Sepedi 2000 (NSO00)
6

Molao wo mogologolo

61“Še melao le melawana ye Morena Modimo wa lena a ntaetšego gore ke le fe yona. Le e phetheng nageng ye le batametšego go tsena go yona le go e thopa. 2Ge le sa phela, lena le ditlogolo tša lena le hlompheng Morena Modimo wa lena mme le phethe melao ya gagwe ye ke le fago yona, gore le tle le dule moo nako ye telele. 3Theetšang, lena Baisraele! Le phethe melao ye! Ke moo le tlago atlega, la ba setšhaba se segolo mme la dula nageng ya mokhora le monono, ka mo Morena, Modimo wa borakgolokhukhu ba rena, a le tshephišitšego.

4

6:4
Mar. 12:29
“Lena Baisraele, gopolang gore Morena Modimo wa rena ke yena Morena a nnoši.6:4 “Morena Modimo ... a nnoši.” goba “Morena a nnoši ke yena Modimo wa rena.” goba “Morena Modimo wa rena ke o tee.” 5
6:5
Mat. 22:37
Mar. 12:30
Luk. 10:27
Rata Morena Modimo wa gago ka pelo ya gago ka moka, le ka moya wa gago ka moka, le ka maatla a gago ka moka. 6
6:6-9
Doit. 11:18-20
O se ke wa lebala ditaelo tše ke go fago tšona lehono. 7O di toutele bana ba gago. O bolele ka tšona ge le le gae le ge le le leetong, ge le khutša le ge le šoma. 8O di tlemelele matsogong, o di rwale le phatleng e le segopotšo. 9O di ngwale direpoding tša mejako ya ngwako wa gago, le dikgorong tša gago.

Baisraele ba laiwa gore ba theeletše Morena

10-11

6:10
Gen. 12:7
26:3
28:13
“Morena Modimo wa lena o enetše borakgolokhukhu ba lena, Abrahama le Isaka le Jakobo, gore o tla le fa naga ya metse ye megolo ye mebotse ye e sego ya agwa ke lena. Mengwako ya gona e tla be e tletše dilo tše botsebotse tše di sego tša bewa ke lena ka go yona, la hwetša le didiba tše di sego tša epša ke lena, le dirapa tša merara le tša mehlware ye e sego ya bjalwa ke lena. Ge Morena a le goroša nageng yeo mme le eba le tšohle tše le di nyakago tša go ja, 12le hlokomeleng gore le se lebale Morena yo a le ntšhitšego Egepeta moo le bego le le makgoba. 13
6:13
Mat. 4:10
Luk. 4:8
Le boifeng Morena Modimo wa lena, le direleng yena fela, mme le eneng ka leina la gagwe a nnoši. 14Le se ke la khunamela medimo ye mengwe, ke go re medimo ya ditšhaba tše di bapilego le lena. 15Ge le ka khunamela medimo ye mengwe, pefelo ya Morena e tla le tšhuma bjalo ka mollo mme ya le feleletša sa ruri, ka gobane Morena Modimo wa lena yo a nago le lena ga a kgotlelele tirelo ya medimo ye mengwe.

16

6:16
Eks. 17:1-7
Mat. 4:7
Luk. 4:12
“Le se ke la leka Morena Modimo wa lena bjalo ka ge le kile la mo leka kua Masa. 17Le hlokomeleng gore le phethe melao le melawana ka moka ye a le filego yona. 18Le direng se Morena a rego se lokile mme ke se sebotse, gomme le tla atlega. Le tla kgona go thopa naga yela e nonnego ye Morena a enetšego borakgolokhukhu ba lena gore o tla le fa yona, 19gomme le tla leleka manaba a lena, bjalo ka ge Morena a boletše.

20“Mabakeng a a tlago ge bana ba lena ba le botšiša ba re: ‘Ke ka lebaka lang Morena Modimo wa rena a le laetše go phetha melao ye ka moka?’ 21le ba fetole le re: ‘Re be re le makgoba a kgoši ya Egepeta, mme Morena a re ntšha moo ka maatla a gagwe a magolo. 22Ka mahlo a rena re bone ge a dira mehlolo mme a dira Baegepeta le kgoši ya bona le bakgomana ba yona ka moka dilo tše di tšhošago. 23O re ntšhitše Egepeta go re tliša mo go tlo re fa naga ye, ka moo a bego a enetše borakgolokhukhu ba rena ka gona. 24Ke moo Morena Modimo wa rena a re laetšego go phetha melao le melawana ye, le go mmoifa. Ge re ka dira bjalo, ka mehla o tla fela a dišitše setšhaba sa rena mme a se dira gore se atlege. 25Ge re ka phetha se sengwe le se sengwe ka potego se Modimo a re laetšego sona, re tla mo kgahla.’ ”6:25 “Ge re ka phetha ... kgahla” goba “Se re swanetšego go se dira ke go phetha se sengwe le se sengwe ka potego se Modimo a re laetšego sona.”