Sepedi 2000 (NSO00)
5

51O nagane pele o bolela, gomme o se potlakele go tshepiša Modimo. Yena o kua legodimong, kganthe wena o mo lefaseng; ka gona, o se ke wa bolela go feta ka mo o swanetšego. 2Ge o balabala kudu o tla lora ditoro tše mpe, le ge o bolela kudu o tla no fela o bolela tša botlaela. 3Ka gona, ge o enetše Modimo keno, o hlaganele go e phetha, gobane yena ga a kgahlwe ke mašilo. Wena o phethe se o ikannego ka sona. 4

5:4
Pes. 66:13,14
Go kaone gore o se ikane go na le gore o re go ikana o se phethe keno ya gago. 5O se ke wa dirišwa ke dipolelo tša gago sebe, mo o ka bago wa tla wa botša motseta wa Modimo gore ga se wa dira ka boomo. O reng o dira gore Modimo a go galefele, a fediše tše o di dirilego? 6Go lora kudu ga go hole selo, gomme go bolediša motho kudu.5:6 “Go lora ... kudu.” Seheberu ga se kwagale gabotse. Wena sa gago a e be go boifa Modimo.

Se bote mahumo

7Ge o ka bona badiidi ba gateletšwe ebile ba hlokišwa toka le ditshwanelo mo nageng ya geno, o se makale, gobane mohlankedi yo mongwe le yo mongwe o emelelwa ke mookamedi wa gagwe, gomme ka babedi ga bona ba emelelwa ke bahlankedi ba ba ba okametšego.

8Se se holago naga kudu ke ge kgoši ya gona e rata temo.5:8 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

9Motho yo a ratago tšhelete o dula a e galala; yo a ratago lehumo ga a ke a ipshina ka lona. Seo le sona ke lefeela. 10Yo a atelwago ke lehumo o atelwa le ke baji ba lona. Ga le mo hole ka selo, ge e se go le boga. 11Mošomi o robala boroko, le ge a eja ka bosese, goba a khora. Mohumi yena o ja go feta tekanyo mo e lego gore o šitwa ke go robala.

12Go na le taba ya go kweša bohloko kudu ye ke e bonago mo lefaseng: Motho o ikgobokeletša lehumo, mme le tle le mo tlišetše masetlapelo; 13a le lobe ka madimabe. A re go tswala morwa a hloke se a ka mo šadišetšago sona. 14Bjalo ka ge a tswetšwe a le fela, o tla tloga a le fela. Le ge a katane bjang le bjang, ga go se a ka tlogago le sona. 15

5:15
Jobo 1:21
Pes. 49:17
1 Tim. 6:7
Se sengwe sa go kweša bohloko kudu ke ge motho a tloga ka mokgwa wola a tlilego ka wona. Go katana go mo thušitše eng? E dio ba go phuthela phefo ka kobo. 16Godimo ga moo bophelo bja gagwe o bo phetše bošuleng le mahlokong5:16 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “bošuleng le mahlokong” Seheberu se re “a eja bošuleng”. a mantši a balabala, a selekegile kudu.

17Ka gona nna ke fetša ka go re: Se se loketšego motho gape se mo lebanego ke go ja le go nwa le go ipshina ka tše a di katanetšego bophelong bjo bokopana bjo Modimo a mo filego bjona, ka ge go mo lebane. 18Ge Modimo a file motho mahumo le thoto mme a mo dumeletše go ipshina ka tšona, le go leboga tše a di filwego, le go ipshina ka tše a di katanetšego, tšeo ke mpho ye e tšwago go Modimo. 19Ka ge Modimo a mo phediša ka lethabo, a ka se hlwe a hlobaetšwa ke bokopana bja bophelo bjono.