Sepedi 2000 (NSO00)
12

Go be le lefelo le tee la tirelo

121“Še melao le melawana ye le swanetšego go e phetha ge le sa dutše nageng ye Morena, Modimo wa borakgolokhukhu ba lena, a le fago yona gore le e tšee. 2Nageng ye le e thopilego le senyeng mafelo ka moka ao go ona baditšhaba ba le ba rakilego ba bego ba khunamela medimo ya bona godimo ga dithaba tše telele, godimo ga meboto, le ka fase ga mehlare ye metala. 3

12:3
Doit. 7:5
Le phušoleng dialetare tša bona, le pšhatlaganyeng le dikokwane tša bona tša maswika tša borapedi. Le tšhumeng dikota tša bona tša borapedi, le remeng le medimo ya bona ya diswantšho, gore e tle e se ke ya tsoga e khunametšwe gape mo mafelong ao.

4“Le se ke la khunamela Morena Modimo wa lena ka tsela ye batho ba ba khunamelago medimo ya bona. 5Mo nageng ya dikgoro tša lena tšohle Morena o tla kgetha felo moo le swanetšego go tla pele ga gagwe mme la mo direla. 6Moo le dire dihlabelo tša lena tša go tšhungwa ka moka le dihlabelo tša lena tše dingwe, le neele le karolo ya lesome ya lena, dikabelo tša lena, dimpho tše le ennego go di fa Morena, dikabelo tša lena tša boithaopo, le maitšibolo a dikgomo le a dihuswane tša lena. 7Moo pele ga Morena Modimo wa lena yo a le šegofaditšego, lena le malapa a lena le tla ja la ipshina ka dilo tše botse tše le di šometšego.

8“Ge nako yeo e fihla le se ke la dira ka moo le bego le dira ka gona. Go fihlela bjale yo mongwe le yo mongwe o be a dira ka moo a ratago ka gona, 9ka gobane le be le se la tšwe le goroga nageng ye Morena Modimo wa lena a le fago yona, moo le ka dulago ka khutšo. 10Ge le tshetše noka ya Jordane, le tla dula nageng yeo Morena a le fago yona. O tla dira gore manaba a lena ohle a se sa le tshwenya, mme le tla dula ka khutšo. 11Felo moo Morena a tlago go kgetha gore a khunamelwe gona ke mo le swanetšego go tliša tšohle tše ke le laetšego tšona: dihlabelo tša lena tša go tšhungwa ka moka le dihlabelo tša lena tše dingwe, karolo ya lesome ya lena, le dikabelo tša lena, le dimpho tše dibotsebotse tšela le ennego go di fa Morena. 12Le thabeng moo pele ga gagwe gotee le bana ba lena, bahlanka ba lena, le Balefi ba ba dulago metseng ya lena; le gopoleng gore Balefi ga ba tle go arolelwa naga. 13Le se ke la dira dihlabelo tša lena mo gongwe le mo gongwe moo le ratago; 14le di direng fela mo Morena a tlago go kgetha nageng ya dikgoro tša lena. Ke fao fela mo le swanetšego go dira dihlabelo tša lena tša go tšhungwa ka moka, le go dira dilo ka moka tše ke le laetšego tšona.

15“Morena o tla le šegofatša gomme la ba le diruiwa tša go hlaba, la ja nama mo gongwe le mo gongwe mo le dutšego gona. Le ka ja tše ntši ka moo Morena a le fago ka gona. Ka moka ga lena, ba ba hlwekilego le ba ba sego ba hlweka, le ka di ja, ka wona mokgwa woo le bego le tla ja nama ya tshephe goba ya kgama. 16

12:16
Gen. 9:4
Lef. 7:26-27
17:10-14
19:26
Doit. 15:23
Eupša le se ke la ja bobete bja tšona; le bo tšholleleng fase bjalo ka meetse. 17Mafelong ao le dulago go ona le se ke la ja se le se abetšego Morena, e ka ba karolo ya lesome ya mabele a lena, goba ya beine ya lena, goba ya makhura a lena a mohlware, goba maitšibolo a dikgomo le a dihuswane tša lena, goba dimpho tše le ennego go di fa Morena, goba dimpho tša lena tša boithaopo, goba dikabelo tše dingwe. 18Lena le bana ba lena, gotee le bahlanka ba lena le Balefi ba ba dulago metseng ya lena, le jeleng dikabelo tše pele ga Morena Modimo wa lena fela, lefelong la tirelo le Morena a tlago le kgetha. Gomme moo le thabele tšohle le di dirilego. 19Le hlokomele gore le se ke la lahla Balefi ge le sa dula nageng ya lena.

20“Ge Morena Modimo wa lena a katološa naga ya lena bjalo ka ge a le holofeditše, le ka jela nama mo gongwe le mo gongwe mo le nyakago go e jela gona. 21Ge lefelo leo la tirelo le le kgole le lena, gona nako ye nngwe le ye nngwe ge le nyaka, le ka hlaba dikgomo goba dihuswane tše Morena a le filego tšona mme la ja nama gae, ka moo ke le boditšego ka gona. 22Yo mongwe le yo mongwe yo a hlwekilego goba yo a sego a hlweka a ka ja nama yeo, ka moo a bego a tla ja nama ya tshephe goba ya kgama. 23

12:23-24
Lef. 17:10-14
Se le swanetšego go se hlokomela ke gore le se ke la ja nama ye e sa nago le madi, ka gobane bophelo bo mading, mme le se ke la ja bophelo bjo bo lego nameng. 24Le se ke la ja bobete; le bo tšholleleng fase bjalo ka meetse. 25Ge le ka phetha taelo ye Morena o tla thaba gomme tšohle di tla le atla, lena le ditlogolo tša lena. 26Dikabelo tša lena tše kgethwa le dimpho tše le ennego go di fa Morena le di išeng felo ga tirelo moo Morena a tlago go kgetha. 27Moo le direng dihlabelo tša go tšhungwa ka moka godimo ga aletare ya Morena. Le direng le dihlabelo tšela le jago nama ya tšona, mme la tšhollela madi aletareng. 28Le botegeleng go phetha tšohle tše ke le laetšego tšona, gomme tšohle di tla le atla, lena le ditlogolo tša lena go ya go ile, ka gobane le tla be le dira se se lokilego, se se kgahlago Morena Modimo wa lena.”

Setšhaba se laiwa gore se se khunamele medimo ya diswantšho

29“Morena Modimo wa lena o tla fediša ditšhaba tše le yago go di hlasela la di amoga naga, gomme le tla e thopa la dula go yona. 30Ka morago ga ge Morena a fedišitše ditšhaba tšeo, le hlokomele gore le se ke la latela ditlwaedi tša bona tša sedumedi, ka gobane seo e ka ba go itanya ka molaba. Le se ke la nyakišiša gore ba be ba khunamela medimo ya bona bjang gore le lena le tle le khunamele ka wona mokgwa woo. 31Le se ke la khunamela Morena Modimo wa lena ka mo ba khunamelago medimo ya bona, ka gobane ge ba khunamela medimo yeo ya bona ba dira dilo tšohle tša bohlola tše Morena a di hloilego. Ba bile ba dira bana ba bona dihlabelo mellong godimo ga dialetare tša bona.

32

12:32
Doit. 4:2
Kut. 22:18-19
“Tšohle tše ke le laetšego tšona le di phethe ka potego; le se ke la di oketša goba la di fokotša.