Sepedi 2000 (NSO00)
7

Setšhaba se Morena a ikgethetšego sona

(Eks. 34:11-16)

71

7:1
Dit. 13:19
“Morena Modimo wa lena o tla le goroša nageng ye le yago go dula go yona, gomme a leleka ditšhaba tše ntši ge le tsena go yona. Ge le fihla gona o tla raka ditšhaba tše di šupago tše kgolo tše maatla go le feta: Bahete, Bagirgashe, Baamore, Bakanana, Baperise, Bahibe le Bajebuse. 2Ge Morena Modimo wa lena a gafela ditšhaba tše diatleng tša lena mme le ba fenya, le ba bolaye ka moka. Le se ke la dira kwano le bona goba la ba kwela bohloko. 3Le se ke la nyalana le bona, le bana ba lena le ba thibele go nyalana le bana ba bona, 4ka gobane ba tla aroša bana ba lena go Morena ba direla medimo ye mengwe, mme Morena a le galefela gomme a le feleletša gateetee. 5
7:5
Doit. 12:3
Ka gona, le phušoleng dialetare tša bona, le pšhatlaganyeng dikokwane tša bona tša borapedi tša maswika, le remeng dikota tša bona tša borapedi, le tšhumeng le medimo ya bona ya diswantšho. 6
7:6
Eks. 19:5
Doit. 4:20
14:2
26:18
Tit. 2:14
1 Pet. 2:9
Le direng seo ka gobane le setšhaba se sekgethwa sa Morena Modimo wa lena. O le kgethile gare ga ditšhaba ka moka lefaseng gore le be setšhaba sa gagwe se a se ratago.

7“Morena ga se a le rata mme a le kgetha ka gobane le be le feta ditšhaba tše dingwe ka bontši; le be le le setšhabana se sennyane lefaseng. 8Eupša Morena o le ratile mme a nyaka go phetha keno ye a e enetšego borakgolokhukhu ba lena. Ke ka lebaka leo a le ntšhitšego Egepeta ka maatla a gagwe a magolo a le lokolla bokgobeng bja kgoši ya gona. 9

7:9-10
Eks. 20:5-6
34:6-7
Num. 14:18
Doit. 5:9-10
Gopolang gore Morena Modimo wa lena ke yena Modimo a nnoši, le gore o a botega. O tla botegela kgwerano ya gagwe, mme meloko ye sekete ya bao ba mo ratago mme ba phethago ditaelo tša gagwe a e direla ka leratorato la gagwe, 10eupša bao ba mo hloilego a ka se dikadike go ba otla ka go ba bolaya. 11Bjale ge, hlokomelang gore le phethe melao le melawana ye ke le filego yona lehono.”

Ditšhegofatšo tša ge setšhaba se theeletša Modimo

(Doit. 28:1-14)

12

7:12-16
Doit. 11:13-17
“Ge le ka ela ditaelo tše hloko mme la di phetha ka potego, gona Morena Modimo wa lena o tla botegela kgwerano ya gagwe le lena mme a le direla ka leratorato la gagwe, ka moo a enetšego borakgolokhukhu ba lena. 13O tla le rata mme a le šegofatša, gore le tle le ate le be le bana ba bantši; o tla šegofatša mašemo a lena, gore le tle le be le mabele le beine le makhura a mohlware, le gona o tla le šegofatša ka go le fa dikgomo tše ntši le dihuswane. O tla le fa ditšhegofatšo tše ka moka kua nageng ye a enetšego borakgolokhukhu ba lena gore o tla le fa yona. 14Ga go setšhaba se sengwe lefaseng se a tlago se šegofatša ka kudu go swana le lena. Ga go monna goba mosadi mo go lena yo a ka se bego le ngwana, goba seruiwa se se sa tswalego. 15Morena o tla thibela malwetši ka moka go lena. A ka se le wišetše malwetši ale a mašoro le a bonego Egepeta, eupša o tla a wišetša manaba ka moka a lena. 16Setšhaba se sengwe le se sengwe seo Morena Modimo wa lena a se gafelago diatleng tša lena le se feleletše, le se ke la ba kwela bohloko le gatee. Le se ke la khunamela medimo ya bona, ka gobane seo e ka ba go itirela molaba.

17“Le se ke la ipotša la re setšhaba seo se le feta ka bontši, le gore le ka se kgone go se leleka. 18Le se ke la ba boifa; gopolang seo Morena Modimo wa lena a se dirilego kgoši ya Egepeta le setšhaba sa gagwe ka moka. 19Gopolang dikotlo tšela tše šoro tše le di bonego ka mahlo a lena, le mehlolo le dimakatšo, le maatla a magolo le bonatla bjoo ka bjona Morena Modimo wa lena a le ntšhitšego Egepeta. Ditšhaba tše ka moka tše bjale le di boifago o tla di fediša bjalo ka ge a fedišitše Baegepeta. 20O tla ba a ba tlaletša mme a fediša bao ba tšhabilego mme ba utamilego. 21Le se ke la boifa ditšhaba tše. Morena Modimo wa lena o na le lena; ke Modimo yo mogolo yo a tšhabegago. 22O tla leleka ditšhaba tše bosele ge le tsena. Le se ba fediše ka nako e tee, gore diphoofolo tša naga di se ate mme ya ba kotsi go lena. 23Morena o tla gafela manaba a lena diatleng tša lena, mme a ba tlaletša kudu go fihlela ba fedišwa. 24O tla gafela magoši a bona diatleng tša lena. Le tla a bolaya, gomme a lebalwa. Ga go yo a tlago kgona go le thibela; le tla bolaya yo mongwe le yo mongwe. 25Le tšhumeng medimo ya bona ya diswantšho. Le se ke la duma silibera goba gauta ye medimo yeo e manegilwego ka yona mme la e tšea. Ge le ka dira bjalo, di tla le tlišetša kotlo, ka gobane Morena o hloile dilo tša medimo ya diswantšho. 26Le se ke la tliša modimo wo mongwenyana wa seswantšho mengwakong ya lena; ge le ka o tliša gona le tla ikapeša thogako ye e lego godimo ga yona. Le swanetše go hlaswa medimo yeo ya diswantšho le e šišingwe, ka gobane e rogakilwe ke Morena.”