Sepedi 2000 (NSO00)
14

Setlwaedi se se ganetšwago sa go ilela bahu

141

14:1
Lef. 19:28
21:5
“Ke lena setšhaba sa Morena Modimo wa lena. Ka gona, ge le ilela bahu, le se ke la iphatša goba la ipoola meriri ya ka godimo ga phatla. 2
14:2
Eks. 19:5-6
Doit. 4:20
7:6
26:18
Tit. 2:14
1 Pet. 2:9
Le setšhaba se sekgethwa sa Morena Modimo wa lena; o le kgethile gore le be setšhaba se e lego sa gagwe gare ga ditšhaba ka moka tša lefase.”

Diphoofolo tše di hlwekilego le tše di sego tša hlweka

(Lef. 11:1-47)

3“Le se ke la ja selo se Morena a begilego gore ke makgapa. 4Diphoofolo tše le ka di jago: kgomo, nku, pudi, 5kgama, tshephe, tholo, phala, phalafala, phuthi le letlabo – 6diphoofolo tše di nago le ditlhako tša mapharo gape di otlago. 7Eupša go diphoofolo tše di otlago goba di nago ditlhako tša mapharo le ile kamela le mmutla le pela. Tšona le di tšee gore ga tša hlweka; di a otla eupša ga di ne ditlhako tša mapharo. 8Le ile kolobe, ka gobane le ge e na le ditlhako tša mapharo, ga e otle, mme le e tšee gore ga se ya hlweka. Le se ke la ja ye nngwe ya diphoofolo tše, goba la kgwatha ditoto tša tšona.

9“Diphedi tšohle tša ka meetseng tše di nago le mafegwana le magapi le ka di ja, 10eupša tšohle tše di se nago mafegwana le magapi le se ke la di ja; le di tšee gore ga se tša hlweka.

11“Le ka ja nonyana ye nngwe le ye nngwe ye e hlwekilego. 12-18Tše le sego la swanela go di ja ke lenong, ntšhu, leaka ka mehuta ya lona, pekwa ka mehuta ya yona, legokobu ka mehuta ya lona, mpšhe, leribiši ka mehuta ya lona, segotšane ka mehuta ya sona, kokolohute, mogole, mašianoke ka mehuta ya yona,14:12-18 Maina a mangwe a dinonyana tše ga go tsebje gabotsebotse gore a šupa dinonyana dife. kukuku le mmankgaganyane.

19“Diphedinyana ka moka tše di nago le mafego ga tša hlweka; le se ke la di ja. 20Le ka ja sephedinyana se sengwe le se sengwe se se hlwekilego.

21

14:21
Eks. 23:19
34:26
“Le se ke la ja phoofolo ye e ikhwetšego ka boyona. Le ka e fa bafaladi ba ba dulago gare ga lena ba e ja, goba le ka e rekišetša bafaladi ba bangwe. Eupša lena le setšhaba se sekgethwa sa Morena Modimo wa lena.

“Le se ke la apea kwanyana goba putšanyane ka maswi a mmagoyona.”

Molao mabapi le karolo ya lesome

22

14:22-29
Lef. 27:30-33
Num. 18:21
“Le beeleng karolo ya lesome thoko – ya lesome ya tšeo mašemo a lena a di ntšhago ngwaga ka ngwaga. 23Gomme le yeng lefelong leo Morena Modimo wa lena a le kgethilego gore a khunamelwe go lona; mme moo pele ga gagwe le je dikarolo tša lesome tša mabele, tša beine, tša makhura a mohlware, le maitšibolo a dikgomo le a dinku tša lena. Le direng se, gore le tle le ithute go boifa Morena Modimo wa lena ka mehla. 24Ge le dula kgole mo e lego gore le šitwa ke go rwala dikarolo tša lesome tša tšeo Morena a le šegofaditšego ka tšona la di iša lefelong la tirelo, 25gona le rekiše ditšweletšwa tšeo tša lena, mme le tšeeng tšhelete ya gona le yeng nayo lefelong leo la tirelo. 26Ka yona le rekeng se le se nyakago, e ka ba nama ya kgomo, ya sehuswane, beine, goba bjala, mme lena le ba malapa a lena le di jeng moo pele ga Morena Modimo wa lena, le thabeng.

27“Le se ke la lahla Balefi bao ba dulago metseng ya lena; ga ba na naga ye e lego ya bona. 28Mafelelong a ngwaga wo mongwe le wo mongwe wa boraro le tlišeng dikarolo tša lesome tša dibjalo tša lena ka moka mme le di bolokeng metseng ya lena. 29Dijo tšeo ke tša Balefi, ka ge ba se ne naga, le bafaladi le ditšhuana le bahlologadi ba ba dulago metseng ya lena. Ba swanetše ba tle ba tšee tše ba di hlokago. Ge le dira bjalo, Morena Modimo wa lena o tla le šegofatša go tšohle tše le di dirago.”