Sepedi 2000 (NSO00)
29

Kgwerano ya Morena le Israele nageng ya Moaba

291Šea mabaka a kgwerano yeo Morena a laetšego Moshe gore a e dire le setšhaba sa Israele nageng ya Moaba; tše ka moka e be e le go tlaleletša kgwerano ye Morena a e dirilego nabo thabeng ya Sinai.

2Moshe o ile a bokanya setšhaba ka moka sa Israele mme a re go sona: “Le iponetše ka a lena mahlo seo Morena a se dirilego kgoši ya Egepeta le bakgomana ba gagwe le naga ya gagwe ka moka. 3Le bone dikotlo tšela tše šoro le mehlolo le dimakatšo tše kgolo tše Morena a di dirilego. 4Eupša go fihlela le lehono ga se a le dira gore le kwešiše se le se bonego. 5Mo mengwageng ye masome a mane ya ge Morena a le hlahla lešokeng, diaparo le dieta tša lena ga se tša ka tša hlagala. 6Le be le hloka bogobe bjo le ka bo jago, le ge e le beine ye le ka e nwago, goba bjala, fela Morena o ile a le fa dilo tše le di hlokago gore a tle a le rute gore ke Modimo wa lena. 7

29:7
Num. 21:21-35
Gomme ge re etla felo fa, Kgoši Sihone wa Heshbone le Kgoši Ogo wa Bashane ba ile ba re hlasela. Fela re ile ra ba fenya, 8
29:8
Num. 32:33
ra tšea naga ya bona mme ra e arolela kgoro ya Rubene le ya Gade le seripa sa kgoro ya Manase. 9Le botegele go phetha mabaka ka moka a kgwerano ye, gore le tle le atlege go tšohle tše le di dirago.

10“Lehono le eme pele ga Morena Modimo wa lena, ka moka ga lena – baetapele ba lena le bakgomana, le banna ba lena, 11bana ba lena, basadi ba lena, le bafaladi ba ba dulago gare ga lena bao ba le rwalelelago dikgong, ba le gelago le meetse. 12Le eme mo lehono go tsena mo kgweranong ye Morena Modimo wa lena a e dirago le lena, le go itlema ka keno go phethagatša mabaka a yona, 13gore Morena bjale a le tiišetše gore le setšhaba sa gagwe mme yena ke Modimo wa lena, bjalo ka ge a le holofeditše, a enetše le borakgolokhukhu ba lena, Abrahama le Isaka le Jakobo. 14Ga se lena le nnoši bao Morena a dirago le lena kgwerano ye le mabaka a yona. 15O e dira le rena bohle ba re emego fa pele ga gagwe lehono, le tšona ditlogolo tša rena tše di sego tša tšwe di belegwa.

16“Le a tseba gore re be re phela bjang Egepeta, le gore go putla dinaga tša ditšhaba tše dingwe go be go le bjang. 17Le bone medingwana ya bona ye e selekišago ya go dirwa ka dikota, ka maswika, ka silibera, le ka gauta. 18

29:18
Bah. 12:15
Le hlokomeleng gore go se ke gwa ba le monna, goba mosadi, goba lapa, goba kgoro ye e lego fa lehono yeo e furalelago Morena Modimo wa rena mme ya khunamela medimo ya ditšhaba tše dingwe. Seo se ka ba bjalo ka modu wo o melago ya ba semela se se galakago sa mpholo. 19Le hlokomeleng gore go se ke gwa ba le o tee wa lena yo a rego go kwa mabaka a kgwerano, a fela a sa iphora gore tšohle di tla mo atla le ge a ka ngangabala a dira tša boithatelo. Seo e ka ba kotsi go batho le dilo go swana. 20Morena a ka se lebalele motho wa mohuta woo, eupša o tla mo tukela bogale, gomme dithogako ka moka tše di ngwadilwego mo pukung ye di tla mo wela, go fihlela Morena a timeletša leina la gagwe lefaseng. 21Morena o tla mo kgetholla dikgorong ka moka tša Baisraele, gomme a mo tlišetša dikotsi go ya ka dithogako ka moka tša kgwerano ye e ngwadilwego mo pukung ye ya melao ya Morena.

22“Mo melokong ya lena ya ka moso ditlogolo tša lena le bafaladi ba ba tšwago dinageng tša kgole ba tla bona dikotsi le malwetši ao Morena a a tlišeditšego naga ya lena. 23

29:23
Gen. 19:24-25
Naga e tla ba lehwafa ya se ntšhe selo, ya pipetšwa ke tshebela le letswai; ga go se se ka bjalwago goba se se ka melago go yona, ešita le bjona bjang bo ka se mele moo. Naga ya lena e tla ba bjalo ka motse wa Sodoma le wa Gomora, wa Adma le wa Tseboime, yeo Morena a e ribegeditšego ge a be a befetšwe kudu. 24Ke moo ditšhaba tšohle di tlago botšiša tša re: ‘Ke ka lebaka lang Morena a dirile naga ya bona dilo tše? Ke go reng a ile a befelwa o šorošoro ka mokgwa wo?’ 25Phetolo e tla ba go re: ‘Ke ka gobane setšhaba se se tshetše kgwerano ye yena Morena, Modimo wa borakgolokhukhu ba bona, a bego a e dirile le bona ge a ba ntšha Egepeta. 26Ba obamile ba direla medimo ye mengwe yeo ba bego ba sa e tsebe, medimo ye Morena a rilego ba se ke ba e direla. 27Ka gona Morena o ile a befelelwa setšhaba sa gagwe mme a tlišetša naga ya bona dikotsi tše ka moka tše di ngwadilwego mo pukung ye. 28Morena o ile a befelwa kudu, mme ge a befetšwe o šoro bjalo, a ba lahlela nageng e šele moo le lehono ba sa lego gona.’

29“Go na le dilo tšeo Morena Modimo wa rena a sego a di utolla, eupša o utolotše melao ye ya gagwe, gomme rena le ditlogolo tša rena re swanetše go e phetha go ya go ile.”