Sepedi 2000 (NSO00)
25

251“Ge Baisraele ba babedi ba ka išana kgorong go yo sekišwa, mme yo mongwe a se bonwe molato mola yo mongwe a bonwa molato, 2ge wa molato a ahloletšwe go itiwa, moahlodi o swanetše go mo patlamiša mme a dire gore a otlwe ka kgati pele ga gagwe. Palo ya dikgati e ye ka molato wo a o obilego. 3

25:3
2 Bakor. 11:24
A ka otlwa dikgati tše masome a mane, eupša e sego go feta fao; go feta fao e ka ba go mo kokobetša phatlalatša.

4

25:4
1 Bakor. 9:9
1 Tim. 5:18
“O se ke wa tlema pholo molomo ge o fola mabele ka yona.”

Tshwanelo ya go tsenela mosadi wa monna yo a hlokafetšego

5

25:5-6
Mat. 22:24
Mar. 12:19
Luk. 20:28
“Ge barwa ba motho ba agile felo gotee mme yo mongwe wa bona a hwa a se ne morwa, gona mosadi wa gagwe a se ke a nyalwa ke yo mongwe yo e sego wa lapa leo; ke tshwanelo ya morwarragomohu go tsenela mosadi yoo. 6Morwa wa mathomo yo ba mmelegago a tšewe gore ke morwa wa mohu yola, gore lešika la lapa la gagwe le se timelele mo go Baisraele. 7
25:7-10
Rute 4:7-8
Eupša ge morwarragomohu a sa nyake go tsenela mosadi yoo, mosadi o swanetše go ya go bagolo kgorong ya motse mme a re: ‘Morwarragomogatšake ga a nyake go phetha tshwanelo ya gagwe; o gana go tsoša lapa la morwarragwe gare ga Baisraele.’ 8Ke moo bagolo ba motse ba swanetšego go bitša monna yoo mme ba boledišane le yena. Ge a ka fela a sa gana go mo tsenela, 9gona mohlologadi yoo wa morwarragwe a ye go yena moo pele ga bagolo bao ba motse, a mo role seeta mme a mo tshwele ka mare sefahlegong, a re: ‘Se ke se se hlagelago monna yo a ganago go tsošetša morwarragwe lapa.’ 10Lapa la monna yoo le tsebje mo go Baisraele e le ‘lapa la morolwaseeta’.”

Melao ye mengwe

11“Ge banna ba babedi ba elwa gomme mosadi wa yo mongwe wa bona a leka go thuša monna wa gagwe ka go swara monna yo mongwe yoo ka mapele, 12le se ke la šokela mosadi yoo; le mo ripe seatla.

13-14

25:13-16
Lef. 19:35-36
“Le se ke la hlalefetšana ge le šomiša dikeloboima le dikelo. 15Le šomiše dikeloboima le dikelo tša mmakgonthe tše di tshephegago, gore le tle le phele nako ye telele nageng ye Morena Modimo wa lena a le fago yona. 16Morena o hlaswa batho ba ba hlalefetšago.”

Taelo ya go bolaya Baamaleke

17

25:17-19
Eks. 17:8-14
1 Sam. 15:2-9
“Gopolang seo Baamaleke ba le dirilego sona ge le be le etšwa Egepeta. 18Ba ile ba se ke ba boifa Modimo, mme ba le hlasela ka nthago ge le be le lapile le se na le maatla, mme ba bolaya bohle ba ba bego ba ikgoga ka morago. 19Ka gona, ge Morena Modimo wa lena a le file naga yeo mme a le khutšišitše manaba ka moka ao a bapilego le lena, le boneng gore le bolaye Baamaleke ka moka, gore go se ke gwa ba le motho yo a ka hlwago a sa ba gopola. Le se ke la lebala!”