Sepedi 2000 (NSO00)
1

11

1:1
Dit. 18:19-21
19:1
Nna, Paulose, yo ka thato ya Modimo ke lego moapostola wa Kriste Jesu, ke dumediša bakgethwa ba ba lego motseng wa Efeso,1:1 Dingwalwakaseatla tše dingwe ga di ne “ba ba lego motseng wa Efeso”. ba ba dumelago go Kriste Jesu, ke re:

2Nke Modimo, Tatagorena, le Morena Jesu Kriste ba le gaugele, ba le fe khutšo.

Dimpho tša go tšwa go Moya ka Kriste

3A go retwe Modimo, Tatago Morena wa rena, Jesu Kriste! Gobane o re šegofaditše ka Kriste ka dimpho tšohle tša legodimong tša go tšwa go Moya. 4Le pele ga ge lefase le hlolwa, Modimo o be a šetše a re kgethile gore re be ba gagwe ka Kriste, gore re tle re be ba bakgethwa ba ba se nago molato mo pele ga gagwe, le ba ba tletšego lerato.

5Modimo o be a šetše a feditše le pelo gore o tla re dira barwa ba gagwe ka Jesu Kriste – seo e le go kgahlwa ga gagwe le maikemišetšo a gagwe. 6Ka fao, a re tumišeng Modimo ka lebaka la kgaugelo ya gagwe ye kgolo, ye e lego mpho ye a re filego yona ka Morwagwe yo a mo ratago. 7

1:7
Bakol. 1:14
Gobane ka madi a Kriste re a lopollwa, seo se ra gore re swarelwa dibe. Modimo, ka ge a re gaugetše gakaaka, 8o re file bohlale bjo bontši le temogo ye ntši.

9O re tsebišitše maikemišetšo a gagwe a sephiri go ya ka leano la gagwe le a bego a šetše a itherile go le phethagatša ka Kriste. 10Lona leano le ke le Modimo a tlago le phethagatša ka nako ya gona, ke la go tlo kopanya dihlolwa tšohle tša legodimong le tša lefaseng, gomme Kriste ya ba hlogo ya tšona.

11Dilo ka moka Modimo o di dira ka maikemišetšo le thato ya gagwe; rena Modimo o re kgethile gore re be ba gagwe ka Kriste, bjalo ka ge a be a beakantše. 12Bjale ge, rena re bilego ba mathomo ba go holofela Kriste, a re tumišeng Modimo ka ge e le yo mogolo gakaaka.

13Ka Kriste le lena le bile ba Modimo mola le ekwa molaetša wa nnete, e lego Taba ye Botse yona e le begetšego tša phološo. Le ile la dumela go Kriste, gomme Modimo a le swaya leswao la gagwe ka go le fa Moya wo Mokgethwa wo a bego a le holofeditše wona. 14Moya wo ke yona peeletšo ya gore re tla fiwa tše Modimo a di holofeditšego ba e lego ba gagwe, gomme seo se re tiišetša gore Modimo o tla lokolla bao e lego ba gagwe. A re mo tumišeng ka ge e le yo mogolo gakaaka!

Thapelo ya Paulose

15Ka lebaka leo, e sa le mola ka kwago ka mo le dumetšego go Morena Jesu le ka mo le ratago badumedi bohle, 16ga se nke ke lese go le lebogela go Modimo ge ke le gopola ke rapela, 17gomme ke kgopela Modimo wa Morena wa rena, Jesu Kriste, yena Raletago, gore a le fe Moya wo Mokgethwa, yo a tlago le hlalefiša, a le utollela Modimo gore le mo tsebe. 18Ke rapela gore a le bonegele menagano, gore le tsebe se le bileditšwego go se holofela, le tsebe ge tše Modimo a tlago di fa badumedi e le tše di makatšago ruri, 19le gore maatla a gagwe mo go rena re dumelago ke a makaakang. Ona maatla a a šomago mo go rena ke ona ale a magolo 20

1:20
Pes. 110:1
a ilego a a šomiša mola a tsoša Kriste bahung a mmea madulong a bogoši kgauswi le yena kua legodimong. 21Ke gona mo Kriste a okametšego magoši ohle a semoya, le balaodi bohle ba semoya, le maatla ohle a semoya, le babuši bohle ba semoya; o na le maemo a a fetago a babuši bohle ba mehleng yeno le ba ye e tlago. 22
1:22
Pes. 8:6
1:22-23
Bakol. 1:18
Modimo o dirile gore tšohle di bušwe ke Kriste, a mo fa kereke gomme a ba hlogo ya tšohle. 23Kereke ke mmele wa Kriste yo a e tlalago, yena Motlalatšohle mo gohle.