Sepedi 2000 (NSO00)
31

Joshua e ba moetapele legatong la Moshe

311Moshe a tšwela pele le go bolela le setšhaba sa Israele 2

31:2
Num. 20:12
a re: “Bjale ke na le mengwaga ye lekgolo le masome a mabedi, mme ga ke sa kgona go ba moetapele wa lena. Ntle le fao, Morena o mpoditše gore nka se tshele noka ya Jordane. 3Morena Modimo wa lena ka boyena o tla sepela pele ga lena mme a fediša ditšhaba tše di dulago moo, gore le tle le dule nageng ya tšona, gomme Joshua e tla ba moetapele wa lena, bjalo ka ge Morena a boletše. 4
31:4
Num. 21:21-35
Morena o tla dira batho ba moo se a se dirilego Sihone le Ogo, dikgoši tša Baamore, mola a ba fediša le naga ya bona. 5Morena o tla ba gafela go lena, mme le ba dire tšohle tše ke le laetšego tšona. 6Le beng le sebete, le tie. Le se ke la ba boifa, gobane Morena Modimo wa lena o tla ba le lena. A ka se le lahle goba a le tlogela.”

7Ke moka Moshe a bitša Joshua mme a re go yena pele ga setšhaba ka moka sa Israele: “O be le sebete o tie; ke wena o tlago eta setšhaba se pele gore se thope naga ye Morena a enetšego borakgolokhukhu ba sona a re o tla ba fa yona. 8

31:8
Josh. 1:5
Bah. 13:5
Morena ka boyena o tla go eta pele mme a ba le wena. A ka se go lahle goba a go tlogela, ka gona o se ke wa boifa goba wa nolega moko.”

Melao ye e swanetšego go balwa ka ngwaga wo mongwe le wo mongwe wa bošupa

9Ka gona Moshe a ngwala melao yeo ya Modimo mme a e fa baprista ba Balefi, bao modiro wa bona e bego e le go rwala Polokelo ya Kgwerano ya Morena, a e fa le baetapele ba Baisraele. 10

31:10
Doit. 15:12
16:13-15
A ba laya a re: “Mafelelong a ngwaga wo mongwe le wo mongwe wa bošupa, e lego ngwaga wo ka wona melato e phumolwago, le baleng melao ye ka go hlaboša lentšu Monyanyeng wa Mešaša. 11Le e baleleng setšhaba sa Israele ka moka ge se etla go khunamela Morena Modimo wa lena felong ga tirelo. 12Le kgobokanyeng setšhaba – banna le basadi le bana – le bafaladi ba ba dulago metseng ya lena, gore yo mongwe le yo mongwe a e kwe mme a ithute go boifa Morena Modimo wa lena, le go botegela go phetha melao yeo ka moka. 13Ka tsela ye ditlogolo tša lena tše di sego tša ka tša kwa melao ya Morena Modimo wa lena di tla e kwa. Ka fao ba tla ithuta go mmoifa ge ba sa phela nageng ye le batametšego go e thopa mošola wa Jordane.”

Taelo ya mafelelo ya Morena go Moshe

14Ke moo Morena a itšego go Moshe: “Nako ya gago ya go ithobalela e batametše. Bitša Joshua mme o tsene le yena ka Tenteng ya bodulo bja ka, gore ke tle ke mmotše tše a swanetšego go di dira.” Moshe le Joshua ba tsena ka Tenteng, 15gomme Morena a iponatša go bona fao ka thololo ya leru ye e bego e eme mojakong wa Tente.

16Morena a re go Moshe: “O kgauswi le go ikela go borakgolokhukhu ba gago, gomme ge o šetše o ithobaletše, setšhaba se se ka se sa mpotegela mme ba tla lahla kgwerano ye ke e dirilego le bona. Ba tla ntlogela ba khunamela medimo e šele ya naga ye ba batametšego go tsena go yona. 17Ge ba dira bjalo ke tla ba galefela, ka ba furalela, ka ba tlogela. Ba tla welwa ke dikotsi tše ntši le mathata a mantši, mme ke moo ba tlago lemoga gore dilo tše di ba hlagetše ka gobane nna, Modimo wa bona, ke be ke se sa na le bona. 18Mme ka nako yeo ke tla gana go ba thuša, ka gobane ba dirile tše mpe ba ba ba khunamela medimo ye mengwe.

