Sepedi 2000 (NSO00)
4

Moshe o kgopela Baisraele gore ba phethe melao

41Moshe a re go setšhaba: “Le phethe melao ka moka ye ke le fago yona, mme le tla phela la dula nageng ye Morena, Modimo wa borakgolokhukhu ba lena, a le fago yona. 2

4:2
Kut. 22:18-19
Le se ke la oketša tše ke le laelago tšona, goba la di fokotša. Le phethe ditaelo tša Morena Modimo wa lena tše ke le fago tšona. 3
4:3
Num. 25:1-9
Le iponetše ka bolena se Morena a se dirilego thabeng ya Peore. O fedišitše bohle ba ba bego ba khunamela Baale moo, 4eupša lena bao le bego le botegela Morena Modimo wa lena le sa phela le lehono.

5“Ke le file melao ka moka, bjalo ka ge Morena Modimo wa ka a mpoditše gore ke le fe yona. Le e phetheng le nageng ye le batametšego go e šwahlela le go dula go yona. 6Le e phetheng, le e latele, gomme seo se tla laetša ditšhaba tše dingwe gore le ba bohlale bjang. Ge ba ekwa ka melao ye ka moka, ba tla kgotsa ba re: ‘Setšhaba se segolo se se na le bohlale le kwešišo bjang!’

7“Ga go setšhaba se sengwe se segolo se se nago le modimo yo a lego kgauswi le sona bjalo ka ge Morena Modimo wa rena a le kgauswi le rena nako ye nngwe le ye nngwe ge re mo kgopela thušo. 8Ga go setšhaba se sengwe se segolo se se nago le melao le melawana ye e lokilego bjalo ka ye ke le filego yona lehono. 9Le itlhokomeleng! Le kgonthišišeng gore le se ke la tsoga le lebetše se le se bonego ka mahlo a lena. Le botšeng bana ba lena le ditlogolwana tša lena 10ka tša letšatši lela le eme pele ga Morena Modimo wa lena kua thabeng ya Sinai mola a re go nna: ‘Bokanya setšhaba. Ke nyaka gore ba kwe se ke tlago se bolela, gore ba tle ba ithute go mpoifa bophelong bja bona ka moka, le gore ba tle ba rute le bana ba bona go mpoifa.’

11

4:11-12
Eks. 19:16-18
Bah. 12:18-19
“Le laodišetšeng bana ba lena ka moo le ilego la batamela thabeng la ema patogeng ya thaba ye e bego e pipeditšwe ke maru a dipipa a muši wo mosomoso, le mollo woo o laumelago legodimong. 12Le ba botšeng ka moo Morena a boletšego le lena a le gare ga mollo, ka moo le mo kwelego a bolela eupša la se mmone sebopego. 13
4:13
Eks. 31:18
34:28
Doit. 9:10
O le boditše se le swanetšego go se dira go botegela kgwerano ye a e dirilego le lena – le swanetše go phetha Melao ye Lesome yeo a e ngwadilego matlapeng a mabedi. 14
4:14
Eks. 21:1
Morena o mpoditše gore ke le fe melao le melawana ka moka ye le swanetšego go e phetha nageng ye le batametšego go e šwahlela le go dula go yona.”

Baisraele ba laiwa gore ba se khunamele medimo ya diswantšho

15“Ge Morena a bolela le lena a le ka gare ga mollo thabeng ya Sinai, ga se la bona sebopego sa gagwe. Gore le tle le bolokege, gona le itišeng 16

4:16
Eks. 20:4
Lef. 26:1
Doit. 5:8
27:15
le se dire sebe ka go itirela modimo wa seswantšho sa sebopego se sengwenyana – e ka ba sa monna goba sa mosadi, 17
4:17-18a
Bar. 1:23
sa phoofolo goba sa nonyana, 18sa segagabi goba sa hlapi. 19Le se ke la lekega mme la obama la direla tše le di bonago legodimong – letšatši, ngwedi le dinaledi. Morena Modimo wa lena o file ditšhaba ka moka dilo tše gore ba di khunamele. 20
4:20
Eks. 19:5
Doit. 7:6
14:2
26:18
Tit. 2:14
1 Pet. 2:9
Eupša lena Morena o le phološitše Egepeta, mouba wola o fišago wa go tološa tshipi. O le ntšhitše fao gore le tle le be setšhaba sa gagwe, bjalo ka ge le le ba gagwe le lehono. 21
4:21
Num. 20:12
Ka lebaka la lena Morena Modimo wa rena o ile a nkgalefela mme a ena gore nka se tshele noka ya Jordane ka tsena nageng ye botse ye a le fago yona. 22Ke tla hwela mo nageng ye, nka se tsoge ke tshetše noka ye, fela lena le tla tshela la yo dula nageng yeo ye botse. 23Le hlokomeleng gore le se lebale kgwerano ye Morena Modimo wa lena a e dirilego le lena. Le phetheng taelo ya gagwe ya gore le se ke la itirela modimo wo mongwenyana wa seswantšho, 24
4:24
Bah. 12:29
ka gobane Morena Modimo wa lena o bjalo ka mollo wo o tukago; ga a kgotlelele tirelo ya medimo ye mengwe.

