilokramo tše dikete tše makgolo a mararo matlotlong a mošate tša go sepediša ditaba tša mmušo.”

10Kgoši a khwamola palamonwana ya gagwe ye e bego e tlokilwe sekibo sa mošate a e nea Hamane, lenaba la Bajuda, morwa wa Hamedatha, Moagaga. 11Kgoši a re go yena: “Tšhelete yeo itshwarele yona; setšhaba seo sona o dire ka sona se o se ratago.”

12Ka gona, ka letšatši la lesome le metšo ye meraro la kgwedi ya mathomo, Hamane a bitša bangwaledi ba kgoši a ba botša pego ye e swanetšego go fetolelwa mebolelong le mengwalong yohle ye e šomišwago mmušong wa kgoši, le go romelwa go dintona, balaodi le bakgomana ka moka. Pego ye e ile ya phatlalatšwa ka leina la Kgoši Zerksese, gomme ya kibja ka palamonwana ya gagwe. 13Dikitimi di ile tša fihliša pego yeo seleteng se sengwe le se sengwe sa mmušo. Yona e be e re Bajuda ka moka – ba bafsa le ba bagolo, basadi le bana – ba fedišwe ka letšatši le tee, letšatši la lesome le metšo ye meraro la kgwedi ya Adara. Ba bolawe ntle le lešoko, gomme dithoto tša bona di thopše. 14Pego yeo e be e swanetše go dirwa molao mme e begwe phatlalatša seleteng se sengwe le se sengwe, gore mang le mang a be a itokišitše ka letšatši leo.

15Ka taelo ya kgoši molao woo o ile wa begwa phatlalatša Susa, motsemošate, gomme dikitimi tša akgofa tša iša pego yeo dileteng tšohle. Kgoši le Hamane bona ba itulela ba nwa, mola motse wa Susa o le gare o huduega.