Sepedi 2000 (NSO00)
16

Monyanya wa Paseka

(Eks. 12:1-20)

161

16:1-8
Eks. 12:1-20
Lef. 23:5-8
Num. 28:16-25
“Le hlompheng Morena Modimo wa lena ka go keteka Monyanya wa Paseka ka kgwedi ya Abibi; e be e le bošego kgweding yeo ge a le ntšha Egepeta. 2Le yeng lefelong la tirelo mme moo le hlabe dihuswane le dikgomo tša Paseka go hlompha Morena Modimo wa lena. 3Ge le eja dijo tše, le se ke la ja dinkgwa tše di dirilwego ka komelo. Matšatši a a šupago le jeng dinkgwa tše di dirilwego ntle le komelo, ka gobane le ile la swanela go tloga Egepeta ka lephakuphaku. Le jeng dinkgwa tšeo, dinkgwa tša tlaišego, gore ge le sa phela le fele le gopola letšatši lela ka lona le tšwilego Egepeta. 4Matšatši a a šupago go se be le o tee nageng ya lena yoo go ka hwetšwago komelo ngwakong wa gagwe; le nama ya seruiwa se se hlabilwego mantšiboa a letšatši la mathomo e swanetše go lewa bjona bošegong bjoo.

5-6“Le hlabeng diruiwa tša Paseka lefelong la tirelo fela, e sego mo gongwe nageng ye Morena Modimo wa lena a tlago le fa yona. Le di hlabe ge letšatši le dikela, e lego yona nako ye le tlogilego ka yona Egepeta. 7Le di apee, mme le di je lefelong la tirelo; mme mosong wa letšatši le le latelago le boeleng gae. 8Matšatši a a selelago a a latelago le jeng dinkgwa tše di se nago komelo, gomme ka letšatši la bošupa le phuthegeleng go khunamela Morena Modimo wa lena, mme le se ke la šoma ka letšatši leo.”

Monyanya wa Puno

(Eks. 34:22; Lef. 23:15-21)

9

16:9-12
Num. 28:26-31
“Le baleng dibeke tše di šupago go tloga ka nako ye le thomago go buna mabele, 10mme le keteke Monyanya wa Puno go godiša Morena Modimo wa lena ka go mo tlitšetša kabelo ya boithaopo go ya ka mo a le šegofaditšego ka gona. 11Le thabeng moo pele ga Morena gotee le bana ba lena, bahlanka ba lena, Balefi, bafaladi, ditšhuana le bahlologadi ba ba dulago metseng ya lena. Le direng seo lefelong la tirelo. 12Gopolang gore le be le le makgoba Egepeta, ka gona le hlokomeleng gore le phethe ditaelo tše.”

Monyanya wa Mešaša

(Lef. 23:33-43)

13

16:13-15
Num. 29:12-38
“Ka morago ga ge le bunne mabele a lena, le pitlile le diterebe tša lena, le keteke Monyanya wa Mešaša matšatši a a šupago. 14Le ipshineng ka wona le bana ba lena, bahlanka ba lena, Balefi, bafaladi, ditšhuana le bahlologadi ba ba dulago metseng ya lena. 15Le hlompheng Morena Modimo wa lena ka go keteka monyanya wo matšatši a a šupago lefelong la tirelo. Le thabeng, ka gobane Morena o le šegofaditše ka puno le ka modiro wa lena.

16“Banna ka moka ba setšhaba sa lena ba tle go khunamela Morena makga a mararo ka ngwaga lefelong la tirelo: ka Monyanya wa Paseka, ka Monyanya wa Puno, le ka Monyanya wa Mešaša. Monna a se ke a tla go Morena a se a swara selo. 17Yo mongwe le yo mongwe a tliše mpho ka moo a kgonago ka gona go ya ka mo Morena Modimo wa lena a mo šegofaditšego ka gona.”

Go diriša toka

18“Kgorong ye nngwe le ye nngwe ya tše lesome le tše pedi le beeng baahlodi le bahlankedi motseng wo mongwe le wo mongwe wo Morena Modimo wa lena a tlago le fa wona. Banna ba ba swanetše go ahlola batho ntle le go kgetholla. 19

16:19
Eks. 23:6-8
Lef. 19:15
Ba se ke ba hloka toka goba ba kgetholla batho; ba se ke ba amogela tsogolekobong, ka gobane dimpho di foufatša mahlo, ešita le a banna ba bohlale, gomme tša ba dira gore ba phoše ge ba ahlola. 20Ka mehla le latele toka, yona fela, gore le tle le thope naga ye Morena Modimo wa lena a le fago yona, mme le tle le fele le dutše moo.

21

16:21
Eks. 34:13
“Ge le agela Morena Modimo wa lena aletare, le se ke la hloma kota ya borapedi ka thoko. 22
16:22
Lef. 26:1
Le kokwane ya borapedi ya leswika le se ke la e aga; Morena o di hloile.”