19“Bjale ngwala kopelo ye. O e rute setšhaba sa Israele gore e tle e be hlatse ya go ba tšwa. 20Ke tla ba goroša nageng yela ya mokhora le monono, bjalo ka ge ke enetše borakgolokhukhu ba bona. Moo ba tla ja ba khora, mme ba phela ka boiketlo. Eupša ba tla mphuralela ba khunamela medimo ye mengwe. Ba tla nnyatša mme ba lahla kgwerano ya ka, 21gomme ba tla welwa ke dikotsi tše ntši le mathata. Eupša kopelo ye e tla no fela e sa opelwa ke ditlogolo tša bona, gomme e tla ba hlatse ya go ba tšwa. Le gonabjale, pele ga ge ke ba goroša nageng ye ke ennego go ba fa yona, ke tseba seo ba se gopolago.”

22Ka lona letšatši leo Moshe a ngwala kopelo yeo gomme a e ruta setšhaba sa Israele.

23

31:23
Num. 27:23
Josh. 1:6
Ke moo Morena a boditšego Joshua, morwa wa Nunu, a re: “O be le sebete, o tie. O tla goroša Baisraele nageng ye ke ennego go ba fa yona, gomme ke tla ba nago.”

24Moshe a ngwala melao ya Modimo pukung, a hlokomela gore a se ke a tlogela selo. 25Ge a feditše a re go baprista ba Balefi, bao modiro wa bona e bego e le go rwala Polokelo ya Kgwerano ya Morena: 26“Tšeang puku ye ya melao le e bee ka thoko ga Polokelo ya Kgwerano ya Morena Modimo wa lena, gore e tle e dule e le moo e le hlatse ya go tšwa setšhaba sa gagwe. 27Nna ke tseba ka moo ba ngangabalago ka gona le ka moo ba tsogelago Morena maatla. Ge ba tsogetše Morena maatla ke sa phela, ke sa na le lena, mohlang ke ehwa gona go tla ba bjang? 28Kgobokanya mantona a dikgoro ka moka le bakgomana pele ga ka, gore ke tle ke ba botše taba tše; ke tla bitša legodimo le lefase gore e tle e be dihlatse tša ka. 29Ke tseba gore ge ke hwile, setšhaba e tla ba se sebe mme ba tlogela tše ke ba rutilego tšona. Gomme mabakeng a a tlago ba tla hlagelwa ke dikotsi, ka gobane ba tla be ba selekile Morena ka go dira tše a di ganago.”

Kopelo ya Moshe

30Ke moka Moshe a reta kopelo ye setšhaba sohle sa Israele se theeditše a re:

32

321“Legodimo, ntlhwaele tsebe ke bolele,

lefase, theetša se ke se bolelago.

2Thuto ya ka e tla sarasara bjalo ka pula,

polelo ya ka ya ikala fase boka phoka.

Mantšu a ka a tla na bjalo ka pula mabjanyeng a mananana,

bjalo ka pula ya modupi dimeleng tše boletiana.

3Ke tla reta leina la Morena.

A setšhaba sa gagwe se mo godiše.

4“Morena ke molwedi wa lena yo maatla;

se a se dirago ke se se phethegilego,

ditsela tšohle tša gagwe di lokile;

Modimo wa lena o a botega,

ga a dire tše mpe;

o dira tše di lokilego le gona di lebanego.

5Eupša lena ga le mmotegele,

ga le a swanela go ba setšhaba sa gagwe;32:5 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Eupša lena ... setšhaba sa gagwe” Seheberu ga se kwagale gabotse.

le setšhaba se sebe sa baradia.

6Na ye ke yona tsela ye le swanetšego

go swara Morena ka yona,

lena setšhaba sa ditlatla,

sa go hloka kgopolo?

Na ga se Tatagolena, Mmopi wa lena,

yo a le dirilego setšhaba?

