Sepedi 2000 (NSO00)
10

Moshe o amogela Melao ye Lesome gape

(Eks. 34:1-10)

101“Morena a re go nna: ‘Betla matlapa a mabedi a go swana le ale a pele; o betle le polokelo ya kota. O tle go nna thabeng, 2mme ke tla ngwala matlapa ao melao ye ke bego ke e ngwadile matlapeng ale wa go a pšhatla, gomme o a bee ka moo polokelong.’

3“Ka gona ke ile ka betla polokelo ya dikota tša mogohlo, ka betla le matlapa a mabedi a go swana le ale a pele, gomme ka a tšea ka namela thaba. 4Gomme Morena a ngwala matlapa ao ona mantšu ale a bego a a ngwadile pele, Melao ye Lesome yeo a le filego yona ge a be a bolela a le gare ga mollo ka letšatši lela le bego le bokane kua thabeng. Morena o ile a mpha matlapa ao, 5gomme ka retologa ka theoga thaba. Ka moo Morena a laetšego ka gona ka a bea ka polokelong yela ke e dirilego, mme go tloga ka nako yeo go fihlela le bjale a sa le ka moo.”

6

10:6
Num. 20:28
33:38
Baisraele ba ile ba tloga didibeng tše e bego e le tša Jaakane, gomme ba ya Mosere. Moo Arone o ile a hlokafala gomme a bolokwa, mme Eleasara, morwa wa gagwe, a mo tšea legato ya ba moprista. 7Go tloga moo ba ya Hore-Gidgade mme ka morago ba fetela Jotobatha, felo mo go bego go na le meetse a mantši. 8
10:8
Num. 3:5-8
Kua thabeng Morena o ile a bea banna ba kgoro ya Lefi gore ba rwale Polokelo ya Kgwerano go mo hlankela e le baprista, le gore ba šegofatše ka leina la gagwe. Gomme le bjale ba sa dira dilo tše. 9Ke ka lebaka leo kgoro ya Lefi e sego ya ka ya fiwa naga bjalo ka ge dikgoro tše dingwe di ile tša e fiwa; seo ba se amogetšego e bile boprista bja Morena, ka moo Morena Modimo wa lena a ba tshephišitšego ka gona.

10

10:10
Eks. 34:28
“Ke dutše thabeng matšatši a masome a mane le mašego a ona, bjalo ka mola pele. Morena a ntheetša gape, mme a dumela gore a ka se le bolaye. 11A mpotša gore ke tle ke le ete pele, gore le tle le thope naga ye a enetšego borakgolokhukhu ba lena gore o tla le fa yona.”

Se Modimo a se nyakago

12“Bjale, lena Baisraele, theetšang se Morena Modimo wa lena a se nyakago go lena: Ga go se sengwe gape se Morena a se nyakago ge e se go mmoifa, le go dira tšohle tše a di laelago. Le mo rate mme le mo direle ka dipelo tša lena ka moka le ka moya wa lena ka moka, 13gomme le phetheng melao ya gagwe yohle. Ke le fa yona lehono gore e tle e le thuše. 14Le ona magodimo a godimodimo ke a Morena; lefase le lona ke la gagwe le tšohle tše di lego go lona. 15Eupša Morena o be a rata borakgolokhukhu ba lena mo e lego gore o kgethile lena gare ga ditšhaba ka moka, mme le sa le setšhaba sa gagwe se a se kgethilego. 16Ka gona, go tloga bjale le theeletšeng Morena mme le se ke la hlwa le eba le melala ye methata. 17

10:17
1 Tim. 6:15
Kut. 17:14
19:16
Dit. 10:34
Bar. 2:11
Bag. 2:6
Baef. 6:9
Morena Modimo wa lena o ka godimo ga medimo ka moka le ka godimo ga maatla ka moka. Ke yo mogolo yo maatla le yo a boifegago. Ga a kgetholle motho, le gona ga a amogele letsogolekobong. 18O hlokomela gore ditšhuana le bahlologadi ba swarwe gabotse; o rata bafaladi mme o ba fa dijo le diaparo. 19Ka gona, le rate bafaladi bao, ka gobane lena beng le kile la ba bafaladi kua Egepeta. 20Le boife Morena Modimo wa lena, mme le direle yena a nnoši. Le mmotegeleng, mme le ene ka leina la gagwe fela. 21Mo tumišeng; ke Modimo wa lena, mme le bone ka mahlo a lena dilo tše kgolo tše di makatšago tše a le diretšego tšona. 22
10:22
Gen. 15:5
22:17
46:27
Ge borakgolokhukhu ba lena ba eya Egepeta, e be e le ba masome a a šupago fela. Eupša bjale Morena Modimo wa lena o le atišitše la ba bjalo dinaledi tša legodimo.”