Sepedi 2000 (NSO00)
3

Baisraele ba fenya Kgoši Ogo

(Num. 21:31-35)

31“Ka morago ga moo ra leba leboa ka tsela ya go ya seleteng sa Bashane, gomme Kgoši Ogo a tšwa le bahlabani ba gagwe ka moka go tlo lwa le rena kgauswi le motse wa Edrei. 2Morena a re go nna: ‘O se ke wa mmoifa. Ke tlilo mo gafela wena gotee le bahlabani ba gagwe le naga ya gagwe ka moka. O mo dire se o se dirilego Sihone, kgoši ya Baamore, yo a bego a buša Heshbone.’

3“Ka gona Kgoši Ogo le setšhaba sa gagwe le bona Morena Modimo wa rena a ba gafela diatleng tša rena, gomme ra ba bolaya ka moka, ra se šadiše motho. 4Ka yona nako yeo ra ba ra thopa metse ya gagwe ka moka – gwa se be le o tee wo re sa o tšeego. Metse ka moka ye re e thopilego e bile ye masome a a selelago – e le ya selete ka moka sa Argobe moo Kgoši Ogo wa Bashane a bego a buša ntshe. 5Metse ye ka moka e be e ageleditšwe ka merako ya go ya godimo, le ka dikgoro le mapheko a go di tswalela, go bile go na le metse ye mentši ye e se nago merako. 6Re ile ra pšhatla metse ka moka mme ra bolaya banna ka moka le basadi le bana, ka wona mokgwa woo re dirilego metseng ye e bego e le ya Kgoši Sihone wa Heshbone. 7Ra thopa diruiwa ra ba ra hula metse.

8“Ka nako yeo re ile ra tšea naga ya ka bohlabela bja noka ya Jordane, go tloga nokaneng ya Arnone go fihla thabeng ya Hermone, go dikgoši tšeo tše pedi tša Baamore. 9Basidone ge ba bitša thaba ya Hermone ba re ke Sirione, Baamore bona ba re ke Senire. 10Re tšere naga ka moka ya Kgoši Ogo wa Bashane: metse ya dinaga tše di phagamego, dilete tša Gileade le Bashane, go ya bohlabela go yo fihla metseng ya Salka le Edrei.”

11Kgoši Ogo e bile yena wa mafelelo wa Barafa. Lepokisi leo setopo sa gagwe se bolokilwego ka lona le be le3:11 “Lepokisi ... le” goba “Bolao bja gagwe bo be bo” dirilwe ka letlapa.3:11 “letlapa” goba “tshipi” E be e le la botelele bja dimetara tše nne, le bophara bjo e ka bago dimetara tše pedi, go ya ka tekanyo ye e tlwaelegilego ya mehleng yeo. Le sa bonwa motseng wa Baamone wa Raba.

Dikgoro tše di ilego tša dula ka bohlabela bja Jordane

(Num. 32:1-42)

12“Ge re thopile naga yeo, ke ile ka arolela kgoro ya Rubene le ya Gade naga ye e lego ka leboa la motse wa Aroere kgauswi le nokana ya Arnone, le seripa sa naga ya dithaba ya Gileade gotee le metse ya yona. 13Ka arolela seripa sa kgoro ya Manase naga ya Gileade ye e bego e sa šetše, gammogo le naga ya Bashane ka moka moo Ogo a bušitšego ntshe, ke go re selete ka moka sa Argobe.”

Bashane ka moka e be e tsebja gore ke naga ya Barafa. 14Jaire, wa kgoro ya Manase, o tšere selete ka moka sa Argobe, ke go re Bashane, go yo fihla mollwaneng wa Geshure le Maaka. A reela metse yeo leina la gagwe, gomme e sa tsebja e le metse ya Jaire.

15“Ke file kgorwana ya Makire le kgoro ya Manase naga ya Gileade. 16Gomme kgoro ya Rubene le ya Gade ka di fa naga ya go tloga Gileade go fihla nokaneng ya Arnone. Bogare bja nokana e bile mollwane wa bona wa ka borwa, mme mollwane wa bona wa ka leboa ya ba nokana ya Jaboko, yeo seripa sa yona se bego se dira mollwane wa Baamone. 17Ka bodikela naga ya bona e be e fihla nokeng ya Jordane, go tloga letsheng la Genesarete ka leboa go theogela Lewatleng le le Hwilego ka borwa, le go yo fihla patogeng ya thaba ya Pisga ka bohlabela.

18

3:18-20
Josh. 1:12-15
“Ka yona nako yeo ke ile ka ba laela ka re: ‘Morena Modimo wa lena o le file naga ye ya ka bohlabela bja Jordane gore le e thope. Bjale hlamang bahlabani ba lena, le ba romeleng mošola wa Jordane ba thake dikgoro tše dingwe tša Baisraele pele. 19Bao ba šalago metseng ye ke le aroletšego yona e be fela basadi ba lena, le bana ba lena, le diruiwa tša lena; ke a tseba gore le na le dikgomo tše ntši. 20Le thuše Baisraele ba gabolena ntweng go fihlela ba thopa naga ye Morena a ba fago yona ka bodikela bja Jordane, gomme Morena a ba dudiša moo ka khutšo, bjalo ka ge le lena a le dudišitše. Ka morago ga moo le ka boela mono nageng ye ke le aroletšego yona.’

21“Ke moo ke laetšego Joshua ka re: ‘O bone se Morena Modimo wa gago a se dirilego magoši ale a mabedi, Sihone le Ogo; gomme sona seo ke se a tlago se dira mebušo yohle ye le e šwahlelago. 22O se ke wa ba boifa, ka gobane Morena Modimo wa gago o tla go lwela.’

Moshe ga a dumelelwe go tsena Kanana

23

3:23-27
Num. 27:12-14
Doit. 32:48-52
“Ka nako yeo ke ile ka rapela ke tiišitše ka re: 24‘Morena, Mong wa ka, o sa ntaeditše fela mathomo a dilo tše kgolo tše di makatšago tše o tlilego go di dira. Ga go modimo legodimong goba lefaseng yo a ka dirago dilo tše kgolo tše o di dirilego! 25A ke tshele noka ya Jordane, Morena, mme ke bone naga ye e nonnego ya ka mošola wa yona, naga ye botse ya dithaba le dithaba tša Lebanone.’

26“Eupša ka lebaka la lena Morena o be a nkgalefetšwe mme a se ke a ntheetša. A re: ‘Go lekane! O se sa nkgopela seo gape! 27Namelela ntlhohlong ya thaba ya Pisga, o lebelele bodikela, le leboa, le borwa, le bohlabela. O lebeledišiše gabotse se o se bonago, ka gobane o ka se tsoge o tshetše noka ya Jordane. 28Botša Joshua se a swanetšego go se dira. Mo tutuetše, o mo tiiše, ka gobane o tla eta setšhaba pele a se tshediša noka go yo dula nageng ye o e bonago.’

29“Ka gona re ile ra fela re dutše moeding go lebana le motse wa Bethe-Peore.”