Sepedi 2000 (NSO00)
6

61Go na le ye nngwe taba ye e kwešago batho bohloko ye ke e bonago mo lefaseng: 2Ke ge Modimo a efa motho lehumo le thoto le bohlomphegi – tšohle tše motho a di nyakago – fela a se ke a mo dumelela go ipshina ka tšona, di lewe ke motho o šele. Ye taba ke lefeela, ke masetlapelo a magolo. 3Le ge motho a ka tswala bana ba lekgolo a ba a phela nako ye telele, le ge a ka tšofala bjang le bjang, ge a se a ka a ipshina ka menate ya bophelo le gona a se a bolokwa gabotse, gona ke re o phalwa le ke sefolotšana; 4gobane go tswalwa ga sona ga go thuše selo, ga se bone seetša, le go rewa leina ga se rewe, 5le letšatši ga se le bone, ga se tsebe selo, fela se ikhuditše go phala yena. 6Yena, le ge a be a ka phela mengwaga ye sekete a e boeletša a sa ipshine ka bophelo, a ke re o ya felo gotee le sefolotšana?

7Motho o itapiša go dio hwetša diyamaleng, le ge go le bjalo ga a khore. 8Na mohlalefi o phala setlaela ka eng? Modiidi yena go mo thušang go tseba go phedišana le batho? 9Go kgotsofala ka tše o nago natšo go kaone go phala go ba le pelo ye telele, gobane go ba le megabaru le gona ke lefeela, ke go phuthela phefo ka kobo.

10Tšohle tše di lego gona di šetše di theilwe maina, le gona go a tsebja gore motho ke motho, mme a ka se sekišane le yo a mo fetago ka maatla.6:10 “yo a mo fetago ka maatla” Ke go re “Modimo”. 11Go bolela kudu ke go itshwenya, gomme go hola motho ka eng? 12Kgane ke mang yo a tsebago tše di holago motho bophelong bjo bokopana bjo bja go se re selo, bja go feta bjalo ka moriti? Ke mang yo a ka mmotšago se se tlago hlaga mo lefaseng ge yena a hwile?