Sepedi 2000 (NSO00)
18

Karolo ya baprista

181“Kgoro ya boprista ya Lefi e se ke ya fiwa karolo ya naga bjalo ka Baisraele ba bangwe. Ba swanetše go phela ka dikabelo le dihlabelo tše dingwe tše di fiwago Morena. 2

18:2
Num. 18:20
Ba se ke ba ba le naga bjalo ka dikgoro tše dingwe; sa bona ke go ba baprista ba Morena, ka moo Morena a ba tshephišitšego ka gona.

3“Ge motho a dira sehlabelo ka poo, goba ka kwanyana, goba ka putšane, baprista ba fiwe legetla, le mehlagare ya ka fase, le mogodu. 4Ba fiwe karolo ya mathomo ya mabele, ya beine, ya makhura a mohlware, le ya boya bja nku. 5Dikgorong tša lena ka moka Morena o kgethile kgoro ya Lefi gore yona le ditlogolo tša yona di mo hlankele e le baprista go ya go ile.

6“Molefi yo mongwe le yo mongwe ge a rata a ka tloga motseng wa gabo mo nageng ya Israele a tla felo ga tirelo, 7gomme a direla moo e le moprista wa Morena Modimo wa gagwe, go swana le Balefi ba ba direlago moo. 8O swanetše go fiwa dijo tše di lekanago le tša bapristakayena, go sa lebelelwe bontši bja bohwa bja gagwe.18:8 “go sa lebelelwe ... bja gagwe” Seheberu ga se kwagale gabotse.

Setšhaba se laiwa gore se se latele ditlwaedi tša baditšhaba

9“Ge le gorogile nageng ye Morena Modimo wa lena a le fago yona, le se ke la latela mekgwa ya bohlola ya ditšhaba tše di lego fao. 10

18:10
Lef. 19:26
Eks. 22:17
Go se be le yo a dirago sehlabelo ka morwagwe goba morwediagwe mollong, goba yo a dirišago ditaola, goba bodupe, goba bonoge, goba boloi, 11
18:11
Lef. 19:31
goba meupo, goba malopo, goba wa badimo. 12Morena Modimo wa lena o hloile batho ba ba dirago dilo tše tša bohlola, mme ke ka lebaka leo a lelekago ditšhaba tšeo nageng yeo ge le goroga. 13
18:13
Mat. 5:48
Le botegeleng Morena Modimo wa lena ka dipelo tša lena ka moka.”

Setšhaba se holofetšwa moprofeta

14“Ditšhaba tše le tlago di raka nageng ya tšona di latela dikeletšo tša didupe le bao ba dirišago ditaola, eupša lena Morena Modimo wa lena ga a le dumelele go dira tše bjalo. 15

18:15
Dit. 3:22
7:37
Lena, o tla le romela moprofeta yo a swanago le nna a etšwa setšhabeng sa gabolena, mme yena le swanetše go mo theeletša.18:15 “moprofeta yo a swanago ... a etšwa ... yena ... mo theeletša” goba “baprofeta ba ba swanago ... ba etšwa ... bona ... ba theeletša”

16“Mohlang wola le bokane thabeng ya Sinai le ile la kgopela gore ga le sa nyaka go kwa Morena a bolela, goba go hlwa go sa bona mollo wo mogolo woo, ka gobane le be le boifa gore le tla hwa. 17Ka gona Morena a re go nna: ‘Se ba se kgopetšego ke se sebotse. 18Ke tla ba romela moprofeta yo a swanago le wena a etšwa setšhabeng sa gabobona. Ke tla mmotša se a swanetšego go se bolela, mme o18:18 “moprofeta yo a swanago ... a etšwa ... mmotša ... a swanetšego ... o” goba “baprofeta ba ba swanago ... ba etšwa ... ba botša ... ba swanetšego ... ba” tla ba botša tšohle tše ke ba laelago tšona. 19

18:19
Dit. 3:23
O tla bolela ka leina la ka, mme ke tla otla yo mongwe le yo mongwe yo a ganago go mo theetša.18:19 “O ... mo theetša.” goba “Ba ... ba theetša.” 20Eupša ge moprofeta yo mongwe a ka ba le sebete sa go bolela se sengwe ka leina la ka mola ke se ka mo laela go se bolela, a bolaelwe taba yeo, mme ka wona mokgwa woo moprofeta yo mongwe le yo mongwe yo a bolelago se sengwe ka leina la medimo ye mengwe, le yena a bolawe.’

21“Le ka ipotšiša gore le tla tseba bjang ge eba molaetša wa moprofeta ga o tšwe go Morena. 22Ge moprofeta a bolela se sengwe ka leina la Morena mme se a se bolelago sa se ke sa direga, gona ga se molaetša wa Morena. Moprofeta yoo o boletše ka boyena, gomme ga le a swanela go mo tšhaba.”