7“Gopolang tša bogologolo,

mehleng kgalekgale;

botšišang botatagolena ba le botše tše di diregilego;

botšišang bakgalabje ba le anegele tša botala.

8

32:8
Dit. 17:26
Yogodimodimo o abetše ditšhaba dinaga tša tšona;

o arogantše merafe,

o beetše ditšhaba mellwane.

Setšhaba se sengwe le se sengwe

o se abetše morongwamohlokomedi,32:8 Mohlomongwe go swanetše go balwa “morongwamohlokomedi” Seheberu ga se kwagale gabotse.

9ditlogolo tša Jakobo tšona a di kgetha ya ba setšhaba sa gagwe.

10“O ba hweditše ba tlaruma le lešoka,

leganata la go hloka bophelo,

la go tšutla madimo.

A ba šireletša, a ba hlokomela,

a ba leta ka mo motho a letago ngwana yo e lego mmamoratwe.

11Bjalo ka ntšhu ge e rutantšha matswianyana a yona go fofa,

e akalela ka godimo ga ona,

ya a kuka ka polokego

ka mafego a yona a phurologilego,

Morena o hlokometše Baisraele.

12Morena o hlahlile setšhaba sa gagwe a nnoši,

a sa thušwe ke modimo o šele.

13“O ba dirile gore ba buše dinaga tša meboto,

mme ba je se se metšego mašemong.

O ba fepile ka mamapo a ka gare ga marako,

a mediša mehlware ya bona

mengeng ya maswika a mathata.

14O ba file dithatha tša dikgomo

le maswi a dihuswane;

ba be ba na le dinku le dipudi

le dikgomo tše kaonekaone,

le mabele a mabotsebotse,

le beine ye e di phalago ka moka.

15“Setšhaba sa Morena sa re go huma

sa mo tšhela dithole;

ba akola ba nona,

ya ba dimphosonono.

Ba lahla Modimo, Mmopi wa bona,

ba nyatša Mophološi wa bona yo maatla.

16Go khunamela medimo e šele ga bona

gwa tsebafiša Morena;

makgapha a ba a dirago a mo seleka,

17

32:17
1 Bakor. 10:20
Ba direla meoya ye mebe dihlabelo,

ba se di direle Modimo,

ba di direla medimo ye mefsa ye Baisraele ba bego ba sa e tsebe,

medimo ye borakgolokhukhu ba bona

ba sego ba ka ba e boifa.

18Ba lebala Modimo wa bona,

yena Mophološi wa bona yo maatla,

yena Motswadi wa bona.

19“Ge Morena a di bona,

a befelwa,

mme a lahla barwa le barwedi ba gagwe.

20A re: ‘Nka se sa ba thuša;

ke gona ke tlago bona se se tlago ba hlagela,

sona setšhaba se sebe seo sa go se mpotegele.

21

32:21
1 Bakor. 10:22
Bar. 10:19
Ka medimo ya bona ya diswantšho ba ntlhohlile,

ba nthumola ka dilo tšeo tša bona ba rego ke medimo,

dilo tše gabotsebotse e sego medimo.

Ka gona, ka setšhaba se bona ba rego ga se setšhaba

nna ke tla ba hlohla;

ke tla ba rumola ka setšhaba sa ditlatla.

22Pefelo ya ka e tla lauma bjalo ka mollo,

mme ya tšhuma tšohle lefaseng.

E tla ba ya fihla lefaseng la ka fase,32:22 “lefaseng la ka fase” Se se šupa bodulabahu.

mme ya tšhuma medu ya dithaba.

23“ ‘Ke tla ba tlišetša dikotsi tše di sa felego,

ka ba lwantšha ka mesebe ya ka yohle.

24Ba tla hwa ka tlala le malwetši a letadi;

ba tla hwa ba bolawa ke malwetši a mašorošoro.

Ke tla ba romela dibata gore di ba hlasele,

le dinoga tša mpholo gore di ba lome.

25Mekgotheng ba tla bolawa ke manaba,

ka mengwakong ba aparelwa ke poifo.

Masogana le dikgarebe ba tla bolawa;

masea le bakgalabje le bona ba ka se šale.

