Sepedi 2000 (NSO00)
5

Melao ye Lesome

(Eks. 20:1-17)

51Moshe o ile a bokanya setšhaba ka moka sa Israele, a re go sona: “Lena Baisraele, le theetšeng melao le melawana ka moka ye ke le botšago yona lehono. Le ithute yona mme le e phethe ka potego. 2Morena Modimo wa rena o dirile kgwerano le rena thabeng ya Sinai, 3e sego fela le botatagorena, eupša le rena bao re phelago mo lehono. 4Moo thabeng Morena o boletše le lena le lebantše difahlego naye a le gare ga mollo. 5Ke ile ka ema kgathe ga lena le Morena ka nako yeo go le botša se a se bolelago, ka gobane le be le boifa mollo mme le gana go namelela thabeng.

“Morena a re: 6‘Ke nna Morena Modimo wa gago yo a go ntšhitšego Egepeta, mo o bego o le lekgoba.

7“ ‘O se ke wa direla modimo wo mongwe ka ntle le nna.

8

5:8-9
Lef. 26:1
Doit. 4:15-18
27:15
“ ‘O se ke wa itirela seswantšho sa selo se sengwenyana sa legodimong, goba sa lefaseng, goba sa ka meetseng ka fase ga lefase.5:8 “ka meetseng ka fase ga lefase” Baheberu ba kgale ba be ba kgolwa gore go na le lewatle le legologolo ka fase ga lefase le e lego mothopo wa dinoka le didiba. 9
5:9-10
Eks. 34:6-7
Num. 14:18
Doit. 7:9-10
O se ke wa di obamela goba wa di direla, gobane ke nna Morena Modimo wa gago, Modimo yo a sa kgotlelelego tirelo ya medingwana ya diswantšho. Ke otla ba ba ntlhoilego le ditlogolo tša bona, ka latišiša go fihlela molokong wa boraro le wa bone. 10Eupša diketekete tša meloko5:10 “diketekete tša meloko” goba “diketekete” ya bao ba nthatago, ba phethago melao ya ka, ke di direla ka lerato.

11

5:11
Lef. 19:12
“ ‘O se ke wa goboša leina la ka, ka gobane nna, Morena Modimo wa gago, ke tla otla yo a gobošago leina la ka.

12

5:12
Eks. 16:23-30
31:12-14
“ ‘Hlompha Sabatha mme o se kgethwafatše, bjalo ka ge nna, Morena Modimo wa gago, ke go laetše. 13
5:13-14
Eks. 23:12
31:15
34:21
35:2
Lef. 23:3
Ka matšatši a a selelago o dire mediro ya gago ka moka, 14eupša letšatši la bošupa ke la go khutša, le kgethetšwe nna, Modimo wa gago. Ka lona o se ke wa dira modiro ofe le ofe – wena, goba ngwana wa gago, goba lekgoba la gago, goba seruiwa sa gago, goba mofaladi yo a dulago nageng ya geno. Lekgoba la gago le swanetše go khutša bjalo ka wena. 15O gopole gore o be o le lekgoba Egepeta, le gore nna, Morena Modimo wa gago, ke go ntšhitše ka maatla a ka a magolo le go tia ga ka. Ke ka lebaka leo ke go laelago gore o hlomphe Sabatha.

16

5:16
Doit. 27:16
Mat. 15:4
19:19
Mar. 7:10
10:19
Luk. 18:20
Baef. 6:2-3
“ ‘Hlompha tatago le mmago, bjalo ka ge nna, Morena Modimo wa gago, ke go laela, gore tšohle di tle di go atle mme o phele nako ye telele nageng ye ke go fago yona.

17

5:17
Gen. 9:6
Lef. 24:17
Mat. 5:21
19:18
Mar. 10:19
Luk. 18:20
Bar. 13:9
Jak. 2:11
“ ‘O se ke wa bolaya.

18

5:18
Lef. 20:10
Mat. 5:27
19:18
Mar. 10:19
Luk. 18:20
Bar. 13:9
Jak. 2:11
“ ‘O se ke wa otswa.

19

5:19
Lef. 19:11
Mat. 19:18
Mar. 10:19
Luk. 18:20
Bar. 13:9
“ ‘O se ke wa utswa.

20

5:20
Eks. 23:1
Mat. 19:18
Mar. 10:19
Luk. 18:20
“ ‘O se ke wa bolela bohlatse bja maaka ka yo mongwe.

21

5:21
Bar. 7:7
13:9
“ ‘O se ke wa duma mosadi wa yo mongwe. O se ke wa duma ngwako wa gagwe, goba tšhemo ya gagwe, goba lekgoba la gagwe, goba kgomo ya gagwe, goba pokolo ya gagwe, goba se sengwe se e lego sa gagwe.’

22

5:22-27
Bah. 12:18-19
“Ye ke melao ye Morena a e filego lena ka moka ge le be le kgobokane thabeng. O le file melao ye gomme a se ke a oketša ka selo, ge a be a bolela ka lentšu le legolo a le gare ga mollo le gare ga maru a masomaso. Ke mohla a ngwadilego melao yeo matlapeng a mabedi mme a nneela ona.

Setšhaba se a boifa

(Eks. 20:18-21)

23“Ge thaba e eswa mme le ekwa lentšu le etšwa swiswing, baetapele ba lena le mantona a dikgoro tša lena ba ile ba tla go nna 24ba re: ‘Morena Modimo wa rena o re laeditše bogolo bja gagwe le letago la gagwe ge re mo kwa a bolela a le ka gare ga mollo. Lehono re bone gore go a kgonega gore motho a fele a phela le ge Modimo a boletše le yena. 25Bjale ke ka lebaka lang re ikiša lehung gape? Mollo wola wo mošoro o tla re feleletša. Ka nnete re tla hwa ge re ka kwa Morena Modimo wa rena a bolela gape. 26A go na le motho yo mongwe yo bjalo ka rena a kilego a kwa Modimo yo a phelago a bolela a le ka gare ga mollo, gomme a phela? 27Boela morago, wena Moshe, mme o theetše tšohle tše Morena Modimo wa rena a di bolelago. Ka morago o boe o tle o re botše tše a go boditšego tšona. Re tla di theetša mme ra di phetha.’

28“Ge Morena a ekwa seo a re go nna: ‘Ke kwele se setšhaba se se se boletšego, mme se a rereša. 29Nke nkabe ba ka no fela ba na le pelo ya mohuta wo, ke go re ba ntlhompha ka mehla mme ba phetha ditaelo tša ka ka moka, gore bona le ditlogolo tša bona ba atlege go ya go ile! 30Sepela o ba botše gore ba ka boela mešašeng ya bona. 31Fela wena, Moshe, o dule mo le nna, gomme ke tla go fa melao le melawana ya ka ka moka. O e fe setšhaba gore se tle se e phethe nageng ye ke ba fago yona.’

32“Lena Baisraele, le hlokomeleng gore le dire tšohle tše Morena Modimo wa lena a le laetšego tšona. Le se ke la tshela wo mongwenyana wa melao ya gagwe. 33Le e phetheng ka moka, gore tšohle di tle di le atle mme le fele le phela nageng ye le yago go e thopa.”