25“Le ge le dutše moo nageng yeo nako ye telele mme le bile le bana le ditlogolwana, le se ke la dira sebe ka go itirela modimo wa seswantšho wa sebopego se sengwenyana. Bjoo ke bobe pele ga Morena, gomme bo tla mo kgopiša. 26Lehono ke dira legodimo le lefase dihlatse tša ka gore ge le sa ntheeletše, le tla timelela nageng yeo. Le ka se phele nako ye telele nageng yela ya ka mošola wa Jordane ye le batametšego go e thopa. Le tla feleletšwa taa. 27

4:27-28
Doit. 28:36
Morena o tla le šwalalanya gare ga ditšhaba tše dingwe moo go tlago phologa fela ba mmalwa. 28Fao le tla khunamela medimo ye e dirilwego ke batho, medimo ya dikota le ya matlapa, medimo ye e sa bonego goba e sa kwego, ye e sa kgonego go ja goba go dupa. 29
4:29
Jer. 29:13
Moo le tla nyaka Morena Modimo wa lena, gomme ge le ka mo nyaka ka dipelo tša lena ka moka, le tla mo hwetša. 30Eupša ge le le bothateng mme dilo tše ka moka di le hlagela, ke gona mafelelong le tlago retologela go Morena mme la mo theeletša. 31Ke Modimo wa kgaugelo. A ka se le lahle goba a le fediša, le gona a ka se lebale kgwerano yela yena a e dirilego le borakgolokhukhu ba lena.

32“Nyakišišang tša mehleng ye e fetilego, nako yela le sešo la belegwa, go thoma ka nako yela Modimo a bopa motho mo lefaseng. Lekodišišang lefase lohle. A go na le selo se sengwe se segolo se se kilego sa direga sa go swana le se? A go na le yo a kilego a kwa taba ye e swanago le ye? 33A go na le setšhaba seo se kilego sa phela ka morago ga ge se kwele modimo a bolela le sona a le gare ga mollo, bjalo ka ge lena le mo kwele? 34A go na le modimo yo a kilego a ba le sebete sa go ya go ntšha setšhaba setšhabeng se sengwe mme a se dira sa gagwe, bjalo ka ge Morena Modimo wa lena a le diretše kua Egepeta? O dirišitše maatla a gagwe a magolo le go tia ga gagwe, a tliša dikotlo le ntwa, a dira mehlolo le dimakatšo, a ba a hlagiša tše di šiišago mahlong a lena. 35

4:35
Mar. 12:32
Morena o le laeditše seo gore le tle le tsebe gore yena a nnoši ke Modimo, le gore ga go yo mongwe modimo. 36O le kwešitše lentšu la gagwe le etšwa legodimong gore a le rute; le mo lefaseng o dirile gore le bone mollo wo mogolo wa gagwe, gomme a bolela le lena a le go wona. 37Ka gobane o ratile borakgolokhukhu ba lena o kgethile lena ditlogolo tša bona, gomme ka maatla a gagwe a magolo a le ntšha Egepeta ka boyena. 38Ge le etla o rakile ditšhaba tše kgolo le tše maatla go le feta, gore a tle a le goroše mme a le fe naga ya tšona, naga ye le lehono e sa lego ya lena. 39Ka gona, lehono gopolang, le se ke la lebala gore Morena ke Modimo legodimong le lefaseng. Ga go modimo yo mongwe. 40Le phethe melao le melawana ya gagwe ka moka ye ke le filego yona lehono, gore tšohle di tle di le atle, lena le ditlogolo tša lena. Le tla fela le dula nageng ye Morena Modimo wa lena a le felago yona sa ruri.”

Metse ya botšhabelo ka bohlabela bja Jordane

41

4:41-43
Josh. 20:8-9
Moshe a kgetha metse ye meraro ka bohlabatšatši bja Jordane 42gore yo a bolailego motho ka phošo e se lenaba la gagwe a tšhabele go wo mongwe wa yona gore a se ke a bolawa. 43Kgoro ya Rubene e ile ya abelwa motse wa Betsere, nagathoteng ya lešoka; kgoro ya Gade yona ya abelwa Ramote, nageng ya Gileade; ge e le kgoro ya Manase yona ya abelwa Golane, nageng ya Bashane.

Felo mo Moshe a filego setšhaba melao ya Modimo

44Moshe o ile a fa setšhaba sa Israele melao le dithuto tša Modimo. 45-46Ke ka morago ga ge ba tšwile Egepeta, ba le ka bohlabela bja noka ya Jordane ka moeding, go lebana le motse wa Bethe-Peore, ge a ba fa melao ye. Moo e be e le nageng ya Kgoši Sihone wa Baamore, yo a bego a buša a le motseng wa Heshbone. Moshe le setšhaba sa Israele ba ile ba mo fenya ge ba etšwa Egepeta. 47Ba dula nageng ya gagwe le nageng ya Kgoši Ogo wa Bashane. Tšeo e be e le dikgoši tše pedi tša Baamore tše di bego di dula ka bohlabela bja Jordane. 48Naga yeo e be e tloga motseng wa Aroere, lebopong la nokana ya Arnone, go yo fihla thabeng ya Sirione,4:48 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Sirione” Seheberu se re “Sione”. ke go re thaba ya Hermone. 49E be e akaretša le moedi ka moka ka bohlabela bja noka ya Jordane go yo fihla Lewatleng le le Hwilego le patogeng ya thaba ya Pisga.