Sepedi 2000 (NSO00)
33

Moshe o šegofatša dikgoro tša Israele

331Šedi ditšhegofatšo tše Moshe, monna wa Modimo, a šegofaditšego setšhaba sa Israele ka tšona pele ga ge a ehwa.

2Morena o tšwile thabeng ya Sinai;

o rotogile bjalo ka letšatši godimo ga Edomo,

mme mahlasedi a gaša setšhaba sa gagwe

a etšwa thabeng ya Parane.

Barongwa ba dikete tše lesome

ba be ba na le yena,

mollo wo o laumago

o le ka letsogong la gagwe la go ja.33:2 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Barongwa ba dikete tše lesome ... letsogong la gagwe la go ja.” Seheberu ga se kwagale gabotse.

3Morena o rata setšhaba sa gagwe33:3 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “setšhaba sa gagwe” Seheberu se re “ditšhaba”.

mme o šireletša bao ba ineetšego go yena.

Ka gona re obama33:3 Mohlomongwe go swanetše go balwa “obama” Seheberu ga se kwagale gabotse. maotong a gagwe,

ra amogela ditaelo tša gagwe,

4e le melao ye Moshe a re filego yona –

dilo tše bohlokwahlokwa tša setšhaba sa rena.

5Morena e bile kgoši ya setšhaba sa gagwe sa Baisraele,

ge dikgoro le baetapele ba bona

ba bokane mmogo.

6Moshe a bolela ka ba kgoro ya Rubene a re:

“A Rubene a se ke a ba a hwa,

gore batho ba gagwe ba se fokotšege.”

7Ka ba kgoro ya Juda a re:

“Morena, theetša sello sa bona;

ba kopanye gape le dikgoro tše dingwe.

Ba lwele Morena,

mme o ba thuše manabeng a bona.”33:7 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Ba lwele ... manabeng a bona.” Seheberu se re “Kgoro ya Juda e tla itwela, gomme Morena o tla ba thuša go lwa le manaba a bona.”

8
33:8
Eks. 17:7
28:30
Num. 20:13
Ka ba kgoro ya Lefi a re:

“Wena, Morena, utollela Balefi,

bahlanka ba gago ba ba botegago,

thato ya gago ka Urime le Tumime;33:8 “Urime le Tumime” E be e le dilo tše pedi tše di dirišwago ke moprista go tseba thato ya Modimo; ga go tsebje gabotse gore di be di dirišwa bjang.

o ba lekile kua Masa,

wa ngangišana le bona

kua meetseng a Meriba.

9Ba laeditše go go tshephagalela kudu

go feta ka moo ba tshephagalelago

batswadi ba bona,

goba bomorwarragobona,

goba bana ba bona.

Ba phethile ditaelo tša gago;

ba botegetše kgwerano ya gago.

10Ba tla ruta setšhaba sa gago

ditaelo tša gago;

ba tla tšhuma seorelo pele ga gago,

ba ba ba dira dihlabelo tša go tšhungwa ka moka aletareng ya gago.

11Morena, thuša kgoro ya bona

gore e gole e be le maatla;

thabela seo ba se dirago.

Roba manaba a bona le bahloi ba bona dikgwele,

gore ba se sa kgona go emelela.”

12Ka ba kgoro ya Benjamene a re:

“Ye ke kgoro ye Morena a e ratago

gape a e šireletšago;

o ba leta letšatši ka moka,

gomme o dula gare ga bona.”

13Ka ba kgoro ya Josefa a re:

“A Morena a šegofatše naga ya bona ka pula,

mpho ya legodimo,

le ka phoka,

le ka meetse a a tšwago

ka fase ga lefase.

14A naga ya bona e šegofatšwe ka dienywa tše di budušitšwego

ke borutho bja letšatši,

le ka dienywa tše kaonekaone

tša sehla se sengwe le se sengwe.

15A dithaba tša kgalekgale

le meboto ya bona ya go ya go ile di pipše ke dienywa tše bosebose.

16A naga ya bona e tlale tšohle tše botse,

e šegofatšwe ke Morena yo botho,

yo a boletšego a le ka gare ga mošwana wo o tukago mollo.

A ditšhegofatšo tše di tle kgorong ya Josefa,

ka gobane e bile moetapele

gare ga bomorwarragwe.

17Josefa o bonala bjalo ka kgoši;

ke leitšibolo la poo la tatagwe;

naka tša gagwe di bjalo ka tša nare.

Dinaka tšeo ke batho ba diketekete ba Manase,

le ba masome a diketekete ba Efraime.

Ka tšona o gonyolla ditšhaba

mme o di kgoromeletša

magomong a lefase.”

18Ka ba kgoro ya Sebulone le ya Isakara a re:

“A Basebulone ba atlege kgwebong ya bona

le ditšhaba tša mošola wa mawatle,

mme mahumo a Isakara

a oketšege mo gae.

19Ba biletša ditšhaba thabeng ya bona,

mme moo ba dira dihlabelo

tše Modimo a di nyakago,

ka gobane ba hwetša lehumo la bona lewatleng

le lešabašabeng la lebopong.”

20Ka ba kgoro ya Gade a re:

“Retang Modimo yo a ba filego naga ye kgolo.

Gade o lalela bjalo ka taugadi,

o nyaka go thaola letsogo goba hlogo.

21Ba itšeetše seripa se se kaonekaone sa naga;

ba filwe karolo ya moetapele.

Ba phethile ditaelo tša Morena

le melao ya gagwe

ge baetaepele ba Baisraele

ba be ba bokane mmogo.”33:21 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “ge baetapele ... mmogo” Seheberu ga se kwagale gabotse.

22Ka ba kgoro ya Dane a re:

“Dane ke tau ya lerojana;

o taboga a etšwa Bashane.”

23Ka ba kgoro ya Naftali a re:

“Naftali o šegofaditšwe kudu ke Morena yo botho;

letsha la Genesarete le naga ya ka borwa bja lona ke ya bona.”

24Ka ba kgoro ya Asere a re:

“Asere o šegofaditšwe go feta ba dikgoro tše dingwe.

A e be yena mmamoratwe

gare ga bomorwarragwe,

mme naga ya gagwe e hume

ka makhura a mohlware.

25A metse ya gagwe e šireletšwe

ka mapheko a tshipi le a mphiri,

mme ka mehla a dule a bolokegile.”

26Lena setšhaba sa Israele,

ga go modimo yo a swanago le Modimo wa lena,

Modimo yo a rokamego letagong go putla legodimo,

yo a nametšego maru go tlo le thuša.

27Modimo ka mehla e bile Mošireletši wa lena;

matsogo a gagwe a neng le neng ke boitshwarelelo bja lena.

O lelekile manaba a lena ge le goroga,

mme a le botša gore le ba fediše ka moka.

28Ka gona ditlogolo tša Jakobo di dula di iketlile,

di dula di bolokegile nageng ye e tletšego mabele le beine,

moo legodimo le kolobišago lefase ka phoka.

29Lena Baisraele, le ba mahlatse bjang!

Ke mang yo a swanago le lena –

setšhaba se se phološitšwego ke Morena?

Morena ke kotse ya lena le tšhoša ya lena go le šireletša le go le dira bafenyi.

Manaba a lena a tla tla go lena a phophotha,

mme le tla ba gatakela fase.