Sepedi 2000 (NSO00)
19

Metse ya botšhabelo

(Num. 35:9-28; Josh. 20:1-9)

191

19:1-13
Josh. 20:1-9
“Ge Morena Modimo wa lena a fedišitše ditšhaba tšeo a le fago naga ya tšona, gomme le tšere metse ya bona le mengwako mme le dutše fao, 2-3le aroleng naga yeo dilete tše tharo, seleteng se sengwe le se sengwe go be le motse wo motho yo a bolailego yo mongwe a ka tšhabelago go wona gabonolo. 4Ge motho a ka bolaya yo mongwe ka phošo e se lenaba la gagwe, a ka tšhabela go wo mongwe wa metse ye mme a bolokega. 5Mohlala šo: Ge banna ba babedi ba ka ya sethokgweng mmogo go yo rema mehlare, mme ya re ge yo mongwe wa bona a rema mohlare, selepe sa tshwamoga mphenyeng mme sa bolaya yo mongwe yola, motho yoo a ka tšhabela go wo mongwe wa metse ye meraro ye mme a bolokega. 6Ge go ka ba le motse o tee fela, mohlomongwe tsela ya go ya moo e ka ba ye telele kudu, gomme wabo yo a nago le boikarabelo bja go lefeletša polao yeo a ka mo swara tseleng, mme ka go befelwa a bolaya motho yola a se nago molato. Gabotsebotse ke kotsi fela ge a bolaile motho yo e bego e se lenaba la gagwe. 7Ke ka lebaka leo ke le laelago gore le beeleng metse ye meraro thoko.

8“Ge Morena Modimo wa lena a katološa naga ya lena bjalo ka ge a enetše borakgolokhukhu ba lena gore o tla e katološa, gomme a le file naga ka moka ye a ba tshephišitšego yona, gona le kgetheng metse ye mengwe ye meraro gape. 9O tla le fa naga ye ge le ka dira tšohle tše ke le laelago tšona lehono, le gona la rata Morena Modimo wa lena mme la phela go ya ka ditaelo tša gagwe. 10Le direng bjalo gore batho ba ba se nago molato ba se ke ba hwa, le gore le se be le molato wa go ba bolaya nageng ye Morena a le fago yona.

11“Fela ge motho a ka bolaya lenaba la gagwe ka boomo le ka maikemišetšo, gomme a tšhabela go wo mongwe wa metse ye, 12baetapele ba motse wa gabo ba mo tšee ba mo gafele wabo yo a nago le boikarabelo bja go lefeletša polao yeo, gore a tle a bolawe. 13Le se ke la mo gaugela, gobane mo go Baisraele motho ga se a swanela go bolawa a se na molato. Seo le se direle gore tšohle di tle di le atle.”

Mellwane ya kgale

14

19:14
Doit. 27:17
“O se ke wa ikokoletša karolo ya gago ya naga ka go šuthiša mollwane wa moagišani wa gago woo o hlomilwego kgale nageng ye Morena Modimo wa gago a tlago le fa yona.

Mabapi le dihlatse

15

19:15
Num. 35:30
Doit. 17:6
Mat. 18:16
Joh. 8:17
2 Bakor. 13:1
1 Tim. 5:19
Bah. 10:28
“Hlatse e tee ga ya lekana go rweša motho molato; bonnyane e be dihlatse tše pedi tše di hlatselago gore motho o na le molato. 16Ge motho a ka leka go kweša yo mongwe bohloko ka go mo rweša molato ka boomo, 17bobedi bja bona ba swanetše go ya lefelong la tirelo gomme ba ahlolwe ke baprista le baahlodi ba ba ahlolago ka nako yeo. 18Baahlodi ba lebeledišiše molato woo gabotse; gomme ge motho yoo a pharile Moisraele yo mongwe yoo wa gabo ka molato, 19o swanetše go otlwa ka kotlo yeo motho yoo a pharilwego ka molato a bego a tla otlwa ka yona. Ka tsela ye le ikhutše bobe bjoo. 20Ke moo ba bangwe ba tlago re go di kwa ba boifa, gomme ga go yoo a tlago tsoga a dirile taba ye mpe ya mohuta woo gape. 21
19:21
Eks. 21:23-25
Lef. 24:19-20
Mat. 5:38
Melatong ya mohuta woo le se ke la gaugela motho le gannyane; kotlo e be bophelo ka bophelo, leihlo ka leihlo, leino ka leino, seatla ka seatla, le lenao ka lenao.”