Sepedi 2000 (NSO00)
1

Mohumagadi Bashti o nyatša Kgoši Zerksese

11-2

1:1
Esra 4:6
Kgoši Zerksese o be a buša dilete tše 127, go tloga India go ba go yo fihla Etopia, a le setulong sa gagwe sa bogoši kua Susa, motsemošate.

3Ka ngwaga wa boraro wa pušo ya gagwe a direla babušiši ba gagwe ka moka le bahlanka monyanya. Madira a Persia le a Media a be a le gona, gotee le bakgomana le bahlankedi ba dilete tša gagwe. 4A ba bontšha mahumo a kgoro ya mošate gotee le botse bja yona le bogolo bja bogoši bja gagwe matšatši a mantši, e lego a lekgolo le masome a seswai.

5Ka morago ga moo a direla banna ka moka, bahumi le badiidi, ba motsemošate Susa monyanya. Wona wa tšea matšatši a a šupago o swaretšwe lebaleng le le lego ka serapeng sa mošate. 6Kgoro ya gona e be e kgabišitšwe ka digaretene tša lešela la mmala wo mošweu le wo serolane tše di kgokeletšwego mefsiring ya silibera mo dikokwaneng tša magakabje ka dithapo tša lešela le boletiana la bohwibidu bja moretele. Ditulo tša gauta le silibera di be di beilwe lebaleng leo lebato la lona le bego le batetšwe ka magakabje, maswikana a mahwibidu, perela le thekoise. 7Dino di be di tlišwa ka dinwelo tše di sa swanego tša gauta, gomme beine ya mošate e le ye ntši. 8Motho o be a sa lekanyetšwe dino; kgoši o be a laetše bahlanka ba mošate gore yo mongwe le yo mongwe a nwe ka mo a ratago ka gona.1:8 “Motho o be a sa lekanyetšwe ... ratago ka gona.” goba “Eupša go be go se motho yo a gapeletšwago go nwa; kgoši o be a laetše bahlanka ba mošate gore yo mongwe le yo mongwe a nwe kudu goba gannyana ka moo a ratago ka gona.”

9Ka kua lapeng la mošate Mohumagadi Bashti le yena o be a diretše basadi monyanya.

10Ka letšatši la bošupa la monyanya, ge kgoši a ikhoretše dino, a bitša banna ba ba šupago ba ba amogilwego bonna ba e bego e le bahlanka ba gagwe ba bagolo, Mehumane, Biseta, Harbona, Bigta, Abagtha, Setare le Karkase. 11A ba laela gore ba tliše Mohumagadi Bashti a rwele mphapahlogo wa gagwe wa bogoši. Gape mohumagadi yoo e be e le mosadi yo mobotse, gomme kgoši a nyaka go kgantšhetša bakgomana le baeng ba gagwe ka moka botse bja gagwe. 12Eupša ya re ge bahlanka bao ba botša Mohumagadi Bashti se kgoši a se laetšego, yena a gana go tla. Gomme seo sa befediša kgoši kudu.

13Kgoši o be a tlwaetše go kgopela keletšo ye e nepagetšego mabapi le ditaba tša molao le toka; ka gona a bitša baeletši ba gagwe bao ba bego ba tseba ditaba. 14Ba a bego a atiša go kgopela keletšo go bona e be e le Karshena, Shetare, Admatha, Tarshishe, Merese, Marsena le Memugane, bona bakgomana ba ba šupago ba Persia le Media ba e bego e le ba maemo a godimo mmušong. 15A re go banna bao: “Nna, Kgoši Zerksese, ke romile bahlanka ba ka go Mohumagadi Bashti gore ba yo mmotša taelo ya ka, fela yena o ganne go e phetha! Ka molao re dira eng ka yena?”

16Ke moo Memugane a begetšego kgoši le bakgomana ba gagwe a re: “Mohumagadi Bashti ga se a phošetša kgoši fela, o phošeditše le bakgomana ba gagwe – gabotsebotse o phošeditše banna bohle mmušong wohle wa kgoši. 17Mosadi yo mongwe le yo mongwe o tla thoma go nyatša monna wa gagwe ge a ekwa se mohumagadi a se dirilego. Ba tla re: ‘Kgoši Zerksese o laetše Mohumagadi Bashti gore a tle go yena, gomme yena a gana.’ 18Ge basadi ba bakgomana ba mošate wa Persia le Media ba ekwa se mohumagadi a se dirilego, ba tla botša banna ba bona taba ye pele ga ge le tšatši le dikela. Basadi mo gohle ba ka se sa hlompha banna ba bona, mme banna ba tla ba galefela. 19Ge kgoši a dumela, a a bee molao wo o rego Bashti a se sa tsoga a tlile pele ga kgoši. A a laele gore molawana woo o ngwalwe melaong ya Persia le Media gore o se ke wa tsoga o fetošitšwe. Gomme madulo a gagwe a bogoši a a fe mosadi yo mongwe yo a mo phalago. 20Ge molao wo wa kgoši o begwa gohle mmušong wo mogolo wo, mosadi yo mongwe le yo mongwe o tla hlompha monna wa gagwe ka tshwanelo, le ge monna yoo e le mohumi goba modiidi.”

21Kgoši le bakgomana ba gagwe ba ile ba kgahlwa ke keletšo yeo, gomme kgoši a dira se Memugane a se boletšego. 22A romela mangwalo seleteng se sengwe le se sengwe sa kgoši ka mmolelo le mongwalelo wa sona, a a rego1:22 “a a rego” goba “gore” monna yo mongwe le yo mongwe a laole lapa la gagwe, gomme se a se bolelago se phethwe.