Sepedi 2000 (NSO00)
10

101Gape dintšhi tše di hwilego10:1 “dintši tše di hwilego” goba “ntši ye e hwilego” di bodiša senkgabose sa raditlolo, sa nkga, gomme le botlaela bjo bonyenyane bo fekeetša bohlale le tlhompho.

2Motho yo bohlale o kganyoga tše di lokilego, mola setlaela sona se kganyoga tše di sego tša loka. 3Botlaela bja gagwe bo bonagala le ge a sepela ka tsela, mme o bontšha mang le mang gore ke setlaela.

4Ge mmuši wa gago a ka go galefela, o se ke wa ngala modiro, gobane go itshwara go phephiša motho diphošo tše dikgolo.

5Go na le bobe bjo ke bo lemogilego mo lefaseng, phošo ye e felago e dirwa ke babuši: 6mašilo a bewa maemong a godimo, mola bahumi bona ba le maemong a fase. 7Ke hlwa ke bona makgoba a sepela ka dipere, mola bakgomana bona ba sepela ka maoto mo nkego ke makgoba.

8

10:8
Pes. 7:15
Diema 26:27
Moepamolete a ka wela go wona, le mokgerešamorako a ka longwa ke noga. 9Moepamaswika a ka gobatšwa ke maswika, mophaphadikgong le yena a ka gobatšwa ke tšona. 10Yo a remago ka selepe se se kubegilego a sa se lootše, o swanetše go ikokoropa. Gape motho o tšweletšwa ke bohlale bja gagwe. 11Ge noga e ka kobola e sešo ya upiwa, moupi o tla loba moputso. 12Dipolelo tša mohlalefi di a kgahliša, mola mantšu a setlaela ona a bolaya mmoledi wa ona. 13Setlaela ge se bolela se thoma ka tša bošilo, sa feleletša ka tša botlatlatlatla. 14Se bolela motšhaotšhele.

Ga go motho yo a tsebago tša ka moso. Kgane ke mang yo a ka botšago motho se se tlago hlaga ge a hwile?

15Semaumau se lakalela modiro wo boima, le tsela ya go ya motseng ga se e tsebe.

16Go madimabe naga ye e bušwago ke kgoši ya mošemanyana,10:16 “mošemanyana” goba “mohlanka” yeo bakgomana ba yona ba ketekago e sa le gosasa. 17Fela ye lehlogonolo naga ke yeo kgoši ya yona e lego kgoši ka madi, yeo bakgomana ba yona ba ketekago ka nako ye e lebanego, bao ba nwelago go itapološa, e sego go tagwa.

18Tlhaka ya ntlo e wela ka gare ka lebaka la bobodu bja mong; e nela ka lebaka la ge yena e le naladiarotha.

19Menyanya e direlwa boipshino, le beine e thakgatša batho, fela tšohle di nyaka tšhelete.

20O se bolele kgoši gampe, ešita le ka pelong ya gago, le mohumi o se mmolele gampe, ešita le ka phapošing ya gago ya go robala; gobane nonyana ye e fofago e ka go tšea lentšu, ramafofa a ka yo go boletša.