26Ke be ke re nka ba feleletša sa ruri,

gore ba se sa gopolwa ke motho,

27eupša ke be nka se lese manaba a bona

a itheta a re a fentše setšhaba sa ka,

mola e le nna ka bonna ke ba fentšego.’

28“Baisraele ke setšhaba se se hlokago tlhaologanyo,

ga ba na le kwešišo le gannyane.

29Ba šitwa ke go bona

gore ke ka lebaka lang ba fentšwe,

ga ba kwešiše seo se hlagilego.

30Ke ka lebaka lang ba sekete ba fentšwe ke o tee,

mme ba dikete tše lesome ba tšhabile ba babedi fela?

Morena Modimo wa bona o be a ba tlogetše;

Modimo wa bona yo maatla

o be a ba gafetše manabeng a bona.

31Manaba a bona a tseba

gore medimo ya bona e a fokola,

ga se ye maatla bjalo ka Modimo wa Baisraele.

32Manaba a bona ke a kgopo bjalo ka badudi ba Sodoma le ba Gomora.

Merara ya bona e enywa diterebe tše di galakago tša mpholo,

33beine ya bona ke mpholo wa dinoga.

34“Morena o gopola tšeo

manaba a bona a di dirilego;

o emetše fela nako ye botse ya go ba otla.

35

32:35
Bar. 12:19
Bah. 10:30
Morena o tla itefeletša a otla manaba ao;

nako e tla tla ya gore ba we;

letšatši la go phuhlama ga bona le kgauswi;

tše di tlago ba wela di a akgofa.

36

32:36a
Pes. 135:14
Morena o tla hlakodiša setšhaba sa gagwe

ge a bona gore se feletšwe ke maatla.

O tla šokela bao ba mo hlankelago

ge a bona gore ka moka ga bona ba fentšwe.

37Ke gona Morena a tlago botšiša

setšhaba sa gagwe a re:

‘A medimo ye maatla

yela le bego le e botile e kae?

38Le e fepile ka makhura a dihlabelo tša lena,

la e noša dikabelo tša lena tša dino.

A e tle e le thuše bjale;

a e tle e le šireletše.

39“ ‘Bjale bonang, nna ke nnoši ke Modimo;

ga go modimo yo mongwe ka ntle le nna.

Ke a bolaya, ebile ke a phediša,

ke a gobatša, ka ba ka fodiša,

mme ga go yo a ka kgonago

go nthibela go se ke se dirago.

40Ke emiša letsogo ka ena ke le Modimo yo a phelago go ya go ile,

41gore ke tla lootša tšhoša ya ka

ye e bekenyago,

ka dira gore manaba a otlwe.

Ke tla itefeletša go ona,

ka otla bona bao ba ntlhoilego.

42Mesebe ya ka e tla rotha madi a bona,

le tšhoša ya ka ya ja bohle

bao ba lwago le nna.

Nka se šadiše le o tee wa manaba a ka;

le tšona dikgobadi

le bao ba thopilwego

ba tla hwa.’

43

32:43
Bar. 15:10
Kut. 19:2
“Lena ditšhaba, retang setšhaba sa Morena –

o lefeletša madi a bahlanka ba gagwe.

O itefeletša manabeng a gagwe

mme a lebalela setšhaba sa gagwe

le naga ya gagwe dibe tša bona.”

44Moshe le Joshua, morwa wa Nunu, ba ile ba opelela kopelo ye godimo gore setšhaba sa Israele se e kwe.

Ditaelo tša mafelelo tša Moshe

45Ge Moshe a feditše go botša setšhaba ditaba tše ka moka, 46o ile a re: “Le hlokomeleng gore le phethe melao ye ka moka ye ke le filego yona lehono. Le e ruteng bana ba lena, gore le bona ba tle ba botegele melao yeo ka moka ba e phethe. 47Melao ye ga se ya lefeela; ke yona bophelo bja lena. Le e phethe mme le tla phela nako ye telele nageng yela ya mošola wa Jordane ye le batametšego go e thopa.”

