Sepedi 2000 (NSO00)
17

171“Le se ke la direla Morena Modimo wa lena sehlabelo ka poo goba ka kwanyana goba ka putšane ye e nago le bosodi bjo bongwenyana; seo e ka ba makgapha go Morena.

2“Ge le ka kwa gore motseng wo mongwe wa lena monna yo mongwe goba mosadi o dirile sebe pele ga Morena ka go tshela kgwerano ya gagwe 3

17:3
Eks. 22:19
ka go khunamela medimo ye mengwe, goba letšatši, goba ngwedi, goba dinaledi, a di direla, a fapana le taelo ya Morena, 4ge le ka kwa taba ya mohuta woo, le e nyakišišeng gabotsebotse. Ge eba ke therešo gore makgapha a mohuta woo a dirilwe mo nageng ya Israele, 5gona le tšee motho yoo le mo ntšhetše ka ntle ga motse mme le mmolaye ka maswika. 6
17:6
Num. 35:30
Doit. 19:15
Mat. 18:16
2 Bakor. 13:1
1 Tim. 5:19
Bah. 10:28
Eupša motho a bolawe fela ka bohlatse bja dihlatse tše pedi goba tše tharo; a se ke a bolawa ka bohlatse bja hlatse e tee fela. 7
17:7
1 Bakor. 5:13
Go thome dihlatse go mo kgatla, mme setšhaba ka moka se latele se mo kgatle. Ka tsela ye le ikhutše bobe bjoo.

8“Ge go ka direga gore melato ye mengwe e be ya go palela baahlodi ba motse, bjalo ka melato ye e fapafapanego ya polao, goba ya ditokelo tša motho, goba ya kgobatšo, le yeng felo ga tirelo, 9le fihle le botše baprista ba Balefi le moahlodi yo a lego modirong molato wa lena, mme bona ba ahlole molato woo. 10Ba tla ahlola ka mo ba bonago ka gona, mme le dire ka moo ba le botšago ka gona. 11Le amogeleng kahlolo ya bona mme le phetheng ditaelo tša bona gabotsebotse. 12Yo a ka ngangabalago a se theeletše moahlodi goba moprista yo a lego modirong, a bolawe. E be go fediša bobe bjo mo go Baisraele. 13Ke mo yo mongwe le yo mongwe a tlago kwa ka taba yeo mme a boifa, gwa se be le be le yo a ngangabalelago go dira taba ya mohuta woo.”

Melao ye e tlemago kgoši

14

17:14
1 Sam. 8:5
“Ge le tšere naga ye Morena Modimo wa lena a tlago le fa yona gomme le dutše go yona, le ka nyaka go ba le kgoši bjalo ka ditšhaba ka moka tše di bapilego le lena. 15Le hlokomeleng gore monna yo le mmeago kgoši ke yena yo Morena a mo kgethilego. E swanetše go ba yo mongwe wa setšhaba sa gabolena; le se ke la bea mofaladi kgoši. 16
17:16
1 Dikg. 10:28
2 Dikr. 1:16
9:28
Kgoši a se ke a ba le dipere tše ntši, goba a roma batho Egepeta go yo reka dipere tša go oketša tše a nago natšo, ka gobane Morena o itše setšhaba sa gagwe se se ke sa tsoga se boetše fao. 17
17:17
1 Dikg. 10:14-22,27
11:1-8
2 Dikr. 1:15
9:27
Kgoši a se be le basadi ba bantši, gore a se aroge go Morena; le gona a se ke a ikhumiša ka silibera le gauta. 18Ge e šetše e le kgoši a ingwalollele puku ya melao ya Modimo le ditaelo tša gagwe tše di ngwalolotšwego pukung ya mathomo ye e swerwego ke baprista ba Balefi. 19A sware puku yeo, a e bale ka mehla bophelo bja gagwe ka moka, gore a tle a ithute go boifa Morena le go phetha ka potego tšohle tše di ngwadilwego ka go yona. 20Seo se tla mo dira gore a se ke a ikgopola gore o phala Baisraele ba gabo, le gore a se ke a tshela le e tee ya ditaelo tša Morena. Ke moo yena le ditlogolo tša gagwe ba tlago buša naga ya Israele nako ye telele.”