Sepedi 2000 (NSO00)
13

131“Moprofeta goba mohlatholledi wa ditoro a ka le tshephiša mohlolo goba semaka, 2gore a le aroše le khunamele medimo ye le sego la ka la e khunamela, le e direle. Le ge seo a le tshephišago sona se ka direga, 3le se ke la mo šetša. Morena Modimo wa lena o šomiša yena go le leka, go bona ge eba le rata Morena ka dipelo tša lena ka moka le ka moya wa lena ka moka. 4Le lateleng Morena mme le mmoifeng. Le mo theetšeng gomme le phetheng ditaelo tša gagwe; le mo direleng mme le mmotegeleng. 5Moprofeta goba mohlatholledi wa ditoro yo a le botšago gore le tsogele Morena maatla, Morena yo a le phološitšego Egepeta moo le bego le le makgoba, yena le mmolaye. Motho wa mohuta woo ke yo mobe, gomme o leka go le aroša bophelong bjo Morena Modimo wa lena a le laetšego gore le bo phele. O swanetše go bolawa, gore le ikhutše bobe bjo.

6“Ge morwarrago wa setsiba goba wa letswele, goba morwago, goba morwediago, goba mosadi wa gago, yena moratiwa wa gago, goba mogwerago wa go wa le go tsoga a ka go hlohleletša ka sephiring gore o khunamele medimo ye mengwe ye wena le borakgolokhukhu ba gago le se la kago la e khunamela, 7medimo ya ditšhaba tše di dulago kgauswi le lena, goba ya tše di dulago kgole le lena, 8o se ke wa dumela goba wa mo theetša. O se ke wa mo gaugela goba wa mo kwela bohloko, le gona o se ke wa mo šireletša. 9O mmolaye tho. O be wa pele go mmolaya ka maswika, mme ba bangwe le bona ba mmolaye ka maswika. 10Le mo kgatleng ka maswika go fihlela a ehwa. O lekile go le aroša go Morena Modimo wa lena yo a le phološitšego Egepeta moo le bego le le makgoba. 11Ke moo Baisraele ka moka ba tlago di kwa, ba boifa, mme gwa se sa ba le yo a dirago taba ye mpe ya mohuta woo.

12“Ge le ka re le dutše metseng ye Morena Modimo wa lena a le fago yona, la kwa 13gore dihwirihwiri tše dingwe tša go tšwa setšhabeng sa lena di arošitše batho ba motse wa gabobona gore ba khunamele medimo ye le sego la ka la e khunamela, 14le nyakišišeng gabotsebotse, gomme ge e le gore ke therešo gore bokgopo bjoo bo diregile, 15gona le bolayeng batho ka moka motseng woo gotee le dikgomo tša bona ka moka. Le senyetšeng motse woo sa ruri. 16Le kgobokanyeng lebaleng la motse dithoto ka moka tša batho ba ba dulago moo. Gomme le tšhume motse le tšohle tše di lego go wona e le kabelo ya Morena Modimo wa lena. Motse o swanetše go tlogelwa e le marope go ya go ile, mme o se ke wa tsoga o tsošološitšwe. 17Le se ke la ipolokela selo sefe le sefe se se gafetšwego go senywa, gore Morena a se hlwe a le galefetše o šoro, eupša a le gaugele. O tla le kwela bohloko mme a le atiša, ka moo a enetšego borakgolokhukhu ba lena, 18ge le ka phetha ditaelo tša gagwe ka moka tše ke le fago tšona lehono, mme la dira se a se nyakago.”