48

32:48-52
Num. 27:12-14
Doit. 3:23-27
Ka lona letšatši leo Morena a re go Moshe: 49“Yaa dithabeng tša Abarime, nageng ya Moaba, go lebana le motse wa Jeriko; o namele thaba ya Nebo mme o bogele naga ya Kanana yeo ke lego kgauswi le go e fa setšhaba sa Israele. 50O tla hlokafalela thabeng yeo wa ikela go borakgolokhukhu ba gago bjalo ka ge morwarrago Arone a hlokafaletše thabeng ya Hore, 51ka gobane bobedi bja lena ga se la mpotegela pele ga Baisraele. Ge le be le le kua meetseng a Meriba, kgauswi le motse wa Kadeshe lešokeng la Tsine, ga se la ntlhompha pele ga setšhaba. 52O tla bona naga yeo o se kgole le yona, eupša o ka se tsene moo nageng yeo ke e fago setšhaba sa Israele.”

33

Moshe o šegofatša dikgoro tša Israele

331Šedi ditšhegofatšo tše Moshe, monna wa Modimo, a šegofaditšego setšhaba sa Israele ka tšona pele ga ge a ehwa.

2Morena o tšwile thabeng ya Sinai;

o rotogile bjalo ka letšatši godimo ga Edomo,

mme mahlasedi a gaša setšhaba sa gagwe

a etšwa thabeng ya Parane.

Barongwa ba dikete tše lesome

ba be ba na le yena,

mollo wo o laumago

o le ka letsogong la gagwe la go ja.33:2 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Barongwa ba dikete tše lesome ... letsogong la gagwe la go ja.” Seheberu ga se kwagale gabotse.

3Morena o rata setšhaba sa gagwe33:3 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “setšhaba sa gagwe” Seheberu se re “ditšhaba”.

mme o šireletša bao ba ineetšego go yena.

Ka gona re obama33:3 Mohlomongwe go swanetše go balwa “obama” Seheberu ga se kwagale gabotse. maotong a gagwe,

ra amogela ditaelo tša gagwe,

4e le melao ye Moshe a re filego yona –

dilo tše bohlokwahlokwa tša setšhaba sa rena.

5Morena e bile kgoši ya setšhaba sa gagwe sa Baisraele,

ge dikgoro le baetapele ba bona

ba bokane mmogo.

6Moshe a bolela ka ba kgoro ya Rubene a re:

“A Rubene a se ke a ba a hwa,

gore batho ba gagwe ba se fokotšege.”

7Ka ba kgoro ya Juda a re:

“Morena, theetša sello sa bona;

ba kopanye gape le dikgoro tše dingwe.

Ba lwele Morena,

mme o ba thuše manabeng a bona.”33:7 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Ba lwele ... manabeng a bona.” Seheberu se re “Kgoro ya Juda e tla itwela, gomme Morena o tla ba thuša go lwa le manaba a bona.”

8
33:8
Eks. 17:7
28:30
Num. 20:13
Ka ba kgoro ya Lefi a re:

“Wena, Morena, utollela Balefi,

bahlanka ba gago ba ba botegago,

thato ya gago ka Urime le Tumime;33:8 “Urime le Tumime” E be e le dilo tše pedi tše di dirišwago ke moprista go tseba thato ya Modimo; ga go tsebje gabotse gore di be di dirišwa bjang.

o ba lekile kua Masa,

wa ngangišana le bona

kua meetseng a Meriba.

9Ba laeditše go go tshephagalela kudu

go feta ka moo ba tshephagalelago

batswadi ba bona,

goba bomorwarragobona,

goba bana ba bona.

Ba phethile ditaelo tša gago;

ba botegetše kgwerano ya gago.

10Ba tla ruta setšhaba sa gago

ditaelo tša gago;

ba tla tšhuma seorelo pele ga gago,

ba ba ba dira dihlabelo tša go tšhungwa ka moka aletareng ya gago.

11Morena, thuša kgoro ya bona

gore e gole e be le maatla;

thabela seo ba se dirago.

Roba manaba a bona le bahloi ba bona dikgwele,

gore ba se sa kgona go emelela.”

