Sepedi 2000 (NSO00)
30

Mabaka a go boa bothopša le go šegofatšwa

301“Bjale ke le file go ikgethela tšhegofatšo goba thogako. Ge dilo tše ka moka di le hlagetše gomme le dutše gare ga ditšhaba tše Morena Modimo wa lena a le šwalalantšego natšo, le tla gopola se ke se boletšego. 2Ge lena le ditlogolo tša lena le ka sokologela go Morena, mme ka dipelo tša lena ka moka le ka moya wa lena ka moka la phetha ditaelo tša gagwe tše ke le fago tšona lehono, 3gona Morena Modimo wa lena o tla le šokela. O tla le buša ditšhabeng tšeo a le šwalalanyeditšego go tšona, mme a le atlegiša gape. 4Le ge le ka šwalalanyetšwa mafelong a lefase, Morena Modimo wa lena o tla le kgobokanya gona moo mme a le buša, 5gore le tle le tšee naga ye borakgolokhukhu ba lena ba kilego ba e thopa. Gomme o tla le atlegiša a ba a le atiša go feta ka moo borakgolokhukhu ba lena ba kilego ba ba ka gona. 6Morena Modimo wa lena o tla dira gore lena le ditlogolo tša lena le mo theeletše, gore le tle le mo rate ka dipelo tša lena ka moka le ka moya wa lena ka moka, mme le tle le fele le dula moo nageng yeo. 7Dithogako tše ka moka o tla di lebiša go manaba a lena le go bao ba le hloilego gape ba le hlomerego, 8mme le tla boela la mo theeletša la phetha ditaelo tša gagwe ka moka tše ke le fago tšona lehono. 9Morena o tla le atla go tšohle tše le di dirago; le tla ba le bana ba bantši le diruiwa tše ntši, gomme mašemo a lena a tla le ntšhetša puno ye botse. O tla thabela go le atla bjalo ka ge a be a thabetše go atla borakgolokhukhu ba lena, 10eupša le tla swanelwa ke go mo theeletša le go phetha melao le melawana ya gagwe ye e ngwadilwego mo pukung ye ya dithuto tša gagwe. Le tla swanelwa ke go sokologela go yena ka dipelo tša lena ka moka le ka moya wa lena ka moka.

11“Taelo ye ke le fago yona lehono ga se ye thata kudu, ebile ga e kgole le lena. 12

30:12-14
Bar. 10:6-8
Ga e kua legodimong mo le ka ba la botšiša la re: ‘Ke mang a tlago re namelela a re fegollela yona, gore re tle re e kwe re e phethe?’ 13Le gona ga e ka mošola wa lewatle mo le ka ba la botšiša la re: ‘Ke mang yo a tlago tshela lewatle a yo re tšeela yona, gore re tle re e kwe mme re e phethe?’ 14Aowaa, e kgauswikgauswi le lena. Le a e tseba mme le ka e bolela ka hlogo, ka gona e phetheng.

15“Lehono ke le fa go kgetha botse goba bobe, bophelo goba lehu. 16Ge le ka phetha ditaelo tša Morena Modimo wa lena tše ke le fago tšona lehono, ge le ka mo rata, la mo theeletša, mme la latela melao le melawana ya gagwe, gona le tla atlega mme la ba setšhaba se sentši. Morena Modimo wa lena o tla le šegofatša nageng ye le batametšego go e thopa. 17Eupša ge le ka se mo theeletše, la gana go mo theetša, la foraforetšwa la direla medimo ye mengwe, 18ke le botša e sa le gonabjale gore le tla fedišwa taa. Le ka se phele nako ye telele nageng yela ya mošola wa Jordane ye le batametšego go e thopa. 19Bjale ke le fa go ikgethela bophelo goba lehu, tšhegofatšo ya Modimo goba thogako ya gagwe, gomme ke bitša legodimo le lefase go tlo hlatsela gore le kgetha eng. Kgethang bophelo, gore lena le ditlogolo tša lena le tle le phele. 20

30:20
Gen. 12:7
26:3
28:13
Le rateng Morena Modimo wa lena, le mo theeletšeng, mme le mmotegeleng, gore le tle le dule nako ye telele nageng ye a enetšego borakgolokhukhu ba lena, Abrahama le Isaka le Jakobo, a re o tla ba fa yona.”