12Ka ba kgoro ya Benjamene a re:

“Ye ke kgoro ye Morena a e ratago

gape a e šireletšago;

o ba leta letšatši ka moka,

gomme o dula gare ga bona.”

13Ka ba kgoro ya Josefa a re:

“A Morena a šegofatše naga ya bona ka pula,

mpho ya legodimo,

le ka phoka,

le ka meetse a a tšwago

ka fase ga lefase.

14A naga ya bona e šegofatšwe ka dienywa tše di budušitšwego

ke borutho bja letšatši,

le ka dienywa tše kaonekaone

tša sehla se sengwe le se sengwe.

15A dithaba tša kgalekgale

le meboto ya bona ya go ya go ile di pipše ke dienywa tše bosebose.

16A naga ya bona e tlale tšohle tše botse,

e šegofatšwe ke Morena yo botho,

yo a boletšego a le ka gare ga mošwana wo o tukago mollo.

A ditšhegofatšo tše di tle kgorong ya Josefa,

ka gobane e bile moetapele

gare ga bomorwarragwe.

17Josefa o bonala bjalo ka kgoši;

ke leitšibolo la poo la tatagwe;

naka tša gagwe di bjalo ka tša nare.

Dinaka tšeo ke batho ba diketekete ba Manase,

le ba masome a diketekete ba Efraime.

Ka tšona o gonyolla ditšhaba

mme o di kgoromeletša

magomong a lefase.”

18Ka ba kgoro ya Sebulone le ya Isakara a re:

“A Basebulone ba atlege kgwebong ya bona

le ditšhaba tša mošola wa mawatle,

mme mahumo a Isakara

a oketšege mo gae.

19Ba biletša ditšhaba thabeng ya bona,

mme moo ba dira dihlabelo

tše Modimo a di nyakago,

ka gobane ba hwetša lehumo la bona lewatleng

le lešabašabeng la lebopong.”

20Ka ba kgoro ya Gade a re:

“Retang Modimo yo a ba filego naga ye kgolo.

Gade o lalela bjalo ka taugadi,

o nyaka go thaola letsogo goba hlogo.

21Ba itšeetše seripa se se kaonekaone sa naga;

ba filwe karolo ya moetapele.

Ba phethile ditaelo tša Morena

le melao ya gagwe

ge baetaepele ba Baisraele

ba be ba bokane mmogo.”33:21 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “ge baetapele ... mmogo” Seheberu ga se kwagale gabotse.

22Ka ba kgoro ya Dane a re:

“Dane ke tau ya lerojana;

o taboga a etšwa Bashane.”

23Ka ba kgoro ya Naftali a re:

“Naftali o šegofaditšwe kudu ke Morena yo botho;

letsha la Genesarete le naga ya ka borwa bja lona ke ya bona.”

24Ka ba kgoro ya Asere a re:

“Asere o šegofaditšwe go feta ba dikgoro tše dingwe.

A e be yena mmamoratwe

gare ga bomorwarragwe,

mme naga ya gagwe e hume

ka makhura a mohlware.

25A metse ya gagwe e šireletšwe

ka mapheko a tshipi le a mphiri,

mme ka mehla a dule a bolokegile.”

26Lena setšhaba sa Israele,

ga go modimo yo a swanago le Modimo wa lena,

Modimo yo a rokamego letagong go putla legodimo,

yo a nametšego maru go tlo le thuša.

27Modimo ka mehla e bile Mošireletši wa lena;

matsogo a gagwe a neng le neng ke boitshwarelelo bja lena.

O lelekile manaba a lena ge le goroga,

mme a le botša gore le ba fediše ka moka.

28Ka gona ditlogolo tša Jakobo di dula di iketlile,

di dula di bolokegile nageng ye e tletšego mabele le beine,

moo legodimo le kolobišago lefase ka phoka.

29Lena Baisraele, le ba mahlatse bjang!

Ke mang yo a swanago le lena –

setšhaba se se phološitšwego ke Morena?

Morena ke kotse ya lena le tšhoša ya lena go le šireletša le go le dira bafenyi.

Manaba a lena a tla tla go lena a phophotha,

mme le tla ba gatakela fase.